Norsk lösning framtidssäkrar laddstationer för boende i Solna

Vi ligger i framkant och är en attraktiv bostadsrättsförening. Framförallt är det enkelt att administrera, medför inga driftskostnader och är driftssäkert.
När bostadsföreningen Brf Lovisedal 4 i Solna skulle investera i ett laddsystem för elbilar vände föreningen blicken mot Norge.

Norge har kommit betydligt längre än Sverige på det här området, konstaterar Roland, ordförande i bostadsrättsföreningen.

Roland har alltid haft ett brinnande teknikintresse och har även lång erfarenhet med att arbeta med teknikfrågor professionellt. Att samhället ska satsa på elbilar och laddstationer ser han som en ödesfråga.

Hela samhället står ju inför stora utmaningar med en omställning från fossildrivna fordon till elfordon. Och för att det ska lyckas måste man ju kunna ladda där man bor!

När frågan om laddstationer till bostadsrättsföreningen kom på tal, ägnade styrelsen frågan en hel del tankemöda. De fann snart att det fanns många fallgropar. Det fanns en uppenbar risk att välja en lösning som i praktiken innebar att föreningen skulle låsa in sig i gårdagens teknik.

För oss var det väldigt viktigt att ha ett system som är framtidssäkert och flexibelt, vilket innebär att det går att bygga ut. Framförallt är det viktigt att det är intelligent. Det finns en begränsad mängd el som vi har tillgång till i fastigheten och den måste vi kunna använda på ett effektivt sätt.

Bostadsrättsföreningen kom i kontakt med Zaptec, ett bolag som är marknadsledande i Norge inom intelligenta laddsystem men var vid den tidpunkten relativt okända på den svenska marknaden.

Efter en dialog insåg vi att Zaptec hade den lösning som vi efterfrågade och letade efter, säger Roland.

Installationsprocessen var snabb och smidig, berättar Roland, och han är mycket nöjd med funktionaliteten som finns i de installerade boxarna. Där finns säkerhetsfunktioner som integrerade säkringar, jordfelsbrytare och värmesensorer. Dessutom innehåller boxarna elmätare för att kunna fördela elkostnaderna rättvist på användarna. Laddningen kan startas med hjälp av en RFID bricka eller mobiltelefon. De boende i föreningen kan till och med använda samma RFID-bricka som används till porten i fastigheten. Dessutom uppdateras boxarnas funktionalitet kontinuerligt och kostnadsfritt över nätet.
Rekommenderad fortsatt läsning: Bostadsrättsföreningen Nordseterskogen har laddningsklart garage för elbilar

Föreningen har möjlighet att addera laddboxar i takt med att behovet ökar. Detta möjliggörs av Zaptecs intelligenta lösning med både fas- och lastbalansering där avancerade algoritmer i kombination med avancerad hårdvara styr både fasanvändning och laddhastigheten för att maximera utnyttjandet av befintlig ström i fastigheten.

Det gör att vi kan dra nytta av hela elkapaciteten som finns i fastigheten. Alla som vill ha en laddplats kan få det och skulle vi fylla upp de tio platser vi har idag, så kan vi enkelt bygga ut ytterliga fem eller tio platser utan att vi behöver göra några ombyggnationer eller elinstallationer.

Responsen på satsningen har varit överväldigande positiv – och inte bara från de boende i föreningen.

Reaktionerna från de boende har varit väldigt positiv. De tycker att det är bra att vi ligger i framkant. Det gör ju föreningen också mer attraktiv och kan ju också öka värdet på lägenheterna för dem som bor i föreningen. Vi har även fått väldigt positiva reaktioner från andra bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare. De har hört talas om den lösning vi valt då den löser de stora problemen som fastighetsägare annars har med begränsat elkapacitet med mera. Så vi har haft väldigt många studiebesök här och det är många som är nyfikna på hur den här lösningen fungerar i praktiken.

Rolands och bostadsrättsföreningens kravlista var utförlig, och förutom krav på att laddlösningen skulle vara framtidssäkrad, flexibel och intelligent, innehöll den ett ytterligare måste: en molntjänst. Och även på detta område levererar Zaptec, menar Roland. Molntjänsten är gratis och ger goda insikter i laddningshistorik.

Molntjänsten underlättar för oss som fastighetsägare. Det är enkelt att lägga till nya användare och nya RFID-taggar för behörighet. Och det finns till och med övervakningsfunktioner som larmar om något inte fungerar som det ska.

Inför investeringen beviljades bostadsrättsföreningen Brf Lovisedal 4 statligt stöd ifrån Naturvårdsverket och Roland uppmanar andra bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att ansöka om medel.

Vi är väldigt nöjda med den här investeringen i Zaptecs laddlösning. Det visar att vi ligger i framkant och är en attraktiv bostadsrättsförening. Framförallt är det enkelt att administrera, medför inga driftskostnader och är väldigt driftssäkert.

Rekommenderad fortsatt läsning: 750 miljoner i nya medel för investeringsstöd till laddstationer

Är du intresserad av att veta mer om Zaptecs laddsystem? Kontakta oss!