Zaptec satser på svensk elbil-boom

Zaptec satser på svensk elbil-boom

Prognoser fra interesseorganisasjonen Power Circle viser at Sverige vil ha så mye som 2,5 millioner ladbare kjøretøy på veiene i år 2030. Nå ønsker Zaptec å ta del i, og bidra til, den positive utviklingen vi ser i vårt naboland.

I løpet av bare noen få år har Zaptecs smarte ladeløsninger tatt en ledende posisjon i det verdensledende, norske elbilmarkedet. Nå har tiden kommet for å ekspandere utover landegrensene, og tidligere i år etablerte vi det svenske datterselskapet Zaptec Sweden.
Interessen for ladbare kjøretøy er i sterk vekst blant våre naboer i øst, og ved årsskiftet kjørte om lag 70.000 el- og hybridbiler rundt på svenske veier.
Prognoser fra den svenske elkraftindustriens interesseorganisasjon, Power Circle, viser at landet nå er i startgropen av en elbil-boom som for alvor vil sette fart i løpet av det neste tiåret – og i år 2030 forventes det at så mange som 2,5 millioner ladbare kjøretøy vil være å finne i trafikken.
Et spennende partnerskap
Når man beveger seg inn i et nytt og spennende marked vil det alltid være nye utfordringer å løse, og nye muligheter å gripe. Nøkkelen til suksess er kjennskap og kunnskap, og Zaptec har derfor inngått en avtale om å bli partner i Power Circles bransjenettverk.

Det blir spennende å se hvordan Zaptec vil passe inn i nettverket vårt. Det er interessant for oss å få inn internasjonale perspektiver, og vi kan nok lære mye av Zaptec og deres erfaringer i det norske markedet, mener E-mobilityekspert Daniel Kulin i Power Circle.

Samtidig vil Zaptec gjennom vårt nettverk få hjelp til å peile ut det svenske markedet, samt å forstå det politiske landskapet som legger føringer for elbilutviklingen i Sverige, fortsetter han.

Positiv elbilutvikling
Som interesseorganisasjon for Sveriges elkraftindustri arbeider Power Circle for å synliggjøre og øke kunnskapen rundt potensialet og mulighetene knyttet til elkraft, øke kapasiteten for elektrifiseringen av transportsektoren, samt å legge til rette for kunnskaps- og kompetansedeling mellom de aktuelle aktørene i markedet.
Den svenske energibransjen har historisk sett ikke vært naturlig knyttet til transportsektoren, ettersom landet er avhengig av å importere alt av drivstoff, men i takt med introduksjonen av elbiler og ny, intelligent teknologi ser Kulin nå en bransjeglidning.

Kraftbranjen er veldig intresserte i å finne nye forretningsmuligheter koblet til emobility, konstaterer Kulin.

Han mener dette er en av grunnene til at prognosene nå viser at elbilutviklingen i Sverige, på lik linje med Norge, følger en positiv S-kurve.

Norges S-kurve er riktignok både brattere og tidligere, men vi har gode forutsetninger for å få en konsekvent og eksplosiv utvikling her i Sverige, sier Kulin, og slår fast at den svenske utviklingen skjer i takt med, og kanskje noe raskere enn, i resten av Europa.

Enn så lenge er det privatmarkedet som leder an, men Power Circles E-mobilityekspert anslår at utviklingen i bedriftsmarket vil eksplodere i løpet av bare noen få år – og særlig i bransjer som transport og bygg og anlegg, der bilkjøring skjer hyppig.

(Faksimile: Elbilsläget 2018 – Power Circle)

Viktig at noen går foran
Kulin tror Sverige kan lære mye av den verdensledende elbilsatsningen vi har sett her i Norge, men påpeker samtidig at det finnes mange fordeler med å være en av de som følger rett bak.

Det er viktig at noen går foran, hvis ikke har vi ingen å lære av. Norge har gjort mye rett, men vi har muligheten til å justere de tingene vi ser at kunne vært gjort annerledes.

Et eksempel han viser til er utbyggingen av landets ladestruktur. Sveriges strømnett har høy kapasitet, og det finnes flere aktører som jobber med smarte løsninger for lastbalansering. Det gjør at landet i større grad kan tilrettelegge for lademuligheter i takt med utviklingen.

Utbyggingen skjer nok litt mer organisk her enn i Norge, der det har vært litt mer porsjonert. Fordi Norge baner vei krever all utvikling mye risikovillighet, mens vi kan bygge basert på interessen i markedet, utdyper han.

Stor kjøpsvilje
Den positive utviklingen i det svenske elbilsalget gjenspeiles i utbyggingen av landets ladestruktur. Hittil i 2019 har Kulin og Power Circle sett en stødig trend når det gjelder innvesteringer i ladestrukturen.

Jeg tror vi har en mentalitet der vi omfavner det nye, og ser på elektrifiseringen av transportsektoren som en forbedring. Det er utvilsomt en stor kjøpsvilje. Jeg har sett borettslag der ingen eier elbil, men som likevel har investert i ladebokser på alle P-plasser, forteller Kulin.

Denne mentaliteten tror han kan være en fordel for Zaptec på det svenske markedet.

De svenske produsentene av ladeløsninger har enn så lenge små volum, mens Zaptec har hatt fordelen av å bygge seg opp i et marked der tilveksten har vært enorm. De har evnen til å produsere større volum, og det vil nok være fordelaktig for dem.

Videre vekst krever kapasitets- og kompetansebygging
For å sikre at den positive utviklingen i elbilmarkedet håper Kulin at Sverige vil beholde de støtteordningene som finnes i dag.
Svenske elbileiere kan i dag benytte seg av et system som kalles bonus-malus, som sørger for at privatpersoner som investerer i elbil kan få et bidrag på opp til 60.000 SEK. Denne ordningen skal revideres i løpet av det kommende året, men ifølge Power Circles E-mobilityekspert tyder ingenting på at støtten til elbiler vil minske – snarere tvert imot.

Vi har riktignok ikke like generøse subsidier og bidrag på nybilkjøp som i Norge. Det selges ca. 350 000 nya biler i Sverige hvert år, og selv om det kommer stadig billigere modeller ser vi fremdeles at det i all hovedsak er kjøpesterke mennesker som investerer i elbil, forteller Kulin.

Han mener imidlertid at det viktigste for utviklingen er en videre satsning på kapasitets- og kompetansebygging for å støtte elektrifiseringen av transportsektoren.

Sverige er et land med en sterk bilindustri, men vi behøver ny kompetanse, for eksempel innen verkstedindustrien. Det er viktig for å skape en bred støtte i samfunnet, mener han.

Når Volvo sliper sin første elbil, da vil nok svenskene forstå at dette er alvor. Så jeg håper de ikke drøyer for lenge!

FÅ TILBUD PÅ LADELØSNING

kontakt ossfinn forhandler