Zaptec som en av de ledande aktörerna på den europeiska marknaden

Resultat för första kvartalet 2024: Zaptec fortsätter att växa på en tillfälligt utmanande marknad i Norden, med en strategi som betonar tålamod och framtidsinriktade investeringar för att fokusera på långsiktig tillväxt och hållbar utveckling.

Den makroekonomiska utvecklingen har visat sig vara en betydande faktor som påverkar resultaten under det första kvartalet, samtidigt som bolaget proaktivt har stärkt sin position på marknaden.

"Jag ser att Zaptec är väl positionerat, nu som marknadsledare i Norden och tredje störst i Europa. Med den ständigt ökande efterfrågan på elektriska fordon (EV) och strängare regler som kräver lägre utsläpp från 2025, samt kommande lanseringar av flera nya prisvärda elbilsmodeller under de kommande kvartalen, förväntas marknaden för elbilsladdare fyrdubblas under de kommande åren", säger Kurt Østrem, VD för Zaptec.

Zaptec kommer att fokusera på nyckelmarknader som Storbritannien, Nederländerna, Frankrike och Tyskland för att dra nytta av denna tillväxt, där efterfrågan förväntas vara exceptionellt hög.

Vi står fast vid vårt löfte att vara en långsiktig och hållbar aktör i omställningen till elektrisk mobilitet och vi fortsätter att följa vår strategi att leverera kvalitetsprodukter på en marknad med strikta säkerhetskrav. Över tio procent av alla laddare som såldes i Europa under 2023 var Zaptec-laddare. Detta visar att vi är starkt positionerade för ytterligare tillväxt.

Kurt Østrem, CEO Zaptec
Dela:

Höjdpunkter

  • 300 miljoner NOK i omsättning under Q1, 14% tillväxt
  • Orderingång på 306 miljoner NOK
  • Orderstock på 452 MKK
  • Bruttomarginal på 38%
  • Opex på 115 miljoner NOK
  • EBITDA på -2 miljoner NOK

Ta del av Zaptecs Q1-rapport

Ladda ner rapporten på vår Investor Relations-sida.