Zaptec och säkerhetskrav

Vi har under de senaste dagarna fått många frågor om hur Zaptecs laddboxar uppfyller och dokumenterar säkerhetskrav enligt produkt- och installationsstandarder. Här kan du läsa om de viktigaste säkerhetsaspekterna för Zaptec Pro och Zaptec Go.

Vi har under de senaste dagarna fått många frågor om hur Zaptecs laddboxar uppfyller och dokumenterar säkerhetskrav enligt produkt- och installationsstandarder. Här kan du läsa om de viktigaste säkerhetsaspekterna för Zaptec Pro och Zaptec Go.

Zaptec fortsätter att tolka nuvarande regler och föreskrifter strikt eftersom vår högsta prioritet är att våra laddare inte ska skada några personer, bilar eller egendom.

Säkerhet och Zaptec Pro

Zaptec Pro är en laddbox som är framtagen för att möjliggöra ett skalbart system med en snabb och enkel installationsprocess och låga kostnader för infrastruktur. För att möjliggöra den här typen av installation måste vissa viktiga produktsäkerhetsfunktioner uppfyllas:

1. Integrerad MCB (överströmsskydd) - som tillåter installation av flera Zaptec Pro på en gemensam krets genom att den integrerade MCB:n säkerställer att både kortslutning och överströmssituationer hanteras enligt installations- och produktstandarder. Den interna MCB:n är i enlighet med IEC EN 60898-1 och IEC EN 60947-2.

2. Integrerad JFB typ B - denna JFB är i enlighet med EN 61008-1/EN 62423 och har verifierats externt av oberoende testinstitut. Lösningen är i enlighet med kravet för mekanisk brytning (4 poler) och 500A “make and break” samt 3000A kortslutningsström.

3. Elektrisk säkerhet i enlighet med IEC EN 61851-1 och andra relevanta standarder. Detta har testats av oberoende testinstitut och inkluderar även testning av isolation under överspänningsförhållanden.

Vi har genomfört fullständiga tester av Zaptec Pro via en tredjepart och rapporten kan laddas ner via länken nedan.

Hämta rapport

Zaptec ladeboks_sikkerhet

Säkerhet och Zaptec Go

Zaptec Go är vår laddbox för hus och villa. Vi tog fram Zaptec Go med ambitionen att erbjuda den mest kostnadseffektiva uppdelningen mellan installations- och produktkostnader. Zaptec Go har genomgått fullständiga tester av oberoende testinstitut och har även genomgått Elsäkerhetsverkets marknadskontroll utan några tekniska anmärkningar. Rapporten från myndigheten är en offentlig handling och finns att läsa här.

Zaptec Go har:

1. Integrerad RDC-DD godkänd enligt IEC 62955. Lösningen är i enlighet med kravet för mekanisk brytning (4 poler) och 500A “make and break” samt 3000A kortslutningsström.

2. Elsäkerhet i enlighet med IEC EN 61851-1 och andra relevanta standarder. Detta har både testats och verifierats av oberoende testinsitut. Detta inkluderar även testning av isolation under överspänningsförhållanden.

3. Det faktum att Zaptec Go har en integrerad RDC-DD betyder att varje Zaptec Go ska föregås av en separat JFB typ A (30mA) alt. en “PSA” (RCBO) som kombinerar överströmsskydd och JFB.

Läs mer om säkerhet