Zaptec satsar på svensk elbilsboom

Prognoser från branschorganisationen Power Circle visar att Sverige kommer att ha så mycket som 2,5 miljoner laddbara fordon ute på vägarna år 2030. Nu vill Zaptec delta i, och bidra till, den positiva utvecklingen som vi ser i vårt grannland.
Inom loppet av bara några år har Zaptec:s smarta laddlösningar intagit en ledande position på den världsledande, norska elbilsmarknaden. Nu är tiden mogen för en expansion utanför landsgränserna och tidigare i år etablerade vi det svenska dotterbolaget Zaptec Sweden.
Det spirar ett växande intresse för laddbara fordon hos våra grannar i öst och vid årsskiftet rullade cirka 70 000 elbilar och laddhybrider på de svenska vägarna.
Enligt prognoser från den svenska elkraftsbranschens intresseorganisation, Power Circle, står Sverige inför en elbilsboom som kommer att ta ordentligt fart under det kommande decenniet – och år 2030 räknar man med att så många som 2,5 miljoner laddbara fordon kommer att vara i trafik i Sverige.

Ett spännande partnerskap
När man etablerar sig på en ny och spännande marknad kommer det alltid att dyka upp nya utmaningar att lösa och nya möjligheter att greppa. Nyckeln till framgång är kännedom och kunskap och Zaptec har därför ingått ett avtal om att bli partnerföretag i Power Circles branschnätverk.

Det blir spännande att se hur Zaptec kommer att passa in i vårt nätverk. Det är intressant och värdefullt för oss att få in internationella perspektiv och vi kan nog lära oss mycket av Zaptec och deras erfarenheter på den norska marknaden, menar Daniel Kulin, som är e-mobilitetsexpert för Power Circle.

Samtidigt kommer Zaptec via vårt nätverk att få hjälp med att sondera den svenska marknaden samt att förstå det politiska landskapet som lägger ut riktlinjer för elbilsutvecklingen i Sverige, fortsätter han.

Positiv elbilsutveckling
Som intresseorganisation för Sveriges elkraftsbransch arbetar Power Circle för att synliggöra och öka kunskapen kring elkraftens potential och möjligheter, öka kapaciteten för elektrifieringen av transportsektorn samt skapa förutsättningar för kunskaps- och kompetensdelning mellan de aktuella aktörerna på marknaden.
Den svenska energibranschen har historiskt sett inte haft en naturlig koppling till transportsektorn, eftersom landet är beroende av att importera drivmedel, men i takt med introduktionen av elbilar och ny, intelligent teknologi ser Daniel Kulin nu en branschglidning.

Elkraftsbranschen är väldigt intresserad av att hitta nya verksamhetsmöjligheter med anknytning till e-mobilitet, konstaterar Kulin.

Han menar att detta är en av anledningarna till att prognoserna nu visar att elbilsutvecklingen i Sverige, i likhet med Norge, följer en positiv S-kurva.

Norges S-kurva är visserligen både brantare och tidigare, men vi har goda förutsättningar för att få en konsekvent och explosiv utveckling här i Sverige, säger Daniel Kulin och slår fast att den svenska utvecklingen sker i takt med, och kanske något snabbare än, utvecklingen i resten av Europa.

Än så länge är det privatmarknaden som leder utvecklingen, men Power Circles e-mobilitetsexpert uppskattar att utvecklingen på företagsmarknaden kommer att explodera inom bara ett fåtal år – och särskilt inom branscher med frekvent bilkörning, som inom transport och bygg & anläggning.

(Faksimile: Elbilsläget 2018 – Power Circle)

– Viktigt att någon går i spetsen
Daniel Kulin tror att Sverige kan lära mycket av den världsledande elbilssatsningen som vi har sett här i Norge, men påpekar samtidigt att det finns många fördelar med att vara ett av de länder som följer tätt efter.

Det är viktigt att någon går i spetsen, om inte, så har vi ingen att lära av. Norge har gjort många saker rätt, men vi har möjligheten att justera de saker vi ser kunde ha gjorts annorlunda.

Ett exempel som Daniel hänvisar till är utbyggnaden av landets laddinfrastruktur. Sveriges elnät har hög kapacitet och det finns ett flertal aktörer som arbetar med smarta lösningar för lastbalansering. Det gör att landet i större grad kan ordna för laddmöjligheter i takt med utvecklingen.

Utbyggnaden av laddinfrastruktur sker nog lite mer organiskt här än i Norge, där det har varit lite mer utportionerat. Eftersom Norge banar väg fordrar all utveckling mycket risktagande, medan vi kan utföra utbyggnaden utifrån marknadsintresse, tillägger han.

Stark köpvilja
Den svenska elbilsförsäljningens positiva utveckling återspeglas i utbyggnaden av landets laddinfrastruktur. Hittills under 2019 har Daniel Kulin och Power Circle sett en stadig ökning när det gäller investeringar i laddinfrastrukturen.

Jag tror att vi har en mentalitet där vi omfamnar det nya och ser på elektrifieringen av transportsektorn som en förbättring. Det finns otvivelaktigt en stark köpvilja. Jag har sett bostadsrättsföreningar där ingen äger elbil ännu, men där man ändå har investerat i laddboxar vid alla p-platser, berättar Daniel Kulin.

Denna mentalitet tror han kan vara en fördel för Zaptec på den svenska marknaden.

Svenska tillverkare av laddlösningar arbetar än så länge med relativt små volymer, medan Zaptec har haft fördelen att växa på en marknad där tillväxten har varit enorm. De har förmågan att producera större volymer och det kommer nog att vara fördelaktigt för dem.

Fortsatt tillväxt kräver kapacitets- och kompetensbyggande
För att säkerställa den positiva utvecklingen på elbilsmarknaden, hoppas Daniel Kulin att Sverige kommer att behålla de stödsystem som finns att ta del av idag.
Svenska elbilsägare kan i dag använda sig av ett bonus-malus-system där privatpersoner som investerar i elbil kan få ett bidrag på upp till 60 000 kronor. Detta system skall revideras under kommande år, men enligt Power Circles e-mobilitetsexpert tyder inget på att stödet till elbilar kommer att minska – snarare tvärtom.

Vi har visserligen inte lika generösa ekonomiska stöd och bidrag när det gäller nybilsköp som man har i Norge. Det säljs cirka 350 000 nya bilar i Sverige varje år och även om det kontinuerligt kommer billigare bilmodeller ser vi fortfarande att det i huvudsak är köpstarka konsumenter som investerar i elbil, berättar Kulin.

Han menar dock att det viktigaste för utvecklingen är en fortsatt satsning på kapacitets- och kompetensbyggande för att stödja elektrifieringen av transportsektorn.

Sverige är ett land med en stark bilindustri, men vi behöver ny kompetens, exempelvis inom verkstadsindustrin. Det är viktigt att skapa ett brett stöd i hela samhället, menar han.

När Volvo släpper sin första elbil, då kommer nog de flesta svenskar att förstå att det är allvar. Så jag hoppas att det inte dröjer allt för länge tills dess!