– 112 parkeringsplasser med lading via stikkontakt, det ville ikke fungere

Da stadig flere beboere kjøpte seg elbil i Sameiet Bjergsted Terrasse, måtte styret tilrettelegge for sikker og enkel lading i parkeringsanlegget. Med Zaptecs ladesystem har alle fått egen ladeboks, og de utnytter strømmen på smartest mulig måte.

Styreleder Eigil Harstad har vært med i anskaffelsen av ladesystemet for Sameiet Bjergsted Terrasse. Han var også en av de første i sameiet som kjøpte seg elbil for syv år siden, og han så at noe måtte gjøres med lade-infrastrukturen i parkeringsanlegget dersom alle beboerne skulle være sikret elbillading i fremtiden.

– På dette tidspunktet hadde hver parkeringsplass lademulighet via stikkontakt, og ingen form for registrering av strømforbruk. Vi i styret begynte å diskutere scenarioet dersom alle i sameiet plutselig fikk elbil, og vi kom fort til konklusjonen at 112 parkeringsplasser med lading via stikkontakt, det ville ikke fungere, sier han.

Styreleder Eigil Harstad har vært med i anskaffelsen av ladesystemet for Sameiet Bjergsted Terrasse.

Skalerbart ladesystem

Styret i Sameiet Bjergsted Terrasse tok dermed kontakt med et firma som utredet elbilparkeringssystemet for dem. På fire år er det nå 40 beboere som har benyttet seg av dette tilbudet. Så det har gått fort, sier Harstad.

For Sameiet Bjergsted Terrasse var det viktig å velge et ladesystem som var sikkert og skalerbart. Etter endt anbudsrunde, falt valget på Zaptec sitt ladesystem, som utnytter strømmen opptil 66 prosent bedre enn andre ladesystemer.

Ladesystemet vil aldri overbelaste sikringen. Det gir stabilitet til beboerne, og tilgjengelig strøm blir smart fordelt til alle som ønsker å lade. – Vi valgte Zaptec ut i fra en helhetsvurdering. Laderen er brukervennlig, den passer alle elbiltyper, og strømmen blir jevnt fordelt mellom alle elbilene gjennom hele døgnet. Det er også lagt til rette for rask påkobling av nye ladebokser. Alt fungerer veldig bra, og vi har ikke fått en eneste klage fra beboerne. Alle er veldig fornøyde med det nye systemet, sier han.

Alle ladere har egen strømmåler

Når en beboer ønsker å få en Zaptec-lader på sin parkeringsplass, tar de kontakt med styret som henviser de videre til selskapet Rønning Elektro som tar seg av installering. Hver beboer kjøper og eier sin egen ladeboks, og det er egen strømmåler på hver lader.

– Alle beboere betaler et fast beløp inn til Bate boligbyggelag, som er vår regnskapsfører. En gang i året så leser vi av det faktiske strømforbruket per lader, så sender vi dette inn til Bate, som foretar en avregning på innbetalt beløp og faktisk forbruk. Dette sparer oss i styret for mye arbeid, og det føles trygt for alle parter, sier Harstad.

Zaptecs ladesystem tilpasser elbilladingen etter byggets øvrige strømforbruk. Bruker bygget mye strøm, for eksempel på ettermiddagen når alle lager mat i samme tidsrom, forstår elbilanlegget dette og tar hensyn til strømbruken, og øker hastigheten på ladingen igjen når middagstiden er ferdig.

Stina Rytter Norheim er fornøyd med både installasjonsprosessen, og selve ladesystemet.

Brukervennlig og funksjonell

En som har benyttet seg av tilbudet med egen ladeboks er Stina Rytter Norheim. Hun har bodd i Sameiet Bjergsted Terrasse siden 2017. I august 2021 kjøpte hun seg en Volkswagen ID3.

– Siden jeg bor så sentralt i Stavanger sentrum, hadde jeg ikke behov for bil. Jeg klarte meg fint med å komme meg fram på sykkel, til fots og ved å reise kollektivt. Men så kom pandemien, som gjorde at det å komme seg på jobb, og gjerne transportere ting, ble utfordrende. Jeg driver med frivillig arbeid innen håndball på fritiden, og da er det veldig greit med bil, sier hun. Å kjøpe elbil var et bevisst valg. – Jeg er veldig opptatt av miljøet, så elbil var det eneste riktige valget for meg, sier hun.

Prosessen med å få installert ladeboks på sin parkeringsplass, synes hun gikk knirkefritt. – Det var en veldig kjapp affære. Elektriker låste seg inn selv, og monterte alt. Det koster jo litt, men jeg ser på det som en investering for min leilighet og parkeringsplass, påpeker hun.

Da Stina Rytter Norheim ønsket en ladeboks tok hun kontakt med Eigil Harstad i styret til Sameiet Bjergsted Terrasse.

Rytter Norheim synes laderen er brukervennlig, med flere nyttige funksjoner. – Ladekabelen har en lysindikator på fremsiden som viser om den lader eller ikke, noe som er veldig nyttig og enkelt å forholde seg til. I tillegg er jeg veldig glad i funksjonen som låser laderen slik at ingen kan stjele lader eller strøm fra deg, sier hun.

Hun er veldig fornøyd med at sameiet var raskt ute med tilbud om elbillading. – Jeg hadde nok ikke endt opp med elbil, dersom jeg ikke hadde hatt den tryggheten det er med å kunne lade hjemme i fred og ro. Å basere meg på lading i sentrum hadde rett og slett blitt for komplisert og skummelt, sier Rytter Norheim.

Zaptec Portal gir full oversikt

Med skytjenesten Zaptec Portal har installatører og installasjonseiere full oversikt over status på ladestasjonene. Her kan du overvåke, balansere og fordele strømmen på best mulig måte mellom ladestasjonene. Du kan også lese ladehistorikk og registrere nye brukere. Ladesystemet er tilkoblet internett, som gjør at feilsøking og oppgraderinger kan fjernstyres, uten at elektriker trenger å rykke ut til sameiet. Styremedlem i Sameiet Bjergsted Terrasse, Eigil Harstad, synes drift og support av ladesystemet fungerer bra.

– Dersom vi lurer på noe, så ringer vi og får svar. Og dersom det er problem med en lader, kan vi kjapt lese av på PC-en hvilke ladet det gjelder, og hva som er problemet, forteller han.


Til andre som vurderer elbillading i sameiet eller borettslaget, har Harstad følgende råd:

– Før man tar en beslutning om å installere elbilladere, må man ha profesjonell hjelp til å utrede strømsituasjonen i borettslaget eller sameiet. Man må ta høyde for at alle parkeringsplasser skal ha lader. Velg én felles strømleverandør, og ha en egen løsning for fakturering, som ikke krever tid og ressurser til avregning for styret. Dette gir også en enkel og rettferdig kostnadsfordeling for beboerne. Dersom man har klare og tydelige regler for drift, så fungerer dette utmerket, sier Eigil Harstad.