Zaptec ondertekent de Anti-Greenwashing Pledge

Als onderdeel van de EV sector hebben we onlangs de Anti-Greenwashing Pledge ondertekend. Hiermee onderstrepen wij als organisatie onze toewijding aan eerlijkheid, transparantie en inspanningen op het gebied van duurzaamheid.

Nu greenwashing volgens RepRisk toeneemt, is het van cruciaal belang dat bedrijven verantwoordelijk worden gehouden voor hun uitspraken en acties met betrekking tot duurzaamheid. Wij erkennen deze dringende noodzaak en hebben ons aangesloten bij de tien principes die worden beschreven in The Guide Against Greenwashing, opgesteld door prominente Noorse organisaties, waaronder Skift - Climate Business Leaders, Zero, Future in our hands en WWF Norway.

De kern van de Pledge is eerlijkheid en verantwoording. We beloven geen vage termen als "groen", "duurzaam" of "milieuvriendelijk" te gebruiken zonder concreet bewijs te leveren van onze inspanningen en resultaten. Bedrijven mogen zich niet langer verschuilen achter groene bladeren of pakkende slogans zonder inhoud, aldus Kurt Østrem, CEO van Zaptec.

Delen:

Een van de cruciale aspecten van de Pledge is de erkenning van de eigen negatieve invloed van een bedrijf. We realiseren ons dat streven naar duurzaamheid betekent dat we ongemakkelijke waarheden over onze eigen uitstoot en ecologische voetafdruk onder ogen moeten zien. In plaats van deze problemen onder de mat te vegen, beloven we ze direct aan te pakken en te streven naar verbetering. De Anti Greenwashing Pledge wijst ook op het risico in symbolische communicatie. Het is niet genoeg om een vlag te hijsen of een hashtag te delen; echte verandering vereist substantiële actie. We beloven zinvolle initiatieven prioriteit te geven boven oppervlakkige gebaren en ons te richten op initiatieven die aansluiten bij de VN Sustainable Development Goals en de Overeenkomst van Parijs.

Bovendien erkent Zaptec het belang van kwalitatieve etikettering. Duidelijke etikettering helpt consumenten geïnformeerde keuzes te maken en bevordert transparantie binnen industrieën. Wij gebruiken gerenommeerde etiketteringssystemen of dragen bij aan de totstandkoming bij het ontbreken hiervan. Door de Anti Greenwashing Pledge te ondertekenen, scheppen we een precedent voor echt duurzaam ondernemen. Het is een verklaring van ons streven naar integriteit, transparantie en tastbare actie. We beloven ons niet in te laten met greenwashing en er alles aan te doen om onze eigen ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.

Meer weten? Lees onze duurzame toezeggingen over hoe we ons inzetten om de weg naar Net Zero te realiseren.