Därför ska du inte ladda din bil från motorvärmaruttag

Det medföljer en laddkabel för att kunna ladda bilen från en vanlig väggkontakt. Denna kabel ska betraktas som ett ”reservhjul”, endast använder i nödfall.

Därför ska du inte ladda din bil från motorvärmaruttag

Vid köp av en laddbar bil medföljer ofta en laddkabel för att kunna ladda bilen från en vanlig väggkontakt eller mototrvärmaruttag. Det inte alla vet är att denna kabel ska betraktas som ett ”reservhjul”, något man endast använder i nödfall. I denna artikel förklarar vi varför.
Elsäkerhetsverket avråder från laddning i motorvärmare och stickkontakt
Det är fullt möjligt rent tekniskt att använda bilens medföljande laddkabel i vägguttag eller motorvärmaruttaget, men det är riskabelt. När elbilen laddas belastas elinstallationen ofta maximalt under lång sammanhängande tid. Motorvärmaruttag och vanliga vägguttag är inte dimensionerade för att klara den värmeutveckling som kan uppstå när uttaget belastas med hög effekt under lång tid. Värmeutvecklingen innebär brandrisk och snabbare åldrande av elanläggningens komponenter. Därför avråder Elsäkerhetsverket skarpt från denna typ av laddning. Om det vill sig riktigt illa, kan det sluta som vid radhuset i Sunne där två familjer förlorade sina hem på grund av laddning från vägguttaget i Carporten.

Försäkringsbolagen täcker inte kostnaderna
Dessa typer av bränder täcks oftast inte av försäkringsbolagen eftersom eluttaget har använts i ett olovligt syfte utöver rekommenderade säkerhetsföreskrifter. Försäkringsbolagen kräver att eluttag och apparater används och installeras på ett säkert och kompatibelt sätt.
Viktigt att känna till är också att vid laddning av elbilar i en BRF har Styrelsen ett långtgående ansvar. Som fastighetsägare har föreningen skyldighet att jobba systematiskt med brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor. Det inkluderar även att förebygga brand som kan uppstå på grund av att elanordningar används felaktigt.

Ladda från laddbox och eliminera brandfara
Den viktigaste åtgärden för att förebygga bränder vid laddningsplatser är att dessa utformas med rätt utrustning. Därför ska alltid en så kallad Typ 2- laddbox installeras där laddning av bilar sker. Laddboxen övervakar och kontrollerar laddningen och har inbyggda säkerhetsfunktioner som ser till att elen bryts vid eventuella tecken på fel. En laddbox har ständig kommunikation med bilen för att se till att inget oväntat händer under laddning.

Fördela enkelt elkostnaden för elbilsladdningen till användaren BRF:er eller företag som vill erbjuda laddning till de boende, kunder eller anställda, vill ofta ha möjlighet att debitera användaren för elkostnaden. En laddbox, som t.ex. Zaptec:s, är uppkopplad till en molntjänst, och registrerar varje kWh per användare så att kostnaderna enkelt kan fördelas på respektive användare. Laddboxen hjälper er dessutom att använda den tillgängliga elkapaciteten på det mest kostnadseffektiva och energieffektiva sättet.
Läs mer: Lagkrav om elbilsladdning infördes i maj.

Ladda snabbt och säkert med Zaptec
Är du intresserad av att veta mer om Zaptec:s unika och patentsökta laddsystem? Kontakta oss för att få en offert!

Av Anna-Karin Andersen, VD i Zaptec Sweden