Experterna är eniga: Bostadsrättsföreningar bör investera i smarta laddlösningar för elbil

Efterfrågan på anpassad elbilsladdning växer alltjämt och många bostadsrättsföreningar utvärderar att investera i laddsystem. Utmaningen är ofta att hitta ett bra upplägg för kostnadsfördelning.

I takt med den snabba tillväxten i antal elbilar på norska vägar ökar även efterfrågan efter bostäder som är anpassade för elbilsladdning. För landets bostadsrättsföreningar innebär detta att tillförlitliga laddsystem för elbil börjar bli en nödvändighet framför en valmöjlighet.

Huvudutmaningen är att hitta den rätta laddlösningen för att tillgodose samtliga boendes intressen, fördela kostnaderna rättvist och säkerställa optimal användning av elnätets kapacitet.
Och som oftast ligger lösningen i ett smart laddsystem.
Projektledare för elbil hos entreprenören Roxel, Fredrik Hegland och specialrådgivare i bostadsrättsföreningen Bate, Njål Nessa, bistår ofta sina kunder med att hitta bra lösningar för elbilsladdning.
I denna artikel förklarar de två experterna varför de alltid rekommenderar att investera i smarta, framtidsinriktade laddlösningar.
Rättvis kostnadsfördelning
En av de första och största frågorna som ställs när en bostadsrättsförening utvärderar att investera i elbilsladdning är kostnaderna. Kostnaden för själva infrastrukturen – och vad detta kommer att kosta föreningen och de boende – är en sak, men ännu viktigare är hur kostnaderna för laddstationer och förbrukning skall fördelas.
Bensin- och dieselbilägare (utan planer på att göra inköp av elbil) är naturligt nog föga intresserade av att betala för att ladda grannens elbil och oenigheter har ofta lett till att förslag har lagts på is.
Med en smart elbilsladdare kan styrelsen hoppa bock över denna problemställning.

Med smarta laddare har bostadsrättsföreningen och styrelsen full kontroll över förbrukningen för varje enskild elbilsägare i föreningen och kan på så vis ta betalt för den enskildes förbrukning. Att föreningen täcker kostnaderna som avser infrastrukturen är helt naturligt, eftersom detta är något som kommer alla boende till godo, menar Njål Nessa.

De allra flesta är eniga om att den mest rättvisa lösningen innebär att de boende som faktiskt har elbil får ta en större del av kostnaderna. Föreningen täcker kostnaderna för infrastrukturen och de boende betalar sin smarta laddstation och sin elförbrukning för laddning. De betalar då lite mer där och då, men i längden kommer de att spara in detta genom gemensamma kostnader, kompletterar Fredrik Hegland.


Ökat värde för samtliga bostäder i föreningen

Orsaken till att både Nessa och Hegland pekar på att bostadsrättsföreningen bör täcka kostnaderna som avser laddstationens infrastruktur är enkel: Det bidrar till en ökning både gällande värde och attraktivitet för samtliga bostäder i föreningen.

Vi ser nu tydlig att ständigt fler efterfrågar anpassning för elbilsladdning och jag har vid flera tillfällen upplevt att potentiella köpare har dragit sig ur om detta inte är en möjlighet. Huruvida det är en laddstation på plats spelar ingen särskild roll, men det ställs ständigt högre krav på marknaden gällande att infrastrukturen finns på plats, understryker Bates specialrådgivare.

Det är så klart en direkt värdeökning motsvarande priset på laddstationen, men det är själva infrastrukturen som ger den stora vinsten. Det gör lägenheten mer attraktiv för flera potentiella köpare och kan göra att flera anmäler sig till budningen, säger projektledare för elbil vid Roxel.

Och fler intressenter innebär troligen snabbare försäljning och bättre pris, instämmer de två experterna.
Bättre utnyttjande av kapaciteten

Där infrastrukturen spelar den viktigaste rollen när det gäller bostadens värde, är valet av laddstation avgörande när det kommer till effektiv utnyttjande av elnätets kapacitet – och det är här som smarta laddstationer verkligen kommer till sin rätt.
Smarta laddsystem kan mot huvudsäkringen mäta hur mycket av kapaciteten som används och hur mycket som är över och sedan dra nytta av detta för att balansera och fördela tillgänglig laddström mellan alla anslutna bilar.
Det bästa laddsystemet kan bidra med upp till 66 procent bättre utnyttjande av tillgänglig laddström, något som betyder att alla enheter nästintill alltid får just den effekt och laddström de har behov av.

Några av de personer vi talar med uttrycker en önskan om att ha 22 kW tillgängligt på varje parkeringsplats, alltid. Det är både orealistiskt och onödigt – för att inte tala om dyrbart – så länge inte samtliga i föreningen äger Tesla och alla har tomt batteri samtidigt, berättar Hegland.

Effektivt utnyttjande av den befintliga kapaciteten är ett väsentligt argument för att välja en smart laddlösning. Om du hamnar i en situation där du måste öka strömkapaciteten i föreningen kan det snabbt bli jättedyrt, understryker Nessa.

Trygg elbilsladdning

Det kan även bli dyrt om man har måga elbilar anslutna till elnätet och huvudsäkringen i bostadsrättsföreningen via vanliga stickkontakter och improviserade laddlösningar.
Felanvändning kan överbelasta elnätet och öka brandrisken.

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har kommit med riktlinjer där de avråder från elbilsladdning via vanlig stickkontakt och i bruksanvisningen till de flesta elbilar står det att denna sladd är avsedd för användning för laddning i nödfall och inte för regelbunden användning, påpekar Hegland.

När du installerar moderna, smarta laddstationer eliminerar du samtidigt brandrisken. Dessutom slipper du överbelastning på strömanläggningen, kommenterar Nessa.Förberett för framtiden

Även om installation av infrastruktur och laddstationer är mer prisvärt än vad många bostadsrättsföreningars styrelser kanske tror, så är det lika fullt en betydande investering för bostadsrättsföreningen. En fråga som dyker upp är därför huruvida ett laddsystem man köper idag kanske är omodernt om fem år – när nya och kraftfullare elbilar finns tillgängliga på marknaden.

Detta är ännu en ankringspunkt för smarta laddare. De är förberedda för framtiden och låter dig uppgradera och lägga till nya funktioner utan att du behöver byta ut själva laddboxen, berättar Roxels erfarne projektledare, och kommer även med en uppmaning:

Jag tror även att många har lite fel fokus. Ja, det är korrekt att det kommer mer kraftfulla elbilar framöver, men kommer du att öka din körning? Försök att inte stirra dig blind på hur mycket elbilen kan ladda, tänk istället på hur mycket du kör.

Nessa menar att det generellt sett är accepterat bland Bates kunder att smartladdare för elbil är det som måste till här och nu.

Om det kommer upplägg för trådlös elbilsladdning och sådana saker i framtiden kommer laddboxarna som de monterar idag följa utvecklingen och kan därför användas i överskådlig framtid, menar han.

Rekommenderar Zaptec:s laddsystem

Roxel har ett gott samarbete med Zaptec och Hegland är snabb med att rekommendera det norsktillverkade, smarta laddsystemet till sina kunder.

Många av våra kunder har hört om Zaptec sedan tidigare och tycker det är toppen att deras laddare producerats i Norge. Det ligger en viss stolthet i att stödja norska intressen, men det är även en fördel för oss i egenskap av installatör, berättar Hegland, och förklarar vidare:

När vi talar med en norsk producent har vi som installatör större påverkningskraft. Vi upplever att Zaptec gärna lyssnar på våra inlägg och åsikter och därmed kan vi bidra till att göra laddaren ännu lite bättre och installation och eventuell reparation ännu lite snabbare. Dessutom blir det kostnadsbesparande för våra kunder. Nessa och Bate delar Heglands positiva intryck av Zaptec.

Vi rekommenderar alla våra kunder att förbereda för säker och framtidsinriktat elbilsladdning. Och då är Zaptec:s lösning ett bra val, konstaterar Nessa.

Den stora fördelen med Zaptecs laddare är att den är norsktillverkad, byggd för den nordiska marknaden och i enlighet med norska krav. Här i Stavanger, där vi håller till, känner alla till Zaptec och vet att de är att lita på. Jag har uteslutande hört om positiva erfarenheter, avslutar Bates specialrådgivare.