Hållbarhetsallians: Zaptec delar tillsammans med Apple med sig av goda exempel från elektronikbranschen.

Zaptec har ingått medlemskap i världens största branschkoalition med fokus på ansvarsfullt företagande i globala leveranskedjor. Responsible Business Alliance (RBA) är elektronikbranschens samlade arbete för mer hållbara logistikkedjor, där medlemmar, intressenter och leverantörer arbetar tillsammans för att förbättra miljön, arbetsförhållanden och verksamhetsstyrning. ”Vi är nu i gemenskap med Polestar, Apple och Microsoft och delar vår […]

Zaptec har ingått medlemskap i världens största branschkoalition med fokus på ansvarsfullt företagande i globala leveranskedjor. Responsible Business Alliance (RBA) är elektronikbranschens samlade arbete för mer hållbara logistikkedjor, där medlemmar, intressenter och leverantörer arbetar tillsammans för att förbättra miljön, arbetsförhållanden och verksamhetsstyrning.

”Vi är nu i gemenskap med Polestar, Apple och Microsoft och delar vår strategi och förhållningssätt med resten av branschen.” säger Rigmor Haga, hållbarhetsdirektör på Zaptec.

Medlemskap i RBA är högt ansedd inom elektronikbranschen. Förutom att dela bästa praxis, bygger den på principer om samarbete och standardisering för sociala, miljömässiga och etiska aspekter inom branschens logistikkedjor. I en bransch med låg transparens bidrar RBA till ökad spårbarhet, öppenhet och standardmetoder bland sina medlemmar.

"I vår värld är det långt från gruvan till slutprodukten, och det är vårt ansvar att se till att alla inblandade kan arbeta under anständiga förhållanden. Ambitionen måste vara att vi har en ansvarsfull produktion utan negativ påverkan på människorna som producerar den och att vi är en aktiv bidragsgivare till samhället. Om vi inte samarbetar med resten av samhället är vi inga problemlösare”, säger Haga.

"Vi vill arbeta på ett sätt som skapar trygghet hos användarna att företaget inte befinner sig i en situation där väpnade konflikter finansieras eller att det stödjer oacceptabla förutsättningar för att skapa produkterna. För att uppnå detta behöver processer ses över, och krav ställas på leverantörer."

Med det nya regelverket från EU blir hållbarhetsredovisningen i nivå med den finansiella rapporteringen. Zaptec är i fas för att följa dessa regler från 2026 och börjar redan nu anpassa hållbarhetsrapporteringen för att uppfylla dessa krav.