Zaptec lanseras i Storbritannien

Zaptecs nya kontor i Storbritannien öppnar. Vi växer in i en ny och spännande marknad för elbilar. Det ger ännu fler människor möjlighet att ladda med Zaptec.

Zaptec har haft en expansiv tillväxt de senaste åren, och det är dags att öppna det första Zaptec-kontoret utanför Skandinavien. Zaptec etablerar sig i Storbritannien för att erbjuda ännu mer hållbara laddningslösningar på den brittiska marknaden. Kontoret kommer att ligga i Midlands och ha nationell räckvidd.

Jag är glad över att vi etablerar oss i Storbritannien för att elektrifiera transportsektorn och delta i arbetet med att göra alternativ till fossila bränslen tillgängliga för alla. Eftersom 80 % av befolkningen bor i städer, anser vi att det finns stor potential att snabbt utveckla infrastrukturen för elbilsladdning i företag, på offentliga platser, privata hus och bostadsrättsföreningar. Zaptecs laddningslösning använder all tillgänglig el så att kunden kan ladda flera elbilar och spara på investeringen.

Om Zaptec
Zaptec skapades på Norges västkust och är ett snabbväxande green tech-företag specialiserat på smarta EV-laddsystem. På bara några år har Zaptecs teknik omfamnats av en betydande andel av de privata elbilsanvändarna, vilket har gett Zaptec en ledande position på den inhemska marknaden. Som marknadsledare i ett land som redan är ledande inom utvecklingen av grön mobil infrastruktur sträcker sig Zaptecs ambitioner utanför Norges gränser, och de etablerar nu ett fotfäste på utländska marknader – från Europa till USA.