Är elbilar miljövänliga?

Laddbara bilar på vägarna ökar drastiskt. Men hur miljövänliga är elbilar egentligen?
Antalet laddbara bilar på vägarna ökar drastiskt och utvecklingen går snabbt framåt vad gäller räckvidd och prestanda. På grund av sjunkande batteripriser är det inte långt kvar tills vi når en brytpunkt då elbilar har nått prisparitet med bilar med förbränningsmotor.
Men hur miljövänliga är elbilar egentligen?
I april 2019 publicerades en tysk studie som fick stor uppmärksamhet då man slog fast att en elbil som laddas med tysk elmix blir sämre för miljön än en dieselbil. Studien fick ta emot hård kritik från många håll då den ansågs vara felaktig på många sätt. Bland annat för att man hade jämfört bilmodeller som inte borde ställas mot varandra då de jämförde en fossilbil med 194 hästkrafter och en elbil med 476 hästkrafter. Dessutom ansågs deras respektive livscykler i studien vara för korta då de endast räknade med en livslängd på 10 år. De tog heller inte hänsyn till att batteriet kan återvinnas eller återanvändas och att det därmed inte är uttjänt i slutet av bilens livslängd.
Faktum är att det har gjorts flera studier som jämför elbilar och fossilbilars miljöpåverkan under sin livscykel, där det tydligt framgår att elbilar är ett bättre alternativ än bilar med förbränningsmotor ur ett miljöperspektiv. Detta även om elbilen körs på den smutsiga europeiska elmixen i ”tanken”. [1]

Batteriet är den största utsläppsboven vid tillverkningen
På grund av batteritillverkningen orsakar elbilarna mer utsläpp vid tillverkningen än en konventionell bil. Batterierna produceras ofta i Japan eller Sydkorea där andelen kolkraftsel i energimixen är hög.
I samband med att vi går mot en storskalig elbilsproduktion ser vi dock att produktionen av batterier förändras. Teslas stora fabrik, Gigafactory, i Nevada ska t.ex. helt drivas av förnybar energi och råvarorna ska komma från lokala gruvor. Detsamma gäller Mercedes stora batterifabrik i Tyskland.

Elbilar ”kör in” utsläppen från batteritillverkningen inom 2 år
En studie gjord av International Council on Clean Transportation (ICCT) visar att en genomsnittlig elbil i Europa ”kör in” utsläppen från batteritillverkningen inom två år. Anledningen är de lägre utsläppen från en elbil i drift. Detta även om den laddas med genomsnittlig europeisk el. Jämfört med den mest effektiva förbränningsbilen släpper en typisk elbil ut 29 % mindre CO2.

Men kobolt då?
En annan kritik mot elbilar avser materialen i litiumbatterierna. En beståndsdel i elbilsbatterierna är kobolt, precis som i batterier till mobiltelefoner och datorer. Materialet är kontroversiellt på grund av att tillgången är begränsad och att framställningen på vissa håll är förknippad med dåliga arbetsförhållanden, som t.ex. brytningen av kobolt i Kongo. Men de goda nyheterna är att det bara är en tidsfråga innan vi får helt koboltfria batterier. De senaste Tesla-batterierna innehåller till exempel mycket lite kobolt.[2]
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att är eldrivna motorfordon är bättre för miljön under sin livscykel jämfört med diesel- och bensindrivna bilar. Elbilen är en viktig pusselbit på vägen mot ett mer hållbart samhälle och den problematiska kobolten är snart ett minne blott i batterierna. Branschen rör sig i snabb takt mot att bli mer hållbar och produktionen minskar kontinuerligt sina miljöavtryck.

Av Anna-Karin Andersen, VD i Zaptec Sweden[1]
https://theicct.org/publications/EV-battery-manufacturing-emissions
[2] https://www.tesla.com/sites/default/files/about/legal/2018-conflict-minerals-report.pdf

Förslag på fortsatt läsning:
Är elbilar brandfarliga?
Räcker elen till alla elbilar?