Fem saker att tänka på när bostadsrättsföreningen ska investera i elbilsladdare

Laddspecialisten Fredrik Hegland ger dig en checklista med fem punkter som är värda att notera när du ska ha elbilsladdning i bostadsrättsföreningen. Både för att du då får plats för framtida elbilar och för att du sparar pengar genom att använda elen på smartast möjliga sätt.

Smarta lösningar, nätverksfunktioner och effektivitet. Det är de faktorerna du bör basera ditt val av laddsystem på, säger en laddspecialist.

Om du inte är utbildad inom elteknik kan det snabbt bli lite tekniskt och kanske rätt överväldigande att förstå sig på laddmarknaden för elbilar. Men som tur var behöver du inte fördjupa dig särskilt mycket i tekniska detaljer för att kunna göra ett genomtänkt val.

Vad är skillnaden mellan kilowatt (kW) och kilowattimme (kWh)? Vilka säkerhetsbedömningar behöver jag göra när jag väljer laddsystem? Och behöver jag verkligen en laddare som kan kopplas upp mot internet?

Om du bara förstår en del av kontexten kring sådana frågor kan det spara dig mycket besvär och stora summor pengar när din bostadsförening ska investera i elbilsladdare. Vi frågade laddspecialisten Fredrik Hegland på teknikföretaget Zaptec vilka faktorer du bör lägga vikt vid när du investerar i laddsystem åt bostadsrättsföreningen.

#1: Välj en laddare som utnyttjar ledig kapacitet

För att hitta laddare som passar den bostadsrättsförening du bor i måste du leta efter ett laddsystem som kan utnyttja den elkapacitet som redan idag går in i byggnaden. För de bästa laddsystemen är ofta sådana som kan utnyttja det elöverskott som du redan har.

– Många tror att de inte har tillräckligt med elkapacitet. Men det är ju så att när kvällen kommer och folk går och lägger sig så går det åt mycket mindre el. Man släcker lamporna och stänger av apparaterna och för varje apparat som stängs av frigörs mer kapacitet. Den kapaciteten kan man använda att ladda med, säger Hegland.

Hegland betonar att även bostadsrättsföreningar som ligger på gränsen för sin kapacitet när alla boende lagar mat, duschar och använder apparater samtidigt har en viss överskottskapacitet på kvällen.

– Då är det viktigt att välja ett laddsystem som kan utnyttja all den tillgängliga elen när allt börjar stängas av, tillägger Hegland.

Laddspecialisten Fredrik Hegland ipåZaptec kan elbilsladdning. Foto: Siri Sverdrup

#2: Stirra dig inte blind på investeringskostnaderna

När bostadsrättsföreningen går ihop för att investera i ett laddsystem för de boende är det lätt hänt att man lägger för stor vikt vid den första summan i offerten.

Men att investera i ett sådant system är inte en engångskostnad. De billigaste offerterna kan dölja extrakostnader, som att de inte kan byggas ut med fler laddplatser, och då är de inte skalbara. Om användbara funktioner saknas kan det också bli en kostnad man måste ta senare.

Om ett laddsystem behöver bytas ut efter en kort tid för att det inte utnyttjar tillgänglig el, eller inte kan skalas upp till en storlek som klarar alla parkeringsplatser, blir ofta det billigaste erbjudandet plötsligt det dyraste – för att det måste demonteras och ersättas av ett system som kan skalas, enligt Hegland. Det är inte alls ovanligt, säger han.

– Det är viktigt att inte stirra sig blind på investeringskostnaderna. Man måste titta på vad det kostar att fortsätta att driva systemet. Det kan hända att det är en låg ingångsavgift, men vad kommer det att kosta oss att ha detta i framtiden? säger Hegland.

#3: Välj en laddare som tar hänsyn till eltariffer och effekttoppar

Det med att ett system med högre investeringskostnader kan bidra till att spara pengar senare hittar vi även i laddsystem som tar hänsyn till effekttoppar och eltariffer. För ett system som tar hänsyn till det kan vara väldigt kostnadseffektivt.

Normalt har bostadsrättsföreningar effektavtal som syftar till att jämna ut elanvändningen under dygnet. Då baseras nätavgiften på hur mycket el man använder. Om man använder mycket på en gång under månaden går man upp ett steg och måste betala mer för hela månaden.

– Om man väljer ett laddsystem som kan ta hänsyn till eltariffer kontrollerar det att man inte löser ut fler steg uppåt, vilket i sin tur gör att elräkningen och nätavgiften blir dyrare, förklarar Hegland.

Han påpekar att i bostadsrättsföreningar där belastningen på byggnaden redan är hög är det ofta den nya elbilen som får skulden om förbrukningen ökar så att byggnaden får en ny taxa på el även om alla bidrar till förbrukningen.

– I de mest extrema fallen ser man till exempel att en enda laddning av en bil gjorde att alla åkte upp på ett nytt steg så att nätavgiften blev flera tusen kronor dyrare.

Om man har ett laddsystem som tar hänsyn till eltariffer blir det lättare att undvika högre tariffnivåer.

#4: Välj en laddare som kan kopplas upp mot internet

Det finns flera anledningar till att det är förmånligt med laddsystem som kan anslutas till internet.

Först och främst kan ett nätbaserat system alltid uppdatera programvaran. Dessutom gör uppkopplingen det möjligt att få fjärrhjälp med laddsystemet. Då kan Zaptec och andra leverantörer ansluta till specifika laddare och lösa eventuella problem utan att behöva rycka ut.

Enligt Hegland är det mest användarfel som förhindrar laddning, vilket resulterar i onödiga räkningar från elektriker som tillkallas för att lösa problem som egentligen kan åtgärdas på några få minuter.

– Om man kan lösa sådana problem på telefon för att systemet är uppkopplat ger det ju en bättre upplevelse. För det första för att man inte behöver vänta på att någon ska komma ut och för det andra för att det inte nödvändigtvis kostar pengar, säger Hegland.

#5: Välj en laddare som ger en förbrukningsöversikt och kan integreras med tredjepart

För stora bostadsrättsföreningar kan det vara knepigt att få överblick över förbrukningen och kostnaderna och det kan innebära mycket arbete.

Med de billigaste laddsystemen kan man ofta inte se den förbrukning varje enskild boende har, och kostnaderna fördelas ofta ut jämnt över lägenheterna utan hänsyn till att vissa laddar mer än andra.

Om man investerar i ett bra laddsystem kan det tala om hur mycket varje laddare har använts. Zaptecs laddsystem levererar kostnadsfria rapporter om hur stor förbrukningen är för varje lägenhet. Sådana system stöder ofta tredjepartstjänster som gör att användaren kan betala för sin egen förbrukning, till exempel via en app. Då kan de boende få den administratörslösning som passar dem bäst.

– Det går automatiskt så styrelsen inte behöver blandas in. Då slipper bostadsrättsföreningar en massa arbete, avslutar Hegland.