Zaptec noteras på Oslobörsens Merkur Market den 6 oktober

Zaptec noteras på Oslobörsens Merkur Market den 6 oktober. Zaptec ska bidra till att accelerera elektrifieringen av transporten i Europa.

Zaptec noteras på Oslobörsens Merkur Market den 6 oktober

Den Norska tech-koncernen med dotterbolag i Sverige ska bidra till att accelerera elektrifieringen av transporten i Europa med sitt intelligenta laddystem för laddbara bilar.
Foto: Thomas Brun / NTB
Vi har framgångsrikt genomfört en private placement inför börsnoteringen och har attraherat institutionella investerare. Vi ser fram emot att aktien kan handlas fritt på marknaden, säger Thingbø.

Mer hållbar transportsektor
En högre andel laddbara bilar i de flesta av de europeiska länderna skapar behov av att optimera användningen av befintlig elkapacitet till elbilsladdning. Vår norskutvecklade teknologi inom last- och fasbalansering möjliggör flest laddpunkter för kunderna med snabbast laddning av alla tillgängliga laddsystem på marknaden. Zaptecs exportandel hittills under 2020 är 25% jämfört med 9% under 2019.

En stadigt ökande andel intermittent förnybar el som produceras från sol- och vindkraft skapar kapacitets- och kvalitetsutmaningar i elnäten. Vår teknologi, där laddningen styrs av algoritmer i molnbaserade lösningar, bidrar till att lösa dessa utmaningar så att Europa kan nå målen om reducerade CO2-utsläpp från biltrafiken, säger Thingbø.


Om Zaptec
Zaptec är en ledande utvecklare och leverantör av laddsystem för laddbara bilar och tillhörande teknologi för flerbostadshus, kontorsfastigheter och stora parkeringar. Zaptecs laddboxar har integrerad fasbalanseringsteknologi och utnyttjar Automatic Power Management software som möjliggör laddning i väsentligt högre hastighet än andra konventionella laddsystem utan liknande teknologi. Koncernen har totalt 32 anställda och har sitt huvudkontor i Stavanger, Norge. 2019 etablerades det svenska dotterbolaget på den svenska marknaden med kontor i Stockholm.

För mer information, kontakta: Anders Thingbø, VD, +47 934 88 385 Kurt Østrem, CFO, +47 404 04 700Anna-Karin Andersen, VD Zaptec Sweden, +46 70 528 97 91