SKB väljer norsk laddlösning för elbilar till sina hyresgäster

SKB är den största privata hyresrättsaktören i Stockholm och har valt att satsa på Zaptecs laddlösningar för laddbara bilar.
SKB är den största privata hyresrättsaktören i Stockholm och har valt att satsa på Zaptecs laddlösningar för laddbara bilar.
SKB tänker hållbart och värnar miljön, säger Pär Brännström, elansvarig på SKB. Elbilar ligger i tiden och hyresgästerna efterfrågar det.

Förra hösten besökte Pär Brännström en mässa i Stockholm där han kom i kontakt med många aktörer som levererar laddstationslösningar. Men en stack ut: Zaptec. Bolaget är ledande på den norska marknaden, men lite av en nykomling i Sverige.
Zaptecs system passade SKB väl, berättar Pär. SKB bygger 200 nya lägenheter varje år med upp till 140 tillhörande parkeringsplatser. Genom att installera Zaptecs bakplattor förbereds många parkeringsplatser för elbilsladdning. I takt med att de boende efterfrågar fler laddplatser, kan nya laddstationer enkelt installeras utan ytterligare arbete eller investeringar i elcentralen. En annan fördel är att laddboxarna smidigt kan flyttas mellan de olika parkeringsplatserna.

Systemet är smidigt att skala upp. Det ger oss också mycket data för analyser och det gör att vi kan optimera elförbrukningen i fastigheterna utan att dra in mer ström eller höja effekttarifferna. Ser vi att det laddas väldigt mycket mellan sex och sju på kvällen kan vi göra en inställning så att laddningseffekten dras ned under dessa timmar för att sedan återställas till full effekt under natten. Vi kan göra det själva via molntjänsten och det är dessutom avgiftsfritt, vilket passar oss eftersom vi inte vill binda upp oss till fasta kostnader.
Läs mer: Lagkrav om elbilsladdning infördes i maj.

Enkel och kostnadsfri administration
SKB äger och förvaltar över 8 000 lägenheter i Stockholmregionen och att kunna optimera elförbrukningen är särskilt viktigt i vårt äldre fastighetsbestånd i innerstaden, framhåller Pär. Där är det ofta komplicerat och mycket kostsamt att dra in nya elkablar för att höja kapaciteten.
Att kunna erbjuda laddstationer ser Pär som ett sätt att fortsätta vara hållbara och attraktiva.

Förfrågningarna blir allt fler och vi har till och med fått frågor om tillgången på laddstationer innan de valt att flytta in.

Hittills har SKB genomfört tre installationer med Zaptecs laddlösning och två är pågående.

Installationen är enkel – det är en box som passar överallt och vi kan genomföra det med SKBs egna elektriker, säger Pär Brännström.

Zaptecs molntjänst är något som Pär särskilt uppskattar. Dels ger den exakt information om förbrukning och användning, dels är det enkelt att administrera och lägga till användare. Inga taggar behöver skickas ut eller hanteras. Istället använder de boende Zaptecs kostnadsfria app i sina mobiltelefoner för att verifiera sig inför laddningen.

De boende uppskattar att kunna använda mobiltelefonerna. Vi lägger in deras e-postadress i systemet och en minut senare kan de ladda bilen. Molntjänsten är hur smidig som helst och funkar jättebra. Den är lätt att hantera och kan skötas hemifrån utan att vi behöver vara på plats.

Även kontakten med Zaptec är något som Pär uppskattar. Dialogen har fungerat väldigt bra och de har varit lyhörda för våra önskemål. Vi har föreslagit förbättringar som har genomförts.

Är du intresserad av att veta mer om Zaptecs laddsystem? Kontakta oss!