Att tänka på när bostadsrättsföreningen ska installera elbilsladdare

Var väl förberedd och ta hjälp

Det är oerhört viktigt att skaffa sig god och solid kunskap om vad detta faktiskt är för något. Att köpa en laddningsanläggning för elbil till en bostadsrätts- eller samägarförening är inte bara «en lite dyr stickkontakt». Det är så oändligt mycket mer.

Bjørn Myhren är ordförande för en garage-samägarförening och minns starten av processen för att etablera infrastruktur med möjlighet att montera laddstationer:

Kompetens

Lyckligtvis hade vi en person i styrelsen som hade en del kunskap och ett nätverk som hade erfarenhet av området. Det stod snabbt klart att vi behövde professionell hjälp och valet föll på OBOS/Projekt. De utsåg en projektledare som ordnade allt det fackmässiga. När det gäller det administrativa, så tillsatte styrelsen en projektgrupp att ordna icke-fackmässig administration, som information, flytt av bilar, ansökan från samägare som ville ha laddstation, inbjudan till kurs m.m. Hela processen gick särdeles smidigt och styrelsen har inte upplevt någon negativ återkoppling under processens gång.

En jungel


Det är redan en jungel av olika erbjudanden därute och här hos oss, där vi har 245 platser, skulle vi lätt kunnat ha valt fullständigt fel. Vår lösning kommer från Zaptec och jag vill ge en eloge till OBOS/Prosjekt och Elektro Nettverk Service AS för att ha varit bra samarbetspartner. Det är en sak är att leverera en bra anläggning, men den skall ju även drivas på ett bra och kostnadseffektivt sätt. Det har vi uppnått, fastslår Bjørn.

Hur var själva monteringen av det tekniska?

Nåväl, vi behövde ha «undantagstillstånd» i några månader och låta parkeringen i garaget vara helt fri, dvs. att ägare av numrerade platser som var upptagna kunde parkera vid andra lediga platser eller stå parkerade längs väggarna. Det var ingen som hade invändningar mot detta, men vi hade ett tillfälle där en ägare inte hade läst informationen. Vederbörande var väldigt negativ tills det att missförståndet var uppklarat och beklagade inför vederbörande som hade fallit i onåd. Och nu när allt är klart utan några särskilda problem, är alla nöjda, avslutar Bjørn med ett leende på läpparna.

Smart lösning

Ni har valt en så kallad «smart lösning». Varför och hur fungerar den i praktiken?

Det är helt grundläggande viktigt att ha en sådan lösning, dels för att vi vill spara el, men även för att säkerställa att alla har laddmöjlighet. Dessutom kommer det att vara enklare för de som skall säkerställa att alla betalar korrekt belopp för sin andel av förbrukningen av laddström. I dag styr jag detta till 100 % över nätet och har alltid uppdaterad information om antal kW som varje enskild användare har förbrukat. På så vis har vi säkrat ett gemensamt system med individuell uppföljning och det är vi jättenöjda med. Även om det låter enkelt, så ligger det avancerad teknologi bakom. Det innebär att man måste försäkra sig om att hitta en leverantör med hög kompetens och kvalitetsprodukter. Vi fick hjälp från dag ett och det är vi särskilt glada och tacksamma för. Utan denna hjälp skulle vi säkert ha gjort många fel, vilket kunde ha blivit dyrt för oss.

Elektrikern

Jag märkte att efterfrågan startade för ungefär ett halvår sedan. Till att börja med var efterfrågan tämligen vag, men nu på det senaste har det börjat röra på sig, berättar Arild Myhre, projektledare vid Elektro Nettverk Service AS. De anläggningar som man önskar sig, blir större och större, utan att man kanske har den kunskap som behövs för att välja rätt produkt.

Men är det många som efterfrågar det?

Ja, även om många kanske inte har en elbil ännu. Nu har det blivit så, i alla fall inom OBOS, att du kan räkna med en värdeökning på omkring 100–150 000 kronor för din lägenhet, om det följer med en laddningspunkt för din elbil.

Vad är viktigt att tänka på när man skall välja elbilsladdare?

Hitta ett system som bygger på att alla skall ha samma möjligheter inom systemet och att det även är såpass intelligent att det kommer att säkerställa att alla kan ladda så mycket som möjligt, alltså att när en användare har laddat klart, så fördelas denna användares el på resten av laddningspunkterna. För att ha god överblick, är det viktigt att upplägget kan styras via molnet, alltså över internet. Det kommer att vara begränsat med el tillgänglig för sådana system och därför är det väldigt viktigt att man tänker på detta och skaffar sig en anläggning som kan göra mesta möjliga utav den el som trots allt finns tillgänglig.

Hur mycket laddström behövs?

En elbil använder i genomsnitt 2 kWh per mil, så behovet måste vägas mot antalet p-platser.

En bra anläggning bör ge möjlighet för fördelning av all tillgänglig laddström till de anslutna bilarna, så att de kan färdigladdas och frigöra kapacitet till de som ansluter bilen för laddning senare på dagen.
Samtidigt bör man ha kapacitet till att nästintill alla bilar kan få laddningsmöjlighet. Vår uppfattning är att minimikapacitet för en laddningsanläggning bör vara antal elbilar x 1,4 kW. Med denna dimensioneringen och en dynamisk last- och fasbalanserad anläggning kommer man att kunna ha en laddningsanläggning som är dimensionerad även för framtida behov, inte en minimilösning som endast täcker dagens behov. Vi måste anta att andelen elbilar bara kommer fortsätta att öka i framtiden. 1,4 kW är minimiladdning för de flesta elbilar som finns på marknaden idag.