Hantering av returer: Zaptecs refurbishing program

Hantering av returer kan vara en huvudvärk för både kunder och företag. Zaptec har dock effektiviserat denna process med sitt kundcentrerade RMA-system (Return Merchandise Authorization).

Så fungerar returprocessen

RMA-processen börjar när en kund kontaktar sin Zaptec-återförsäljare eller kontaktar oss direkt via help.zaptec.com. Detta steg säkerställer att kunderna enkelt kan starta returprocessen, oavsett om de köpte sin produkt via en återförsäljare eller direkt från Zaptec. När kundens anspråk har verifierats av Zaptec eller dess auktoriserade återförsäljare utfärdas ett ärendenummer och en retursedel. Detta nummer fungerar som en unik identifierare för returen och hjälper till att spåra hur processen fortskrider.

När anspråket på defekten har bekräftats ser Zaptec snabbt till att kunden får en ersättningsprodukt, och prioriterar minimala störningar och olägenheter. Denna omedelbara produktersättning är en viktig aspekt av Zaptecs åtagande om 5 års garanti.

Kunderna returnerar sedan den defekta produkten och ser till att de inkluderar det angivna ärendenumret och all nödvändig dokumentation. Detta steg är avgörande för att Zaptec snabbt ska kunna identifiera och åtgärda problemet med den returnerade produkten.

Efter mottagande av defekt produkt

Vid mottagandet av den defekta produkten genomför Zaptec en omfattande diagnostisk testprocess för att verifiera det rapporterade problemet eller felet. Denna noggranna undersökning syftar till att förstå problemets natur och identifiera eventuella underliggande problem med produkten, vilket säkerställer att vi hanterar ärendet effektivt.

Under hela RMA-processen spelar Zaptecs supportteam en avgörande roll för att samordna kommunikationen mellan kunden, återförsäljarna och de interna teamen. Detta säkerställer att alla parter hålls informerade och att processen löper smidigt från början till slut.

Genom att prioritera kundnöjdhet, effektivitet och hållbarhet sätter Zaptecs RMA-process en hög standard för returhantering i branschen för laddningslösningar. Med tydlig kommunikation, snabba lösningar och fokus på kvalitet ser Zaptec till att kunderna kan lita på att deras produkter är tillförlitliga och att de får den support de behöver.

Längre livscykel för Zaptec´s produkter genom reparation

De senaste åren har Zaptec haft som mission att renovera laddboxar för elbilar. Vi har ägnat oss åt reparation och återvinning för att förlänga livslängden på våra Zaptec boxar och för att göra meningsfull skillnad i det snabbt växande problemet av elektroniskt avfall.

Vårt tillvägagångssätt? För att minska vår klimatpåverkan och vårt klimatavtryck gör vi noggranna inspektioner, reparationer och uppgraderingar och ger med det våra laddboxar en extra chans. Även om vi önskar att vi hade kunnat ge alla returer en andra chans så har vi inte alltid kunnat. De enheter som vi inte kunnat reparera har vi återvunnit på ett ansvarsfullt sätt.

Vi har sett till att de inte hamnat på soptippen och har i stället tagit hand om de delar och material som gått att återanvända. Vi ser till att varje del av vårt åtagande är tydligt och att våra insatser får effekt hos alla, oavsett hur insatt man är i hållbarhet, produktlivscykel eller reparationsprogram.

Mellan 2020 och 2023 har vi framgångsrikt reparerat 2466 laddboxar och ansvarsfullt återvunnit 1586 enheter.

Hur är det med de fall där garantin inte gäller?

Tro det eller ej, men vårt engagemang för hållbarhet sträcker sig längre än garantierna. Vi lämnar en 5-årsgaranti för alla Zaptec-laddare, men när vi får in en retur som har passerat den gyllene åldern på fem år ser vi till att ta en andra titt eftersom vårt åtagande inte går ut i tid. Vi minimerar inte bara elektroniskt avfall, utan ser också till att våra kunder förblir nöjda under lång tid.

Kan du se skillnaden? RMA-specialisten Gabriele Janke håller i en ny produkt och en renoverad, varav den renoverade är redo för en andra omgång att förlänga Zaptecs livscykel.