9 av 10 elbilsägare vill ha längre räckvidd

En majoritet av elbilsägarna i Sverige upplever räckviddsångest: 9 av 10 värderar längre räckvidd per full laddning högt, visar en ny Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av laddboxföretaget Zaptec. Mer än varannan elbilsägare skulle också vilja ha fler publika laddpunkter som inte kräver app.

En person går ut och går med hunden, i bakgrunden laddar en svart elbil med Zaptec elbilsladdare

När svenskarna ger sig ut på vägarna i sommar behöver de som kör elbil hålla lite extra koll på var närmaste laddstolpar ligger. Men trots att det har skett en ökning av antalet laddpunkter i landet med 54 procent bara de senaste två åren enligt elbilsstatistik.se är det fortfarande många som känner räckviddsångest.

I en Sifo-undersökning som Zaptec har låtit göra svarar 9 av 10 (90 procent) elbilsägare att de värderar längre räckvidd per full laddning högt. En nästan lika stor andel av de tillfrågade, 83 procent, vill ha fler publika laddpunkter.

– Resultatet i den här undersökningen visar tydligt att infrastrukturen för laddning av elbilar behöver byggas ut ännu mer i Sverige. Räckviddsfrågan är också avskräckande för nya tänkbara elbilsköpare: 15 procent av de som inte äger en laddbar bil svarar att det främsta skälet är de långa avstånden mellan laddstolparna på vägarna, säger Axel Philipson, vd på Zaptec Sverige.

Ytterligare ett tecken på att elbilsägarna känner laddstress är att mer än var fjärde (27 procent) alltid försöker ladda bilen om en laddare finns tillgänglig. Även standardlösningarna som finns vid laddstolparna, där det krävs en app för att ladda bilen, får viss kritik i undersökningen. Mer än varannan (56 procent) vill ha fler publika laddpunkter utan app.

– Det ska vara enkelt och säkert att ladda sin elbil. Ju närmare man har en bra laddare desto tryggare kan man känna sig i att bilen har laddning när man behöver använda den. Vi arbetar för tillfället med en ny standard för kommunikation mellan bil och laddstation som heter ISO 15118. I standarden ingår en teknik som heter Plug&Charge, där man i framtiden ska kunna ladda sin bil utan att den behöver startas via app, säger Axel Philipson, vd på Zaptec Sverige.