Framtidens laddningslösningar för elbilar

Zaptec:s laddare är designade för att ge högsta möjliga laddningshastighet utan att säkringarna går.

Framtidens laddningslösningar för elbilar

Vi frågade Fredrik Hegland, laddningsexpert på Zaptec, vad man bör tänka på när man ska köpa elbilsladdare:

Den måste vara säker och användarvänlig, betonar han, det vill säga: undvik laddstationer av dålig kvalitet. Strömstyrkan i en laddningsstation är hög så det är mycket viktigt att den är säker att använda.

”Dumma” och smarta laddare är i princip lika säkra, enligt Hegland. Med en ”dum” laddare är risken att säkringen går på grund av att för mycket ström används samtidigt.
Men de som laddar bilen via ett vanligt eluttag riskerar en brand och att få en stöt, det är direkt livsfarligt, varnar han.

Fredrik Hegland, Ladeekspert i Zaptec
Fredrik Hegland, Laddningsexpert på Zaptec

Det är höga strömstyrkor som går till laddaren. Om inte kretsen är ansluten direkt till säkringsskåpet, kommer källorna där emellan att vara potentiella temperaturstegringskällor, och svaga punkter kan resultera i en brand.
Läs mer: Zaptec har Trygghetsgaranti

Zaptec har smart elbillading i system med trygghetsgaranti.
Laddningssystem från Zaptec har en inbyggd säkring i varje box.
Smart kontra ”dum” laddare
Vad är skillnaden mellan olika laddstationer, och en smart kontra en ”dum” laddare?

I bostadsrättsföreningar är ett smart laddningssystem helt avgörande. Hemma är det lite mer flexibelt, svarar Hegland. En bra grundregel är att ju smartare laddaren är, desto bättre. Man bör välja en smart laddare för att ökad trygghet, säkerhet och komfort, fortsätter han.

Du får väldigt enkla laddare som är ”dumma”. Det vill säga utan någon möjlighet att styra utifrån annan information. De är också ganska billiga i inköp. Många går nog i fällan och väljer en ”dum” laddare, och så börjar säkringarna att gå i huset, säger han.

Zaptec:s laddare är designade för att ge högsta möjliga laddningshastighet utan att säkringarna går, men med en ”dum” laddare måste laddningshastigheten reduceras avsevärt för att säkringen inte ska gå.
En smart laddare vet hur mycket ström som finns tillgänglig, och så snart förbrukningen sjunker tilldelas laddstationen mer kapacitet. En ”dum” laddare vet inte om det finns ledig strömkapacitet.
En del bostadsrättsföreningar var tidigt ute och installerade ”dumma” laddare. Då har man avsett en viss kapacitet för laddstationerna. Den vanliga laddningseffekten på 16 A multiplicerat med 20-30 laddstationer kräver mycket stor kapacitet. För en smart laddare behöver man däremot inte avsätta så stor kapacitet.
NVE har dessutom flaggat för att de kommer att göra nätavgiften dynamisk. Använder man mycket ström samtidigt, höjs nätavgiften. Det gör att man kan spara mycket pengar med en smart laddare som förlägger laddningen till tider på dygnet då förbrukningen är låg.
Läs mer: SKB väljer norsk laddlösning för elbilar till sina hyresgäster

Smart elbilsladdning från Zaptec skapar förutsägbarhet för dig och hela familjen.
Unik lösning
Vad är fasbalansering?
Hegland förklarar att strömkablar har tre ledningar som bör användas någorlunda jämnt.

Man kan dock uppleva att en av ledningarna används lite. Då kan vår laddstation föra över bilen till den laddstation som har mest ledig kapacitet.
Det är också unikt. Det ger snabbast möjliga laddning tack vare att all tillgänglig ström används, säger han.
För ”dumma” laddare väljs en av faserna vid installation. I ett stort system av den typ som används av bostadsrättsföreningar och sameie-föreningar gör det stor skillnad, påpekar Hegland, för genom att flytta mellan faser kan man ladda flera bilar och är inte låst.

Kan systemet skalas upp?

Vi har konstruerat systemet så att det ska vara mycket enkelt att skala det. Vi har inga begränsningar för hur många laddstationer du kan ansluta till samma säkring. Det som är viktigt är hur mycket ström som är tillgängligt för laddningssystemet.

Läs mer: Zaptec ger trygg och smart elbilsladdning

Förberedd för framtiden
Stöder era laddstationer alla bilfabrikat?

Våra laddar stöder alla bilar, bekräftar Hegland.

Hur är det med uppdateringar av smarta mätare?

De som köpte en smart laddare från Zaptec för fyra år sedan har en mycket smartare laddare idag.

Uppdateringarna görs automatiskt, försäkrar Hegland, inklusive programvaruuppdateringar och nya funktioner.
Har era laddare stöd för en laddningseffekt på 22 kW?

Våra laddare stöder laddningseffekter på upp till 22 kW om det finns kapacitet. En dum laddare skulle förmodligen inte kunna ställas in på det.

Har du några andra råd så här avslutningsvis?

Till privatpersoner: en del säger att de behöver en laddstation för en bil av det och det märket. Fokus bör hellre ligga på att man får en bra laddstation som fungerar för alla bilar, rekommenderar Hegland, speciellt om du byter bil. För bostadsrättsföreningar är det viktigt att ta hänsyn till funktioner lika mycket som till priset. Även om man får ett erbjudande som är billigt, så kan det bli dyrt i slutändan om man inte har tagit hänsyn till sådant som nätavgift, effekttariffer och kostnad per kilowattimme, säger han, eller så kanske laddningsnätverket måste bytas ut för att det inte går att bygga ut det.

Skrivet av: Gunn Iren Kleppe

Läs mer: Nyhet! Vi lanserar en ny version av vår marknadsledande laddstation för större laddsystem