112 parkeringsplatser med laddning via eluttag, det skulle inte fungera.

När fler och fler boende köpte elbilar i föreningen Bjergsted Terrasse, var styrelsen tvungen att underlätta säker och enkel laddning i parkeringshuset. Med Zaptecs laddsystem har alla sin egen laddbox, och de utnyttjar elen på smartast möjliga sätt.

Styreledamot Eigil Harstad har varit involverad i upphandlingen av laddsystemet för föreningen. Han var också en av de första i området att köpa en elbil för sju år sedan, och han insåg att något behövde göras med laddinfrastrukturen i parkeringshuset om alla boende skulle garanteras elbilsladdning i framtiden.

"På den tiden hade varje parkeringsplats en laddpunkt via ett uttag och inget sätt att registrera elförbrukningen. Vi i styrelsen började diskutera scenariot om alla i bostadsrättsföreningen plötsligt hade en elbil, och vi kom snabbt fram till att 112 parkeringsplatser med laddning via ett uttag inte skulle fungera," säger han.

Ordförande Eigil Harstad har varit involverad i anskaffningen av laddningssystemet för föreningen Bjergsted Terrasse.

Skalbart laddsystem

Styrelsen i föreningen kontaktade därför ett företag som undersökte elbilsparkeringen för dem. På fyra år har nu 40 boende utnyttjat detta erbjudande. Så, det har gått fort, säger Harstad.

För föreningen Bjergsted Terrasse var det viktigt att välja ett laddsystem som var säkert och skalbart. Efter anbudsrundan föll valet på Zaptecs laddsystem, som utnyttjar elen upp till 66 procent bättre än andra laddsystem.

Laddsystemet kommer aldrig att överbelasta säkringen. Det ger stabilitet till de boende, och den tillgängliga strömmen fördelas smart mellan alla som vill ladda. "Vi valde Zaptec baserat på en helhetsbedömning. Laddaren är användarvänlig, den passar alla typer av elbilar, och kraften fördelas jämnt mellan alla elbilar under dagen. Det underlättar också med snabb anslutning av nya laddboxar. Allt fungerar mycket bra, och vi har inte haft ett enda klagomål från de boende. Alla är mycket nöjda med det nya systemet," säger han.

Alla laddare har egen elmätare

När en boende vill få en Zaptec-laddare i sin parkeringsplats, kontaktar de styrelsen, som hänvisar dem till företaget Rønning Elektro, som tar hand om installationen. Varje boende köper och äger sin egen laddbox, och det finns en separat elmätare på varje laddare.

"Alla boende betalar ett fast belopp till Bate bostadsförening, som är vår ekonomiansvarig. En gång om året läser vi av den faktiska elförbrukningen per laddare, sedan skickar vi detta till Bate, som gör en avräkning av det betalda beloppet och den faktiska förbrukningen. Detta sparar oss i styrelsen mycket arbete, och det känns tryggt för alla parter," säger Harstad.

Zaptec's laddsystem anpassar elbilsladdningen till byggnadens övriga elförbrukning. Om byggnaden använder mycket el, till exempel på eftermiddagen när alla lagar mat samtidigt, känner EV-systemet av detta och tar hänsyn till strömförbrukningen och ökar laddningshastigheten igen när middagstiden är över.

Stina Rytter Norheim är nöjd med både installationsprocessen och laddningssystemet.

Användarvänlig och funktionell

Stina Rytter Norheim är en person som har utnyttjat erbjudandet om en egen laddbox. Hon har bott i föreningen Bjergsted Terrasse sedan 2017. I augusti 2021 köpte hon en Volkswagen ID3.

"Eftersom jag bor så centralt i Stavangers centrum, behövde jag ingen bil. Jag klarade mig med cykel, till fots och med kollektivtrafik. Men sedan kom pandemin, vilket gjorde det svårt att ta sig till jobbet och ofta transportera saker. Jag arbetar frivilligt med handboll på fritiden, så en bil är mycket praktisk," säger hon. Att köpa en elbil var ett medvetet val. "Jag är mycket miljömedveten, så en elbil var det enda rätta valet för mig," säger hon.

Hon tycker att processen att få en laddpunkt installerad på sin parkeringsplats gick smidigt: "Det var en mycket snabb affär. Elektrikern installerade allt. Det kostar lite, men jag ser det som en investering för min lägenhet och parkeringsplats," påpekar hon.

När Stina Rytter Norheim ville ha en laddningspunkt kontaktade hon Eigil Harstad i styrelsen för föreningen Bjergsted Terrasse.

Rytter Norheim tycker att laddaren är användarvänlig, med flera användbara funktioner: "Laddkabeln har en ljusindikator på framsidan som visar om den laddar eller inte, vilket är mycket användbart och lätt att använda. Jag gillar också verkligen funktionen som låser laddaren så att ingen kan stjäla laddaren eller ström från dig," säger hon.

Hon är mycket nöjd med att bostadsföreningen var snabb med att erbjuda elbilsladdning: "Jag skulle förmodligen inte ha skaffat en elbil om jag inte hade haft säkerheten att kunna ladda hemma i lugn och ro. Att förlita sig på laddning i stadens centrum skulle helt enkelt ha varit för komplicerat och skrämmande," säger Rytter Norheim.

Zaptec Portal ger full översikt

Med Zaptec Portal-molntjänsten har installatörer och installationsägare full översikt över statusen för laddstationerna. Här kan du övervaka, balansera och fördela strömmen på bästa möjliga sätt mellan laddstationerna. Du kan också läsa laddhistorik och registrera nya användare. Laddsystemet är anslutet till internet, vilket innebär att felsökning och uppgraderingar kan göras på distans, utan att en elektriker behöver besöka samhället. Eigil Harstad tycker att driften och stödet för laddsystemet fungerar bra.

"Om vi har några frågor, ringer vi och får ett svar. Och om det är ett problem med en laddare, kan vi snabbt läsa på datorn vilken laddare det är och vad problemet är," säger han.

Harstad har följande råd till andra som överväger elbilsladdning i sin förening eller bostadsrättsförening:

"Innan du fattar beslut om att installera elbilsladdare, behöver du professionell hjälp för att analysera elsituationen i bostadsrättsföreningen eller föreningen. Ta hänsyn till att alla parkeringsplatser måste ha laddare. Välj en gemensam elleverantör och ha en separat faktureringslösning som inte kräver tid och resurser för fakturering av styrelsen. Detta ger också en enkel och rättvis fördelning av kostnader för de boende. Om du har klara och entydiga regler för driften, fungerar detta mycket bra," säger Eigil Harstad.