750 millioner i investeringsstøtte til ladestasjoner i Sverige

Etterspørselen etter ladbare biler i Sverige øker drastisk, og det krever en pågående utbygging av ladeinfrastruktur og sterk utbygging av lademuligheter.

750 millioner i investeringsstøtte til ladestasjoner i Sverige

Etterspørselen etter ladbare biler øker drastisk, og det krever en pågående utbygging av ladeinfrastruktur. Men framfor alt krever det en sterk utbygging av lademuligheter på arbeidsplassen og i hjemmet. Zaptec ønsker den nye investeringsstøtten rettet spesifikt mot ladestasjoner for bedrifter, boligsameier og andre organisasjoner velkommen.
Bransjeorganisasjonen Power Circle sine prognoser er at vi er på vei mot 2,5 millioner ladbare biler i Sverige i 2030, og at allerede i 2025 kan en elbil bli like billig i innkjøp som en liknende bensin- eller dieselbil. 90% av ladingen av ladbare biler skjer i hjemmet eller på arbeidsplassen. Der står biler parkert over lengre tid, som gjør disse plassene mye mer hensiktsmessige å utruste med ladestasjoner. Elsäkerhetsverket i Sverige fraråder lading av elbil i vanlige stikkontakter, ettersom det kan føre til overopphetning da el-instillasjonen ikke klarer belastningen av så høy strømstyrke over lengre tid.
I juni tok den svenske riksdagen beslutningen om 750 milioner i nye midler til investeringsstøtte til ladestasjoner. En særlig støtte, med enkel søknadsprosess, iverksettes samtidig for ladestasjoner til bedrifter, boligselskap og andre organisasjoner.
”Zaptec ønsker de nye midlene velkomne, og ser det som et tydelig politisk signal fra politisk hold å framskynde elektrifiseringen av transport. En utbygging av ladeinfrastruktur er en forutsetning i omstillingen til en 100% fossilfri bilpark”, sier Anna-Karin Andersen, daglig leder for Zaptec Sverige.

Støtten kan gis til bedrifter, boligselskap og andre organisasjoner for installering av ladestasjoner som brukes av dem selv. For eksempel kan boligselskap få investeringsstøtte når de investerer i ladeløsninger til selskapets parkering, eller bedrifter kan få støtte ved kjøp av ladestasjoner til ansattparkering.
Tidligere gikk denne typen støtte til ladeinfrastruktur inn i Klimatklivet. Med hensikt om forenkling har regjeringen besluttet spesielle regler for disse. Den nye spesifikke støtten til bedrifter og organisasjoner er utarbeidet slik at det skal være enkelt å søke. Søknaden kan sendes inn etter at installasjonen er utført.
Bidraget gjør at ladepunkter som ble installert tidligst 15. Juli 2019 og gis som et engangsbeløp opp til 50% av bidragsberettigede kostnader (maks 15 000 SEK per ladepunkt).
For å ha rett til støtten må ladestasjonen oppfylle visse krav som at:

Den er forberedt for elmåler og debitering av elektrisitetskostnad
Den er utrustet med uttak eller tilkobling av type 2

Zaptecs markedsledende ladesystem oppfyller kravene for investeringsstøtte
Zaptec tilbyr smarte ladesystemer for elbiler, og våre ladestasjoner oppfyller kravene for investeringsstøtte som standard. Akkurat nå finnes vårt ladesystem i 11 land på ca. 80 000 parkeringsplasser, og i Norge er vi markedsledende på ladesystem for boligselskap og bedrifter. Skalerbarhet, kvalitet, kostnadseffektivitet og et stort fokus på bærekraft i alle ledd har vært nøkkelen til den store etterspørselen etter våre løsninger.
Vurderer din bedrift eller ditt boligselskap å investere i en ladeløsning? Fyll inn dine kontaktdetaljer her så blir du kontaktet innen kort tid: https://zaptec.com/kontakt-oss/
Les mer om den nye støtten her (kun på svensk): Naturvårdsverket

FÅ TILBUD PÅ LADELØSNING

kontakt ossfinn forhandler