Elinstallationsföretaget Rønning Elektro delar med sig av sina erfarenheter av att installera ZAPTEC-laddsystem

Elinstallationsföretaget Rønning i Norge delar med sig av sina erfarenheter av att installera ZAPTEC-laddsystem. Läs mer här.
Zaptec är beroende av kunnigt yrkesfolk som representerar företaget ute på fältet. För Zaptec är det viktigt att ha duktiga yrkespersoner som utför utvärderingen av projekten, planeringen av installationerna, själva installationen och efterarbetet. Zaptec har därför i sitt installatörsnätverk över 300 certifierade installatörer. ZAPTEC-säljkurs är ett krav för att bli certifierad ZAPTEC-installatör. En certifierad installatör som har installerat flera laddstationer i Rogaland fylke (län) på Vestlandet i Norge, är elinstallationsföretaget Rønning Elektro. De har sitt säte i Stavanger och åtar sig en rad stora och små uppdrag inom el- och elektronikinstallationer, som exempelvis ZAPTEC-laddstationer. Vi pratade med Gunnar Svensen från Rønning om hur det är att arbeta med ZAPTEC-laddsystem. Gunnar har under tre års tid arbetat som ZAPTEC-installatör.

Gunnar Svenssen i Rønning Elektro

Det är mest i bostadsrättsföreningar, samägandeföreningar och kommersiella byggnader med flera laddare i ett gemensamt system som skall interageras, som vi främst installerar ZAPTEC-laddsystem. Vi har även en del ZAPTEC-laddsystem i enfamiljshus och radhus, men i större system använder vi bara Zaptec eftersom interaktionen fungerar så bra Det är ett bra laddsystem och vi kan utföra strömförsörjningen via samma elkabel, vilket vi inte kan göra med andra laddstationer. Vi kunde ladda 10, 15, 20 eller potentiellt sett även 25 bilar samtidigt och det kunde vi inte göra med andra laddstationer.

Zaptec möjliggör enklare installation med hjälp av endast en elkabel som inte behöver säkringsskydd.

Samarbetet med Zaptec har fungerat väldigt bra. Vi har till exempel fått vara med i utvecklingsprocessen; i arbetet med Zaptec Portal. För Zaptec portal har vi bidragit med idéer om olika menyer och funktioner som vi har ansett vara klokt att ha med. Detta har utvecklarna i Zaptec i sin tur tagit med sig i sin produktutveckling. Det är tryggt att veta att produkterna och tjänsterna stadigt blir bättre och enklare för både installatör och slutanvändare

Fördelarna med Zaptec är många, men det är framförallt systemets enkelhet och flexibilitet som är anledningen till att vi använder ZAPTEC-laddsystem istället för annan utrustning. Den enkla installationsprocessen ger stor förutsägbarhet gällande monteringen av Zaptec laddsystem.
När vi utgår från en ZAPTEC-anläggning så är den tid som montören använder lika, oberoende av var anläggningen monteras. Det är detta och enkelheten med att ansluta laddstationen till nätverket, att få allt att fungera och att montörerna använder minimalt med tid på själva monteringsarbetet, som är grunden till att vi använder ZAPTEC-laddsystem. Även om det är en något dyrare laddstation, så får vi igen den kostnaden på monteringstiden.

Monteringstiden är enklare att beräkna då laddlösningen är lättare att förutse.

Vi försöker inrikta vår marknadsföring på att det inte är den minst kostsamma anläggningen, utan en anläggning i det övre skiktet både kvalitets- och funktionalitetsmässigt. Återkopplingen från kunderna är positiv. De tycker de får en professionell produkt med många bra funktioner. Detta hänger väldigt mycket ihop med att kunden köper ett system och inte bara produkten. Det är viktigt att allt utförs på ett korrekt sätt. Att ta fram en installation av god kvalitet, att montören som utför installation av laddsystemet gör det på ett korrekt sätt, så att inte produkten påverkas negativt. Vi har därför varit mycket noggranna med att arbetet med att infrastrukturen installeras ordentligt och professionellt, så att det även blir enklare när systemet utökas och fler laddstationer tillkommer.

Rønning har i Rogaland fylke i Norge installerat över 1000 ZAPTEC-laddstationer, för över 15 000 parkeringsplatser och installerar nu cirka 2-3 större anläggningar i veckan.

Har ni några stora projekt på gång?

Ja, just nu har vi bland annat Anne Grimdalens väg i Sandnes, som är en relativt stor utomhusanläggning där vi nu är i färd med att starta upp installationsarbetet. Vi är dessutom igång med ett installationsprojekt för Haugtussa bostadsrättsförening, som har omkring 200 parkeringsplatser. Annars är det som oftast mellan 20 och 60 parkeringsplatser i bostadsrättsföreningar.

Mitt råd till andra installatörer som vill bli ZAPTEC-installatörer är att det är viktigt att ta fram en mall på hur man går till väga under installationsarbetet. När vi en gång i tiden startade upp, så utförde vi installationen på ett ganska annorlunda sätt jämfört med hur vi gör idag. Nu har vi vässat arbetsprocessen och systematiserat det hela. Vi försöker göra installationen så enkel som möjligt, så prisvärd som möjligt och så likartad som möjligt. Det är även viktigt att ha bästa möjliga uppkoppling för laddstationen eftersom den är ansluten till internet. Du måste hitta ett standardiserat sätt på hur du går till väga under installationsarbetet.

Bli Zaptec installatör här.
Zaptec har flera mycket nöjda installatörer som installerar ZAPTEC-laddsystem runt om i hela Norge och i 14 andra länder. Det goda samarbetet med installatörer är nyckeln till Zaptec:s framgång på marknaden för elbilsladdning.
Hitta Zaptec återforsaljare här.