Momsavdrag på laddinvesteringar för BRF

Bostadsrättföreningar kan göra ett momsavdrag på både laddare och installation om kostnaderna för laddningen betalas av bostadsrättsinnehavarna/användarna.
En kvinna i en svart vinterjacka står vid en bil som är ansluten till en Zaptec Pro laddstation monterad på en betongvägg.

Skatteverket publicerade den 23 juni ett ställningstagande där de förklarar reglerna kring detta mer i detalj. Där går det bland annat att läsa att en hyresvärd/BRF har avdragsrätt för ingående skatt på inköp av den el för laddning av fordon som hyresvärden/BRF:en säljer vidare, för att det betraktas som en separat skattepliktig vara.

Kostnader för inköp och installation av laddstolpar och laddboxar motiveras av de skattepliktiga leveranserna av el och rätt till avdrag finns till den del av utrustningen som används för skattepliktiga tillhandahållanden av el. Det innebär att det finns rätt till avdrag för ingående skatt på exempelvis arbetskostnader för installation eller reparation av laddstolpar eller laddboxar och kostnader för material för installationen som kabeldragning för att ansluta utrustningen till byggnadens elsystem. Rätt till avdrag finns även för ingående skatt på kostnader som är hänförliga till försäljningen av el, så som kostnader för abonnemang, administration och avläsning.

Läs mer på länken nedan, och se framför allt i avsnitt 4.4 som gäller just försäljning av el till fordon. I ställningstagandet pratas det om hyresvärd och hyresgäst, men samma regler gäller alltså även för bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare.