Zaptec: Installasjon og sikkerhetskrav

Vi får ofte spørsmål om hvordan Zaptecs ladebokser oppfyller og dokumenterer sikkerhetskrav i henhold til produkt- og installasjonsstandarder. Her kan du lese om de viktigste sikkerhetsaspektene ved Zaptec Pro og Zaptec Go.

Zaptec fortsetter å tolke gjeldende regler og forskrifter strengt fordi vår høyeste prioritet er at våre ladere ikke skal skade personer, kjøretøy eller eiendom.

Zaptec Pro-installasjon

Zaptec Pro er en ladeboks designet for å muliggjøre et skalerbart system med en rask og enkel installasjonsprosess og lave infrastrukturkostnader. For å muliggjøre denne typen installasjon, må visse viktige produktsikkerhetsfunksjoner oppfylles:

1. Integrert MCB (overstrømsbeskyttelse) – som tillater installasjon av flere Zaptec Pro på en felles installasjonskurs. Den integrerte MCB-en sikrer at både kortslutnings- og overstrømssituasjoner håndteres i henhold til installasjons- og produktstandarder. Den interne MCB-en er i samsvar med IEC EN 60898-1 og IEC EN 60947-2.

2. Integrert RCD type B – denne RCD-en er i samsvar med EN 61008-1/EN 62423 og er eksternt verifisert av uavhengige testinstitutter. Løsningen er i henhold til kravet om mekanisk koblet brudd (4 poler) og 500A «make and break», samt 3000A kortslutningstoleranse.

3. Elektrisk sikkerhet i henhold til IEC EN 61851-1 og andre relevante standarder. Dette er testet av uavhengige testinstitutter og inkluderer også isolasjonstesting under overspenningsforhold.

Vi har utført full testing av Zaptec Pro via en tredjepart. Rapporten kan lastes ned.

Zaptec ladeboks_sikkerhet
Bilde av en dame som lader med Zaptec-lader for å illustrere artikkelen 'Zaptec: Installasjon og sikkerhetskrav'.

Installasjon av Zaptec Go

Zaptec Go er vår ladeboks til eneboliger og hytter. Vi utviklet Zaptec Go med ambisjon om å tilby den mest kostnadseffektive fordelingen mellom installasjons- og produktkostnader. Zaptec Go har gjennomgått komplette tester av uavhengige testinstitutter og har også gjennomgått det svenske Elsäkerhetsverkets markedskontroll uten noen tekniske anmerkninger. Rapporten fra tilsynet er et offentlig tilgjengelig dokument som kan leses her.

Zaptec Go har:

  1. Integrert RDC-DD godkjent i henhold til IEC 62955. Løsningen er i henhold til kravet om mekanisk koblet brudd (4 poler) og 500A «make and break», samt 3000A kortslutningstoleranse.
  2. Elektrisk sikkerhet i henhold til IEC EN 61851-1 og andre relevante standarder. Dette er både testet og verifisert av uavhengige testinstitutter (inkludert testing av isolasjon under overspenningsforhold).
  3. Det faktum at Zaptec Go har en integrert RDC-DD betyr at hver Zaptec Go må installeres med en egen forankoblet RCD type A (30mA). Vanligvis oppfylles dette ved å installere en vanlig automatsikring (RCBO) som kombinerer kortslutningbeskyttelse, overstrømsbeskyttelse og RCD Type A ut fra sikringsskapet.