Lønnsom vekst og oppkjøp for markedsleder Zaptec i 2019

I 2019 vant selskapet en betydelig andel kontrakter i markedet for større ladesystemer i borettslag, sameier, kommuner og bedrifter.
Omsetningen av ladesystemer for elbiler i 2019 for Zaptec Charger AS endte på MNOK 156 med et årsresultat på MNOK 31,7. EBITDA var MNOK 26 som er MNOK 4 høyere enn i 2018. 10 % av omsetningen var utenfor Norge i 2019.
Zaptec Charger AS er solid med MNOK 55 i egenkapital som utgjør en egenkapitalprosent på 59 %. Langsiktig gjeld er MNOK 11.

I 2019 vant selskapet en betydelig andel kontrakter i markedet for større ladesystemer i borettslag, sameier, kommuner og bedrifter. Vi tilbyr komplette løsninger med egenutviklet fasebalansering som gir sluttkundene flest ladepunkter og raskest lading av alle ladesystemer tilgjengelig i markedet uten behov for å investere i større strømkapasitet. Våre kunder som er elektroinstallatørene og energiselskapene bidrar til at folk kan lade elbilen hjemme og på jobb, som igjen bidrar til å skyte fart på elektrifiseringen av transportsektoren, sier Anders Thingbø CEO i Zaptec.

Les også: Zaptec Pro – toppmodellen av elbilladere

Anders Thingbø, CEO i Zaptec
Anders Thingbø, Administrerende direktør i Zaptec
Selskapet har økt antall ansatte og styrket organisasjonen med kompetanse innen software, hardware og salg/markedsføring. Selskapet har bygget opp et kundesenter for å ta hånd om tusenvis av kunder og over 30.000 ladestasjoner i daglig bruk. Alle selskapets ladere produseres hos Westcontrol på Tau i Rogaland, der cirka 25 ansatte jobber heltid i effektive produksjonslinjer.

Selskapet tilbyr faglige og personlige utfordringer for høykompetent arbeidskraft ved hovedkontoret i Stavanger og avdelingene i Oslo og Stockholm, og vi gleder oss over både interne opprykk og nyansettelser. I Zaptec er mangfold i kjønn, bakgrunn, alder mv. blant ansatte en styrke, sier Thingbø.

Kjøp av betalingsløsning
I desember 2019 overtok selskapet den automatiske betalingsløsningen Charge365 fra en av våre partnerkunder Officelink AS. Charge365 tilbyr automatisk betaling av ladestrømmen for brukere av Zaptec ladesystemer med 24/7 kundeservice. Charge365 gjennomfører for tiden betaling for 35.000 ladinger pr mnd.

Overtakelsen av Charge365 støtter vår strategi med å gjøre det enkelt å betale for lading for de som vil kjøre elektrisk og miljøvennlig. Charge365 er kostnadsfritt for borettslaget eller bedriften, og ladebrukeren betaler et prosentpåslag på strømkostnaden som via fintech-selskapet Stripe trekkes automatisk på kreditt-/debet-kort månedlig. På den måten slipper eier av ladesystemet å anvende tid og ressurser på å fordele strømregningen, da dette skjer helautomatisk med ny teknologi. Vi tilbyr whitelabel-løsning på Charge365, så vi gleder oss de neste årene til å inngå mange partnerskap i inn- og utland med automatisk betaling, sier Thingbø.

Les også: Zaptec kjøper betalingstjenesten Charge365

Satser i utlandet
I 2019 etablerte Zaptec datterselskap i Sverige ledet av VD Anna Karin Andersen, og det er inngått agentavtaler i flere europeiske land.

Første halvår 2020 har vi sett at land som Sverige, Sveits, Holland og Belgia har fått et gjennombrudd med høy vekst av elbiler i nybilsalget. I disse landene har Zaptec i løpet av få måneder i 2020 omsatt ladesystemer til en høyere verdi enn vi gjorde i hele 2019 i disse landene. Vår teknologi med markedets beste utnyttelse av eksisterende strømkapasitet er ekstra viktig utenfor Norden der strømnettet ikke er dimensjonert for en elektrifisering av personbiler. Kundene våre utenfor Norge er store eiendomsbesittere som leier ut til bolig- eller næringsformål, samt boligsameier og offentlig virksomhet, sier Thingbø.


Lademønster under korona
Fra 13. mars 2020 ble lading av elbiler betydelig redusert som følge av koronaviruspandemien. Siden Zaptec har 30.000 ladestasjoner skytilkoblet observerer vi større endringer i ladeadferden, og som grafen nedenfor viser har ladingen tiltatt i takt med at folk i større grad er mobile til jobb og i fritiden.

Antall KWh til lading under korona
Lademønster i 2020 under koronaviruspandemien
På hverdager er elbilen tilkoblet hjemmeladeren 13 timer i gjennomsnitt, men lader bare 2,5 timer som tilsvarer cirka 4-5 mils kjøring som er snittdistansen folk kjører daglig. Under korona så vi endringer med nesten en halvering av antall KWh til lading. I juni så vi en tilnærmet normalisering spesielt i Norge, og forventer at utviklingen med vekst i antall KWh til lading fortsetter. Ikke minst vil den lave prisen på strøm ved at det nå koster cirka kr 7 å kjøre 4-5 mil med ZAPTEC-lading bidra til en vekst av elektrifisering av transportsektoren, sier Thingbø.
For spørsmål, vennligst kontakt:

Anders Thingbø CEO, Zaptec at@zaptec.com 934 88 385
Lasse Hult Direktør Marked og Kommunikasjon lh@zaptec.com 932 23 400

OM Zaptec
Zaptec er en ung, norsk teknologibedrift som på kort tid har blitt verdensledende på smarte ladesystemer for elbiler. Vi er markedsledende i Norge på ladestasjoner for borettslag og bedrifter og introduserte i 2019 Zaptec Home, en ladestasjon til hjemmebruk.
I Zaptec ønsker vi å forenkle hverdagen og forbedre miljøet. Våre ingeniører, teknologer og utviklere har som visjon å forandre hvordan vi tenker om strømforbruk, infrastruktur og fornybar energi. Vi har utviklet en unik teknologi som gjør det mulig å lage brukervennlige ladestasjoner som er koblet til skyen, og som kan tilpasses ditt behov – også i fremtiden.
Alle Zaptecs produkter er designet, utviklet og produsert i Norge.