Flyg och ladda: Utforska det enorma laddsystemet för elbilar på Norges största flygplats.

Bara en kort bit från Norges största flygplats hittar du en av Zaptecs största laddanläggningar. Med 244 aktiva laddare på samma parkeringsplats är Gardermoen Parkering väl rustade för att möta sina kunders nuvarande och framtida laddningsbehov. Tack vare Zaptecs patenterade last- och fasbalansering utnyttjar anläggningen tillgänglig energi på ett effektivt sätt, så att så många bilar som möjligt kan laddas samtidigt.

Kund: Gardermoen Parkering

UTMANINGEN:

Jakten på ett framtidssäkert laddsystem

Gardermoen Parkering var tidigt ute med laddning av elfordon och började redan 2013. Efter några år såg de behovet av att uppgradera sitt gamla laddsystem och började leta efter en tekniskt avancerad laddare som skulle förbättra kundupplevelsen och enkelt integreras med deras befintliga lösning. Målet var också att hitta ett skalbart system som senare skulle anpassas till Gardermoen Parkerings valda betallösning.

LÖSNINGEN:

Effektiv och säker laddning

Efter en rekommendation från Zaptecs långvariga partner, Smart Elektro, valdes ett smart laddningssystem med Zaptec Pro. Gardermoen Parkering valde Zaptec eftersom laddstationen levererade den bästa kvaliteten. Laddarna löste också utmaningen med begränsad tillgång till ström som många stora laddanläggningar står inför, men ändå med en önskan om så många laddpunkter som möjligt. Med Zaptecs patenterade fasbalanseringsteknik fördelas tillgänglig energi optimalt, vilket gör att ett stort antal bilar kan laddas samtidigt och underlättar enkel utbyggnad av anläggningen. Detta säkerställer att Gardermoen Parkerings kunder kan ladda säkert och effektivt när de är på väg till flygplatsen och när de reser. 

Fördjupning:

En laddningsanläggning som är byggd för att hålla

Rader av elbilar som laddas sida vid sida, Zaptec Pro-laddare uppradade så långt ögat kan nå och en parkeringsplats täckt av ett tjockt lager snö – det är vad som möter oss på Gardermoen Parkering denna vinterdag. Inte långt från Norges största flygplats, Oslo Airport Gardermoen, siktar parkeringen på att bli en helt grön parkeringsoperatör.

"Vårt mål är att erbjuda våra kunder en hållbar parkeringsupplevelse, vilket innebär att generera el med solpaneler, ha elbusstransporter till och från flygplatsen och tillhandahålla elbilsladdning till en stor del av våra kunder."

Lars Gustav Haugli, styrelseordförande i Gardermoen Parkering.  
Dela:

Det är här Zaptec kommer in i bilden. Tillsammans med Smart Elektro har en skräddarsydd laddanläggning med 244 elbilsladdare satts upp, redo att fungera i alla väderförhållanden. Laddstolparna är specialgjorda för att rymma tre laddare vardera.


"Vi har snart installerat cirka 200 Zaptec-laddningssystem, och Gardermoen Parkering är definitivt det största. Den främsta anledningen till att Zaptec är vårt föredragna laddsystem är kvaliteten på laddstationerna och enkelheten i allt från installation till drift."

Ole Morten Furseth, marknads- och försäljningschef på Smart Elektro.
Dela:

Gardermoen Parkering hade redan från början planerat för en eventuell utbyggnad av parkeringsområdet, och både användarvänlighet och framtida behov diskuterades tidigt. På så sätt är laddningsanläggningen inställd för att hålla länge.

"Gardermoen Parkering har varit proaktiva under hela processen och planerat för deras behov nu och i framtiden. De har satsat långsiktigt och resultatet är en laddanläggning som kommer att fungera i många år."

Øystein Nilsen, projektledare på Smart Elektro.
Dela:

Kapacitets- och fasbalansering – som en motorväg?

I genomsnitt står varje bil parkerad på Gardermoen Parkering i ungefär en vecka, vilket innebär att det sker en kontinuerlig rotation av bilar som använder laddarna. Lars Gustav Haugli rapporterar inga kapacitetsproblem med strömförsörjningen till laddplatserna, i genomsnitt cirka 60 kWh per bil. Fördelningsnyckeln för strömförsörjningen till bilarna ställs in av Smart Elektro tillsammans med Gardermoen Parkering.

"Vi ställer alltid in den tillgängliga kapaciteten i laddanläggningen på en nivå under den realistiska totalförbrukningen för att säkerställa att anläggningen inte drar mer ström än den borde. Denna nyckel avgör hur de olika bilarna försörjs med ström, vilket är särskilt viktigt i större laddanläggningar. På så sätt justeras effekten automatiskt baserat på den tillgängliga kapaciteten, vilket gör att alla bilar kan laddas samtidigt" förklarar Øystein Nilsen.

Detta kallas även belastnings- och fasbalansering. Med Zaptecs patenterade lösning kan en Zaptec-anläggning vid många tillfällen ladda tre gånger så många bilar som ett traditionellt laddsystem.

"Tänk på det som en motorväg med tre filer. Med ett traditionellt laddningssystem måste du hålla dig i det körfält du ursprungligen valde, även om det är bättre rörelse i ett annat körfält, eftersom det finns barriärer mellan dem.  Men med vår fasbalansering kan du automatiskt växla till de banor som har ledig kapacitet. Det innebär att du får ladda i högre hastighet, det blir en jämnare belastning på elnätet och fler bilar kan ladda samtidigt."

Fredrik Hegland, Zaptec.
Dela:

Gardermoen Parkering har även möjlighet att styra den tillgängliga effekten som ges till bilarna genom molnlösningen Zaptec Portal. Då kan effekten begränsas eller ökas i linje med önskade energitariffer eller öppettider, eller om det finns andra effektkrävande aktiviteter inom området som man vill prioritera. Den enkla kommunikationen med laddarna, i kombination med last- och fasbalanseringslösningen, är anledningen till att det också är enkelt att bygga ut anläggningen efter behov.

"Alla våra laddare är anslutna till vår molnlösning och ledningscentral Zaptec Portal, som kontinuerligt kommunicerar med laddarna och ger dem instruktioner om vad de ska göra. Detta gör det enkelt att skala upp anläggningen, eftersom du kan lägga till så många laddare du vill i portalen, och sedan kommer den automatiskt att fördela den tillgängliga effekten. Det finns egentligen ingen gräns för hur många laddare man kan sätta upp, så länge man har utrymme och effekt" säger Fredrik Hegland.

Instruktioner i realtid till laddarna

Fredrik konstaterar att i laddningsvärlden används ofta termer som "master" och "slave" för att beskriva förhållandet mellan enskilda laddare och den kommandocentral som instruerar dem. På Zaptec är Zaptec Portal "master" och kommunicerar kontinuerligt med de olika Zaptec Pro-laddarna och talar om för dem vad de ska göra. Zaptec-portalen har därmed en översikt över alla laddares aktiviteter och instruerar automatiskt laddarna att begränsa eller öka effekten när bilar ansluter eller kopplar bort.

"Alla de enskilda Zaptec Pro-laddarna är i ständig dialog med vår Zaptec-portal i realtid. De rapporterar om sin nuvarande strömförbrukning, om de har pågående laddning och hur mycket ström som förbrukas. Portalen övervakar ständigt att förbrukningen inte överstiger inställda nivåer och informerar nya laddare om hur mycket ström de kan dra. Om internet går ner och systemet går offline finns det också en beräknad effektmängd på plats så att laddarna vet hur mycket ström de kan använda utan att en säkring går. Detta säkerställer laddning även om laddarna går offline", tillägger han.

Eftersom alla laddstationer är anslutna till en molnlösning innebär det också att alla laddare får regelbundna uppdateringar och utrustas med nya funktioner, även om det har gått flera år sedan installationen.

Laddinfrastruktur för en grönare framtid

Gardermoen Parkering har ambitiösa planer på att bli en helt grön parkeringsoperatör och är redan på god väg. Nästa steg är att sätta upp en betallösning för alla laddstationer för att göra systemet ännu smidigare.

"Vi för en dialog med Zaptec och en mjukvaruleverantör för en betallösning, så att vi snart har ett system där varje kund identifieras genom den bokning de har gjort och där de använder samma inloggning för den laddare de väljer. Detta kommer att resultera i ett tydligt kvitto som visar hur mycket de har parkerat för och vilket belopp de har debiterat för. Det kommer att förbättra kundupplevelsen och är något vi ser fram emot att ha på plats" säger Lars Gustav Haugli, styrelseordförande i Gardermoen Parkering.

Tillsammans med Smart Elektro och Gardermoen Parkering är vi stolta över att bygga laddinfrastruktur för en grönare framtid.