Bidrag för laddboxar 2024 - Vad gäller för företag och BRF?

Kan företag, organisationer och bostadsrättsföreningar ansöka om bidrag för laddboxar? Ja, det stämmer! Med “ladda bilen-bidraget” kan dessa grupper få tillbaka upp till 50% av kostnaderna för installation av laddboxar. Bidraget söks via Naturvårdsverket och täcker halva kostnaden för laddboxen, inklusive material och arbetskostnad för installationen.

En man i en grön jacka och glasögon håller på att sätta i en Zaptec Pro laddare i framdelen på sin vita elbil som står parkerad vid en offentlig laddningsstation utanför en byggnad med tegelfasad.

Vilka kan söka bidrag för laddboxar?

De som är berättigade att söka “ladda bilen-bidraget” är bostadsrättsföreningar, organisationer och företag. Din organisation kan få ekonomiskt stöd för kostnader relaterade till arbete, material, grävning och installation av laddstolpar. Naturvårdsverkets bidrag för laddboxar kan täcka upp till 50% av dessa kostnader, upp till ett maximum av 15 000 kronor per laddpunkt. Det är möjligt att ansöka om bidrag för både installation av nya laddstationer och för redan installerade stationer.


Läs mer om laddstolpar i din förening.

Tekniska krav på laddboxar för att få bidrag

För att kunna ansöka om bidraget måste laddboxarna uppfylla följande tekniska krav:

 • Utrustad med en elmätare för att mäta elkostnaderna.

 • Försedd med möjlighet till debitering av elkostnaderna.

 • Utrustad med Typ 2-uttag.

Zaptecs laddsystem uppfyller alla krav för “ladda bilen-bidraget”.

Vilka utgifter täcker “ladda bilen-bidraget”?

Bidraget är avsett för kostnader relaterade till installation av laddstationer för elbilar, som är tänkta för användning av boende eller anställda. Detta inkluderar inköp av utrustning och arbetskostnader för installationen.

Hur söker man bidrag för laddboxar?

Om du redan har installerat laddstationerna ska du skicka in din ansökan om bidrag inom sex månader efter att installationen är avslutad.

Ansökningsprocessen för “ladda bilen-bidraget”

 • Skicka in din ansökan via Naturvårdsverkets e-tjänst.

 • Du får ett preliminärt beslut.

 • Inom tre månader från beslutsdatumet ska du begära utbetalning.

 • Efter att ha mottagit ett slutgiltigt utbetalningsbeslut överförs pengarna till dig.

Ansök här

Hur lång tid tar det för ansökan att hanteras?

Enligt Naturvårdsverket tar det:

 • 4 månader för digitala ansökningar som skickas in via e-tjänsten.

 • 5 månader för ansökningar som skickas in via blankett.

 • 5 månader för begäran om utbetalning som skickas in via blankett.

Notera att tidsfristen kan variera beroende på omständigheterna.

Vanliga frågor om bidrag för laddboxar

Hur mycket bidrag kan man få för laddboxar?

Bidraget utbetalas som ett engångsbelopp som täcker upp till 50 procent av de kostnader som är berättigade för stöd. Maximalt kan 15 000 kronor per laddpunkt betalas ut.

Exempel:

För en laddare som kostar 35 000 kronor ges ett bidrag på 15 000 kronor, vilket är det högsta möjliga beloppet.

För en laddare som kostar 10 000 kronor ges ett bidrag på 5 000 kronor, motsvarande 50 procent av kostnaden.

Varför finns “ladda bilen-bidraget”?

“Ladda bilen-bidraget” finns för att minska den totala kostnaden för elfordon och på så vis främja elektrifieringen.

Kan privatpersoner ansöka om bidrag för laddboxar?

“Ladda bilen-bidraget” är inte tillgängligt för privatpersoner som vill installera laddboxar i sina hem. Bidraget är endast tillgängligt för offentliga laddstationer eller sådana som krävs enligt lagar, föreskrifter eller villkor i tillstånd. För privatpersoner är det däremot möjligt att ansöka om grönt avdrag för laddboxar.

Läs mer om grönt avdrag för laddboxar här.

Kan företag ansöka om bidrag för laddboxar?

För att kunna beviljas bidrag till laddboxar för företag måste företaget uppfylla följande krav:

 • Laddningsstationen ska ha minst ett uttag av Combo 2 eller Typ 2 för elfordon.

 • Laddningsstationen ska vara förberedd för elmätning samt debitering av elkostnad.

 • Laddningsstationen ska i första hand vara avsedd för att användas av anställda.

 • Att företaget äger fastigheten där laddningsstationen installeras.

 • Att en auktoriserad elinstallatör utför installationen.

Är du intresserad av att köpa laddboxar till din organisation, företag eller bostadsrättsförening?