Zaptec Sense - lastbalanserare - flera alternativ

Ansluts till din elcentral och avläser byggnadens elförbrukning samt reglerar landningshastigheten för att maximera den tillgängliga elen.

Om tillgången till el i din byggnad är begränsad så kan en elektriker ställa in din laddstation på en lägre effekt för att förhindra elavbrott. Zaptec Sense justerar dynamiskt laddningen baserat på tillgänglig el, vilket resulterar i en effektiv laddning utan oro för att överbelasta systemet.

Kommer i flera versioner, för olika elcentraler och länder.

Zaptec Sense HAN

Zaptec Sense-bunt - 1-fas energimätare max 100A

Zaptec Sense-bunt - 3-fas energimätare max 150A

Zaptec Sense-bunt - 3-fas energimätare max 600A

Zaptec Sense-bunt - 1-fas inline/direkt e-meter max 65A

Zaptec Sense-bunt - 3-fas inline/direkt e-meter max 100A