Zaptec Sverige - nytt partnerföretag i Power Circle

Norska Zaptec kliver in på den svenska marknaden och går samtidigt med i Power Circle, som därmed stärker partnernätverket inom laddinfrastruktur och e-mobility ytterligare. Power Circle arbetar för att synliggöra elens roll i en hållbar samhällsutveckling där elektrifiering av transportsektorn står högt på agendan vid sidan av energilager och framtidens elnät.
Zaptec, grundat i Norge, har på kort tid blivit en etablerad aktör inom laddinfrastruktur för bostadsrättsföreningar och företag på den norska marknaden. Totalt 80 000 parkeringsplatser har i dagsläget en laddlösning från Zaptec och antalet ökar varje dag. Alla Zaptecs produkter är designade, utvecklade och producerade i Norge med stort fokus på kvalitet och hållbarhet.
De ambitiösa klimatmålen inom transportsektorn tillsammans med en stark tillväxt av laddbara fordon gör Sverige till ett naturligt nästa steg i Zaptecs internationella expansion. Partnerskapet i Power Circle blir en viktig del i att etablera sig på den nya marknaden.

Vi är glada att bli en del av Power Circles nätverk med de möjligheter till samarbete som det ger. För att lösa en av dagens största utmaningar, en 100% fossilfri fordonsflotta, behöver företag, organisationer och politiker samverka och utbyta kunskap. Power Circle är en möjliggörare för detta, säger Anna-Karin Andersen, VD för Zaptec i Sverige.

Elektrifieringen av fordonsflottan är avgörande för att klara av klimatomställningen. Power Circle har länge arbetat med att följa utvecklingen och kom i januari ut med en prognos om 2,5 miljoner laddabara bilar i Sverige 2030. Med en allt större andel förnybar elproduktion och med kapacitetsbrist i delar av landet, blir det viktigt att se elbilsflottan som en resurs som kan bidra med nödvändig efterfrågeflexibilitet och energilagring. Smart laddning på alla platser i samhället är kritiskt för detta och Zaptecs kompetens blir ett värdefullt bidrag till Power Circles nätverk.

Lärdomar och erfarenheter från andra marknader är av stort värde för Power Circles nätverk och för vårt arbete. Vi ser fram emot att med Zaptec, och i samarbete med övriga partnerföretag, fortsätta arbeta för en hållbar utveckling genom elektrifiering, säger Johanna Lakso, vd på Power Circle.

Om Zaptec:
Zaptec är ett norskt teknologiföretag som på kort tid har blivit världsledande inom smarta laddsystem för elbilar. Bolaget är marknadsledande i Norge inom laddstationer för bostadsrättsföreningar och företag och introducerar under 2019 en laddstation för hemmabruk, Zaptec HOME.
Zaptec består av 26 stolta medarbetare som håller till i Stockholm, Stavanger och Oslo. Samtliga med målet att förenkla vardagen för kunderna och förbättra miljön. De har utvecklat en unik teknologi som gör det möjligt att skapa skalbara och användarvänliga laddstationer som är anslutna till molnet och som kan anpassas till kundens behov – även i framtiden. Under 2018 omsatte bolaget 100 MNOK med ett positivt resultat. Alla produkter är designade, utvecklade och producerade i Norge.

Om Power Circle:
Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilagring, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.