Zaptec Go jordfelsskydd

Zaptec Go är utrustad med ett integrerat likströmsskydd som säkerställer frånkoppling vid felströmmar som är högre än 6mA likström i enlighet med IEC62955.

Detta skydd är elektroniskt och återställer sig automatiskt, detta gör du genom att ta ut och sätta i kabeln i laddaren.

För att få ett godkänt jordfelsskydd så ska varje Zaptec Go kompletteras med en separat jordfelsbrytare (JFB) typ A på 30mA.

Man ska även komplettera varje laddare med säkring på max 40A. För att spara plats så går det självklart bra att installera ett kombinerat skydd som innehåller både säkringar (max 40A) och JFB typ A (30mA), ibland kallat PersonSkyddsAutomat eller PSA.

Man kan inte tillgodoräkna sig en redan befintlig JFB typ-A utan varje laddare måste ha en separat JFB som uppfyller kraven.

Så om en central har en övergripande JFB typ-A på 30mA eller 300mA så måste man ändå installera en separat JFB till elbilsladdaren. Detta är inget unikt för Zaptec Go utan är föreskrivet i elinstallationsreglerna samt den europeiska standarden (IEC) som våra standarder bygger på.

Läs mer om detta SEK Handbok 444 (722.411.3.3 samt 722.531.2.3.4) eller i SEK Handbok 458.