Zaptec signerar avtal mot greenwashing

Som en del av sektorn för E-mobility undertecknade Zaptec nyligen ett Anti-Greenwashing Pledge. Löftet om Anti Greenwashing visar vårt engagemang och åtagande av ärlighet, transparens och vilja att bidra till en hållbar framtid med våra insatser.

Enligt RepRisk ökar Greenwashing, och det är därför viktigt att företag hålls ansvariga för sina påståenden och åtgärder när det gäller hållbarhet.

Med det ökande behovet av transparens som finns har vi anpassat oss till de tio principer som beskrivs i The Guide Against Greenwashing, framtagen av framstående norska organisationer som bland andra Skift - ClimateBusiness Leaders, Zero, Future in our hands och WWF Norge.

I grunden handlar det om ärlighet och ansvarstagande. Vi kommer att avstå från att använda termer som "grön", "hållbar" eller "miljövänlig" utan att tillhandahålla konkreta bevis på våra ansträngningar och resultat. Företagen kan inte längre gömma sig bakom gröna blad eller fyndiga slogans utan substans, säger Kurt Østrem, VD på Zaptec.

Dela:

En av de viktigaste aspekterna är erkännandet av företagets egen negativa påverkan. Vi är medvetna om att hållbarhet innebär att vi måste ta itu med obekväma sanningar om våra utsläpp och vårt miljöavtryck. Istället för att sopa dessa frågor under mattan kommer vi att ta itu med dem och sträva efter förbättringar. Det räcker inte med symboliska gester eller att dela en hashtag, verklig förändring kräver konkreta åtgärder. Vi kommer att prioritera meningsfulla initiativ framför ytliga gester, med fokus på initiativ som ligger i linje med FN:s mål för hållbar utveckling och Parisavtalet.

Dessutom uppmärksammar Zaptec vikten av tydliga och etablerade märkningar. Tydlig märkning hjälper konsumenterna att göra välgrundade val och främjar transparens inom branscher. Vi åtar oss att använda välrenommerade märkningssystem och att arbeta för att införa dem där de saknas. Genom att underteckna Anti Greenwashing Pledge bygger vi ett gott exempel för genuin hållbarhet inom företag. Det är en deklaration om vårt engagemang för integritet, transparens och konkreta åtgärder när vi lovar att inte delta i greenwashing och att göra allt vi kan för att minimera vårt egna klimatavtryck.

Vill du veta mer? Läs mer om våra hållbara åtaganden och hur vi strävar efter att uppnå en nollvision.