Nyanställda Anna-Karin Andersen

Zaptec växer internationellt och startar upp Zaptec Sweden AB. Vår första anställd i Sverige är VD Anna-Karin Andersen. Anna-Karin kommer från en motsvarande tjänst i ett bärkraftigt företag.
Zaptec växer internationellt och startar upp Zaptec Sweden AB. Vår första anställd i Sverige är VD Anna-Karin Andersen. Anna-Karin kommer från en motsvarande tjänst i ett bärkraftigt företag. Vi har som målsättning att växa i Sverige och vi ser fram emot att ha med oss Anna-Karin i vårt team. Med anledning av detta hade vi en liten pratstund med Anna-Karin för att lära känna henne ännu bättre.

Vilken arbetslivserfarenhet har du?

Jag är ekonom i grunden och har de senaste 7 åren arbetat på energibolaget Utellus som erbjuder solcellslösningar samt el från vindkraft. Det senaste tillskottet i produktportföljen var laddboxar. Inom Utellus har jag haft olika roller, bland annat som försäljning- och kundservicechef och senast som tf VD.

Varför sökte du dig till Zaptec?

En av samhällets viktigaste utmaningar just nu är att dramatiskt minska utsläppen från våra transporter då det står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Zaptec har en stor innovationskraft och produkterna är marknadsledande vilket gör Zaptec till en möjliggörare för att snabba på omställningen till en 100% fossilfri fordonsflotta.

Vilka tips och råd kan du ge till andra som drömmer om att bli en Zaptec:are?

Visa att du har en positiv inställning och är beredd kavla upp ärmarna och göra det som krävs. Inom Zaptec går utvecklingen av nya produkter och tjänster snabbt så det är en fördel om du uppskattar att arbeta i en dynamisk och snabbfotad organisation.

Hur är det att ha börjat hos Zaptec?

Min upplevelse har hittills bara varit positiv. Jag har fått ett bra välkomnande och alla inom organisationen är väldigt trevliga. Jag har verkligen känt mig välkommen sedan start.

Vilken vision har du för Zaptec Sweden AB?

Den svenska marknaden liknar den norska på många sätt, men i Sverige ligger vi några år efter avseende försäljningen av laddbara bilar. Det innebär att det är precis rätt timing att etablera verksamheten på den svenska marknaden nu och göra samma fantastiska tillväxtresa som Zaptec har gjort i Norge.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?

Just nu går det tid till introduktion i verksamheten. Parallellt med det arbetar jag med att mejsla ut strategin för att Zaptec ska få en flygande start i Sverige.

Lite om dig själv.

Jag är 33 år och bor i Stockholm tillsammans med min sambo. På fritiden ägnar jag mig bland annat åt klättring och ibland spelar jag saxofon.

Anders Thingbø är Anna-Karins närmaste chef och har följande att säga om vår nya kollega:

Vi är glada över att ha fått med oss Anna-Karin Andersen i vårt team. Vi tror att hennes kunskaper om och inblick i hur den svenska marknaden fungerar kommer att hjälpa oss att växa i Sverige.