Bostadsrättsföreningen Nordseterskogen har laddningsklart garage för elbilar

Bostadsrättsföreningen Nordseterskogen har 108 parkeringsplatser som nu alla är klara för elbilsladdning. Projektet initierades i september 2016 när två elbilsägare ville ha en laddlösning. Bostadsrättsföreningen utvärderade olika lösningar för elbilsladdning innan de bestämde sig för ZapCharger Pro-systemet.
Bostadsrättsföreningen Nordseterskogen har gjort föreningens garage laddningsklart med ZAPTEC-laddsystem för elbil

Bostadsrättsföreningen Nordseterskogen har 108 parkeringsplatser som nu alla är klara för elbilsladdning. Projektet initierades i september 2016 när två elbilsägare ville ha en laddlösning. Bostadsrättsföreningen utvärderade olika lösningar för elbilsladdning innan de bestämde sig för ZapCharger Pro-systemet.
Bland de andra laddlösningar som utvärderas såg vi att infrastrukturen skulle bli mer svårhanterlig och kostnaderna högre jämfört med ZAPTEC-laddsystem, säger Fredrik N. Engh, styrelseordförande i bostadsrättsföreningen Nordseterskogen.
Det var även viktigt för oss att säkerställa att vi fick en heltäckande laddlösning som både kunde hantera framtida utbyggnad och samtidigt möjliggöra säker elbilsladdning för nuvarande elbilsägare. Laddlösningen behövde kunna skaleras så att alla i bostadsrättsföreningen kan ladda sin elbil i framtiden utan att det skulle behöva innebära ett större ingrepp i infrastrukturen.
När infrastrukturen för elbilsladdning var klar i september 2017 fanns det endast två elbilar i bostadsrättsföreningen. Efter det att föreningens garage blev laddningsklart har dock antalet elbilar i föreningen ökat från två till 15 elbilar på bara några månader. Många boende i bostadsrättsföreningen har redan varit i kontakt med styrelseordförande Fredrik N. Engh för att ta reda på mer om den nu befintliga laddlösningen, innan de gör sina inköp av elbil. Vi planerar redan att ordna elbilsladdning på 18 gästparkeringar i början av året, säger Fredrik.
De boende i bostadsrättsföreningen Nordseterskogen kan enkelt köpa laddstationen ZapCharger Pro via bostadsrättsföreningens hemsida och sedan ansluts laddstationen, av en certifierad elektriker, till den befintliga infrastrukturen.

Bostadsrättsföreningen har valt att fördela elkostnaderna för elbilsladdningen med ett förskottsavdrag varje månad från OBOS. En gång per år fastställs ett pris per kilowattimme baserat på historiska priser och den årliga totalkostnaden per boende beräknas utifrån den faktiska förbrukningen för varje boende. Varje ZapCharger Pro-laddstation har en inbyggd energimätare som skickar uppgifter om elförbrukningen till molnlösningen. På så vis kan styrelsen enkelt och smidigt fördela kostnaderna utifrån faktisk förbrukning.
Online-funktionen är guld värd! Den gör att administrationen av laddlösningen blir väldigt enkelt för styrelsen. Vi är övertygade om att vi valde helt rätt lösning.
I bostadsrättsföreningen Nordseterskogen har föreningen valt att ta hela kostnaden för infrastrukturen för alla boende och har sökt ekonomiskt stöd från Klimaetaten i Oslo kommun för genomförandet. Det finns ett flertal miljöprogram där bostadsrätts- eller samägarföreningar kan söka ekonomiskt stöd för att göra övergången till elbilsladdning till ett enklare beslut att fatta ekonomiskt sett.
Vi har fått tillbaka det vi har investerat i form av en värdeökning för bostadsrätterna med ett laddningsklart garage i föreningen, avslutar Fredrik N. Engh.