Bostadsrättsföreningar på Smögen laddar för framtiden

Smarta laddboxar – en USP för moderna brf:er

2018 stod två nya bostadsrättsföreningar klara på Smögen, Smögenboden 2 och 3, med totalt 56 lägenheter. Under husen finns ett gemensamt parkeringsgarage med 78 parkeringsplatser. Stefan Göthberg är både ordförande i den ena bostadsrättsföreningen och i parkeringshusets aktiebolag. Han berättar:

– När husen och garagen byggdes var det bara tre parkeringsplatser som hade elbilsladdare. 2020 började vi fundera på att utöka laddsystemet, dels för att det började efterfrågas men också för att vi vill vara en attraktiv brf som planerar för framtiden. Vi gick ut med en enkät till medlemmarna och baserat på resultatet tog vi beslutet att sätta ihop en projektgrupp som skulle driva inköp och installation av ett större laddsystem.

Smögen ligger i Sotenäs kommun, och där liksom i större delar av landet, är infrastrukturen för elbilar inte ännu fullt utvecklad. Därför är det särskilt värdefullt när man som bostadsrättsförening kan erbjuda privata laddstationer för sina medlemmar.

– Det kändes viktigt för oss att kunna erbjuda våra medlemmar smidig laddning hemma. Dessutom har vi fler p-platser än vad vi har lägenheter, vilket betyder att vi kan erbjuda laddplats till ett 20-tal externa gäster, säger Stefan.

Automatisk lastbalansering var ett krav

Den tillsatta styrgruppen gjorde en gedigen upphandling där de utvärderade olika leverantörer och tekniska lösningar. Valet av hård- och mjukvara föll ganska snabbt på Zaptec Pro. Det berodde till stor del på funktionen för automatisk lastbalansering och det faktum att de hade hört mycket gott om Zaptecs produkter för parkeringsgarage och bostadsrättsföreningar.

– Vi ville ha ett enkelt men smart laddsystem. För oss är det viktigt att alltid prioritera hushållselen och vi ville vara säkra på att inte många nya elbilsladdare skulle bidra till kortslutningar. Hellre att bilen laddar lite långsammare vid hög belastning än att det ska bli störningar i elförsörjningen till den ena eller andra brf:en, förklarar Stefan.

– Än så länge har vi inte haft några problem alls med överbelastning, allt fungerar problemfritt och alla är jättenöjda. Så det verkar som att den automatiska lastbalanseringen fungerar väldigt bra, konstaterar Stefan. Dessutom har varje laddbox en egen kretsbrytare vilket isolerar eventuella elfel till en laddare utan att påverka resten.

Beslutade att installera laddbox till alla

Det visade sig att bostadsrättsföreningarnas medlemmar satt på värdefull kunskap för att det skulle bli en riktigt bra upphandlings- och driftsättningsprocess. Någon hade erfarenhet av upphandlingar, en annan hade koll på kravspecifikationerna och en tredje på frågan om statligt bidrag från Naturvårdsverket. Kalkylen visade bland annat att det var mer ekonomiskt att köpa in och installera 78 laddboxar på en och samma gång, istället för att växla upp laddsystemet efter hand i takt med att fler medlemmar skaffade elbil. Stefan förklarar:

– Vi kunde ta del av Naturvårdsverkets bidrag för laddstationer, och eftersom det inte finns någon garanti att det finns kvar för all framtid, kändes det smartare att installera en laddbox på varje plats när vi ändå var igång. Vissa medlemmar betalade sin laddbox direkt, andra har en något förhöjd månadsavgift under några år och föreningarna har tagit resten av kostnaden.

#####xstarthtmlcommentzz29xendhtmlcommentzz##### #####xstarthtmlcommentzz30xendhtmlcommentzz#####

Opigo kunde levereras på en snäv deadline

Som populär semesterort är just sommarveckorna viktiga för hela Smögen. De två bostadsrättsföreningarna består av 20% åretruntboende och 80% sommargäster. Därför var det viktigt att ha alla laddboxar installerade innan midsommar 2022. Till skillnad från andra leverantörer vågade Opigo lova att ro projektet i hamn. Och de lyckades.

– Opigo hade det yttersta ansvaret och de gjorde det jättebra. Till sin hjälp hade de installationsfirman Zeri som hade personliga i närområdet. De jobbade dag och natt för att få allt på plats i tid. Den första laddningen gjordes dagen innan midsommar. Alla var superproffsiga och dessutom är det estetiskt snyggt gjort, säger Stefan.

Taggar som kopplar rätt bil till rätt betalkonto

Med en liten tagg aktiverad man vilken laddbox som helst i garaget. Zaptec-laddaren förstår då vilken bilägare det är som laddar och resten sköts automatiskt. Ingen administration krävs från föreningens eller garagets sida. Allt hanteras av Opigos drift- och betaltjänst, EVcore, som fakturerar rätt summa till rätt bilägare i slutet av varje månad.

«Det har gett mersmak och
enligt Stefan har de börjat
fundera på nästa gröna projekt.»

En del av intäkterna från laddningarna går till EVcore och det som blir över betalas tillbaka till Smögenboden Parkering AB som äger garaget. EVcore hanterar också all support, vilket innebär att medlemmarna inte behöver vända sig till styrelsen vid eventuella frågor eller problem.

Nästa projekt kan bli solceller på taket

Stefan berättar att de fått mycket uppmärksamhet från andra bostadsrättsföreningar
i kommunen som vill veta mer om hur de gick till väga. Det har gett mersmak och enligt Stefan har börjat fundera på nästa gröna projekt.

– På Smögen lyser solen nästan alltid och det är också sommaren som vi har flest invånare här. Det vore ett naturligt nästa steg att
installera solceller på taket för att bli riktigt cirkulära. Vi skulle kunna lagra energi,
sälja vidare eller till och med använda V2G i framtiden, där energi lagras i bilbatterierna och användas till föreningens hushållsel. Men det är en idé som än så länge enbart lever i teorin, avslutar Stefan.