750 miljoner i nya medel för investeringsstöd till laddstationer

Efterfrågan på laddbara bilar ökar drastiskt och det kräver en fortsatt publik utbyggnad av laddinfrastruktur, men framför allt en stark utbyggnad av laddmöjlighet på arbetsplatsen och i hemmet. Zaptec välkomnar det nya investeringsstödet som är specifikt riktat till laddningsstationer för företag, bostadsrättsföreningar och övriga organisationer.

Branchorganisationen Power Circle prognosticerar att vi är på väg mot 2,5 miljoner laddbara bilar i Sverige 2030 och redan år 2025 blir en elbil lika billig i inköp som en likvärdig bensin- eller dieselbil. 90% av laddningen av laddbara bilar sker i hemmet eller på arbetsplatsen där bilen står parkerad en längre tid vilket gör dessa platser mycket lämpliga att utrusta med laddstationer. Elsäkerhetsverket avråder från laddning av elbilar i vanliga vägguttag, eftersom det kan leda till överhettning då elinstallationer inte klarar belastningen av en så hög strömstyrka en längre tid.

I juni fattade riksdagen beslut om 750 miljoner i nya medel för investeringsstöd till laddstationer. Ett särskilt stöd, med en enkel ansökningsprocess, inrättades samtidigt för laddningsstationer på företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

”Zaptec välkomnar de nya medlen och ser det som en tydlig signal från politiskt håll att påskynda elektrifieringen av transporter. En utbyggnad av laddinfrastruktur är en förutsättning i omställningen till en 100% fossilfri fordonsflotta.”, säger Anna-Karin Andersen VD för Zaptec Sverige
Allmänt om bidraget
Bidraget kan ges till företag, flerbostadshus såsom bostadsrättsföreningar och andra organisationer för installation av laddningsstationer som används av dem själva. T.ex. kan bostadsrättsföreningar få investeringsstöd när de investerar i en laddlösning till föreningens parkering och företag kan få stöd vid köp av laddstationer till sin personalparkering.

Tidigare ingick denna typ av laddinfrastrukturstöd i Klimatklivet. I syfte att förenkla har regeringen beslutat om särskilda regler för dessa. Det nya, särskilda, stödet till företag och organisationer är utformat så att det ska vara enkelt att ansöka. Ansökan kan lämnas in efter att installationen utförts.

Bidraget gäller laddningspunkter som har installerats tidigast 2019-07-15 och ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna (Max 15 000 kr per laddpunkt).
För att få rätt till pengarna måste laddstationen uppfylla vissa krav såsom att:

Den är förberedd för elmätning och debitering av elkostnad
Den är utrustad med uttag eller anslutningsdon av typ 2Zaptecs marknadsledande laddsystem uppfyller kraven för investeringsstöd
Zaptec erbjuder smarta laddsystem för laddbara bilar och våra laddstationer uppfyller kraven för investeringsstöd som standard. Just nu finns våra laddsystem i 11 länder på ca 80 000 parkeringsplatser och i Norge är vi marknadsledande på laddsystem för bostadsrättföreningar och företag. Skalbarhet, kvalitet, kostnadseffektivitet och ett stort fokus på hållbarhet i alla led har varit nyckeln till den stora efterfrågan på våra lösningar.

Funderar ert företag eller bostadsrättsförening på att investera i en laddlösning? Fyll i era kontaktuppgifter här så blir du kontaktad inom kort: https://zaptec.com/sv/kontakta-oss/

Läs mer om det nya stödet hos Naturvårdsverket