Grönt avdrag för din laddbox - Spara 50% på installationen

Visste du att du kan spara upp till 50% av kostnaderna på installationen av din laddbox med hjälp av grönt avdrag? Från och med den 21 januari 2021 kan du som privatperson ansöka om det gröna avdraget och få upp till 50% i skattereduktion för kostnaden av att installera en laddbox i din bostad.

En kvinna ansluter en Zapteg Go laddkabel till en vit elbil på en solig uppfart vid ett rött tegelhus.

Hur fungerar grönt avdrag för laddboxar?

Det gröna avdraget fungerar på samma sätt som ROT- och RUT-avdragen, men utgör en separat skattereduktion. Du erhåller avdraget direkt på fakturan från det företag som utför installationen (din installatör). Därefter ansöker företaget om utbetalning från Skatteverket. Avdraget är max 50% av kostnaden för material och arbete.

Grön Teknik har ersatt det tidigare statliga bidraget "Ladda hemma-stödet" som privatpersoner tidigare kunde ansöka om. Nu kan du få avdrag direkt på fakturan från det företag som installerar din laddbox, precis som för ROT och RUT. Företaget begär sedan utbetalning direkt från Skatteverket.

Vilka kostnader för laddboxar täcks av det gröna avdraget?

Det gröna avdraget för laddboxar täcker kostnader för både material och arbete, men kräver att du köper laddboxen direkt från den installatör som utför installationen. Om du exempelvis behöver göra uppdateringar på din elcentral inför installationen täcks dessa inte av det gröna avdraget. Dock kan du komplettera avdraget med godkända ROT-arbeten för att täcka dessa kostnader.

Vad krävs för att få grönt avdrag för sin laddbox som privatperson?

För att få grönt avdrag för en laddbox behöver installationen utföras i kundens eller kundens förälders hushåll. Skattereduktion för grön teknik ges för installationer som påbörjats, utförts och betalats tidigast 1 januari 2021.

Förutsättningar för att få grönt avdrag för sin laddbox:

  • Ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion.

  • Boendet måste vara inrett för permanent boende. Installationen av laddboxen i ett garage eller andra mindre byggnader som tillhör bostaden är också berättigad till bidrag.

  • Du bör ha en tillräcklig andel av din årliga kvot för skattereduktion via det gröna avdraget kvar.

  • Du måste vara folkbokförd och betala skatt i Sverige.

  • Ditt namn måste finnas på fakturan för laddboxen eller installationskostnaden.

  • Du måste vara minst 18 år gammal, eller fylla 18 år under innevarande år.

Beställ en laddbox för att kunna ladda din elbil hemma.
Du hittar alla våra återförsäljare och installatörer här.

Vanliga frågor om grönt avdrag för laddboxar

Hur ansöker jag om grönt avdrag för min laddbox?

För att få det gröna avdraget måste företaget som utför installationen av din laddbox ansöka om det. Du kommer att se avdraget direkt på fakturan. Kom ihåg att meddela att du vill utnyttja avdraget redan vid köpet av laddboxen eller när du tar kontakt med installatören.

Läs mer om grönt avdrag på Skatteverkets hemsida

Vem kan få avdrag för grön teknik till sin laddbox?

Det gröna avdraget gäller bara för privatpersoner som har eller ska installera en laddbox i sin eller sina föräldrars bostad. Bostadsrättsföreningar, organisationer och företag kan istället ansöka om "Ladda bilen-bidrag".

Läs mer om "Ladda bilen-bidraget" här.

Hur mycket grönt avdrag kan man få för sin laddbox?

Avdraget för installation av laddboxar uppgår till max 50% av kostnaden för material och arbete, och du kan som mest få 50 000 kr i skattereduktion per år för installation av grön teknik.

Vad händer med skatteavdraget för grön teknik under 2024?

Skatteavdraget för grön teknik förblir under 2024. Om du har varit orolig för att skatteavdraget ska upphöra, kan du nu känna dig trygg och beställa en laddbox hos oss utan oro.

Se vår laddbox Zaptec Go

Går det att ansöka om grönt avdrag flera gånger?

Du kan använda skatteavdraget för grön teknik flera gånger under ett år, så länge det totala beloppet inte överstiger gränsen på 50 000 kr.

Gäller det gröna avdraget för laddboxar på alla typer av fastigheter?

Det gröna avdraget gäller för installation av laddboxar vid privatbostäder. Detta inkluderar småhus som ägs privat och bostadsrätter. Det är dock viktigt att personen som ansöker om avdraget även är den som