Kun 52 av 233 parkeringsplasser hadde lademulighet

Byparken Bodø er et nyutviklet flerbruksbygg i Bodø sentrum, med leiligheter nært sjøen, og med en rekke gode fasiliteter like rundt hjørnet. Da bygget var klart for bruk, var det kun 52 ladestasjoner tilgjengelig. Skulle beboerne utvide med flere, måtte flerbruksbygget utvide strømnettet. Det ville blitt dyrt.

– Utbyggerne kunne kun tilby 52 ladere. Disse fikk vi kjøpe underveis i byggeprosessen, sier styreformann Jonny Olsen i Byparken Bodø.
Men tallet 52 var verken magisk eller godt nok. For å være rustet for flere elbiler, valgte flerbruksbygget å hente inn tilbud fra Zaptec. Da kunne de slippe å utvide strømnettet, som igjen ville ført til store kostnader. Det viste seg også å gi en mer fleksibel løsning for beboerne i bygget:

– Vi falt på en løsning hvor vi alle byttet system, men eksisterende eiere av eldre ladebokser kunne beholde disse, om ønskelig – helt til kapasiteten i anlegget vårt sier at den må ned, sier Olsen.Byparken Bodø inneholder leiligheter og næring.

Lønnet seg å starte på ny

Selv om du i dag har system for elbillading, er det fint å vite at du ikke må ha det for all framtid. Spesielt hvis du ikke er fornøyd. Noen ganger kan det lønne seg å starte på ny, slik Byparken Bodø gjorde. Da er det viktig å bruke tid på å innhente råd fra seriøse aktører.

– Aldri hopp på det første tilbudet når det gjelder store investeringer, sier styreleder Olsen.

Videre opp oppfordrer han beboere i borettslag og sameie til å gjøre grundige undersøkelser:

– Kontakt seriøse aktører og følg råd. Disse er gode å ha med seg når du til slutt skal vurdere pris, sier han.

Det var Office Link som leverte den nye løsningen til flerbruksbygget. Espen Limstand, som er direktør for forretningsutvikling i selskapet, mener opplevelsen til Byparken i Bodø ikke er unormal:

– Vi støtter styreleder Olsen i dette, og vi ser det dessverre litt for ofte. Det å velge smarte og fremtidsriktige ladeløsninger er avgjørende for alle beboere i sameier og borettslag. Det å kunne lade bilen enkelt der man bor, er i dag like selvfølgelig som tilgangen på internett i leilighetene. Tenk om bare 52 av 233 hadde mulighet til å benytte internett hjemme?, sier han.

Arbeidet med nye elbilladere hos Byparken Bodø ble installert av ChargeUp.