Därför bör ni ha 22 kW laddeffekt på era laddstationer

Olika bilar kan ladda olika snabbt. Den unika och patentsökta laddsystem optimerar elanvändningen för elbilsladdning.
Vi får dagligen frågor om hur hög laddefekt man bör ha på laddboxarna i sitt laddsystem då många olika rekommendationer och åsikter florerar på marknaden. Med denna artikel vill vi bringa ljus i frågan baserat på vår mångåriga erfarenhet av att ligga i den yttersta framkanten av teknikutvecklingen inom elbilsladdning. Vi vet vad som krävs av ett laddsystem för att det ska vara framtidssäkert och kostnadseffektivt.
Det finns flera viktiga anledningar till varför vi rekommenderar alla som ska investera i ett laddsystem att välja boxar med 22 kW laddefekt.

Olika bilar kan ladda olika snabbt – men alla kan ladda på full effekt med Zaptec
På marknaden finns en mängd olika laddbilar och det skiljer sig hur hög laddeffekt de olika bilarna kan ta emot. Ju högre laddeffekt de kan ta emot, desto snabbare kan de bli fulladdade. Generellt brukar en laddhybrid kunna ladda på lägre effekt än en renodlad elbil.
Vissa tror att det inte finns någon poäng att investera i 22 KW-boxar när flera bilar inte kan ta emot så hög effekt. Men det är en missuppfattning. För ett laddsystem där en användare har en 3-fas 32A bil och en annan har en 1-fas 32A bil är det bara en 22kW- laddare som kan förse dessa bilarna med sin fulla effekt (22kW respektive 7,4kW). Investera i ett laddsystem där alla kan utnyttja den fulla potentialen i sin bil.

Framtidssäkra ert laddsystem
Att framtidssäkra elbilsladdningen i er fastighet handlar både om att enkelt kunna addera fler laddboxar till laddsystemet i takt med att behovet av fler behöver ladda, men också att ta höjd för att det kommer finnas många fler och mer kraftfulla elbilar på marknaden om endast några år. I takt med att bilarna får mer kraftfulla batteripack och därmed längre räckvidd, kommer biltillverkarna i större utsträckning möjliggöra laddning med högre effekter.

Stor dynamik i laddningen ger billigare nätfaktura
Ett intelligent kraftfullt laddsystem, som automatiskt kan anpassa laddeffekten mellan 1,4 – 22 kW, möjliggör större dynamik i laddningen och laststyrning. Om systemet dessutom undviker skevbelastning på de tre faserna med hjälp av fasbalansering, optimeras användningen av befintlig elkapacitet i byggnaden.
Bilarna får på så sätt alltid maximalt med laddeffekt i förhållande till tillgänglig elkapacitet i fastigheten, hur många bilar som är inkopplade samt hur hög laddeffekt de kan ta emot. När få bilar är inkopplade för laddning, blir de färdigladdade snabbt och tillgängliggör på så sätt kapacitet för efterkommande bilar. Det resulterar i att fler bilar kan ladda på befintlig elkapacitet i fastigheten och elnätet.
Genom att optimera användningen av elkapaciteten undviker en fastighetsägare höga effekttoppar. Detta är särskilt intressant för flerbostadshus och större fastigheter eftersom de ofta har ett så kallat effektabonemang hos sitt nätbolag. Genom att laddsystemet kapar effekttoppar hålls effekttarifferna nere och en fastighetsägare kan spara många tusenlappar. Dessutom slipper de dyra uppgraderingar av elsystemet.

Läs mer: Lagkrav om elbilsladdning infördes i maj.

Optimera er elbilsladdning med Zaptecs laddsystem
Zaptecs unika och patentsökta laddsystem optimerar elanvändningen för elbilsladdning vid hemmet och på arbetsplatsen. Kontakta oss för att få en offert!

Förslag på fortsatt läsning: Räcker elen till alla elbilar? Norsk lösning framtidssäkrar laddstationer för boende i Solna

Av Anna-Karin Andersen, VD i Zaptec Sweden