«Elbil-veteran» om norsk smartlader: – Jeg slipper å tenke noe særlig, egentlig

En av verdens sikreste ladere er norsk. Hvordan den funker har «elbil-veteran» Harald Lien testet.

– Det var et par måneder der jeg måtte kjøre til ladestasjon. Det var slitsomt og tok mye tid. I tillegg ble det dårlig for helsen i lengden. Det ble en del sjokolade mens jeg satt der og ventet.

I garasjen sin i Åsane demonstrerer elbil-eier Harald Lien hvor enkelt det har blitt for sjåfører som ham siden den gang.

– Nå er det jo bare å plugge inn laderen om kvelden og så er bilen klar til jeg skal på jobb igjen om morgenen. Jeg slipper å tenke noe særlig på det, egentlig. Alt funker som det skal, forteller han mens han plugger Zaptec-laderen sin til bilen.

Som elbilbruker var Harald tidlig ute. På vei til jobb en morgen for åtte år siden spottet han en Tesla og forelsket seg momentant. Det var bare tilfeldig at han også var på markedet etter ny bil.

– Jeg kjører for det meste kortere distanser og tenkte at en elbil kunne passe for meg. På den tiden var jo rekkevidde på elbilene stort sett rundt 100 kilometer. Mye har skjedd siden den gang.

FORNØYD: Harald Lien kjøpte seg elbil allerede i 2014. Nå er han strålende fornøyd med at sameiet der han bor har investert i Zaptecs felles ladesystem.

Sikkerhet først

I boligeierforeningen der Harald bor er det høy biltetthet og stadig flere av disse er elektriske. Styreleder Trond Endresen forteller at det først og fremst var av sikkerhetsmessige grunner at de begynte å lete etter en felles løsning for elbillading.

– Vi har garasjer som er bygget i tre og et strømnett fra 1986. Når flere og flere begynte å lade bilene sine var det viktig for oss at sikkerheten til beboerne også ble ivaretatt.

Styret i boligeierforeningen fikk tilbud fra tre forskjellige leverandører før de til slutt gikk for Zaptecs ladesystem. Det var flere grunner til at de valgte nettopp denne løsningen.

– Zaptec tilbydde den beste totalløsningen når det gjelder sikkerhet, design, brukervennlighet og rettferdig fordeling av strøm. Det var valget som i våre øyne best mulig ville ivareta fellesskapets interesser.

GIKK FOR ZAPTEC: Styreleder for Nedre Ulsetskogen Boligeierforening Trond Endresen valgte å installere et felles ladesystem for å garantere sikker lading og rettferdig fordeling av strøm for beboerne i nabolaget.

Zaptec tilbydde den beste totalløsningen når det gjelder sikkerhet, design, brukervennlighet og rettferdig fordeling av strøm.

Styreleder for Nedre Ulsetskogen Boligeierforening Trond Endresen
Del:

– Økonomi er viktig for folk

Ny infrastruktur for lading i nabolaget viste seg fort å ha flere fordeler. Blant annet tilbyr Zaptecs smartløsning en rettferdig og oversiktlig fordeling av strøm i tilfeller der flere deler samme strømnett.

– Før vi fikk Zaptec ladet folk elbilene sine gjennom vanlig stikkontakt. Vi satte en fast månedspris på 200 kroner for elbileiere. Når vi nå ser hvordan strømprisene har utviklet seg den siste tiden var det naivt av oss å tro at det var nok, sier Trond.

Som styreleder har han oversikt over hele ladesystemet gjennom skytjenesten Zaptec Portal. Her er det lett å se om noe skulle være galt med en av enhetene og få oversikt over strømforbruket. Foreningens kasserer bruker oversikten når strømregningene skal sendes ut.

Og, ikke minst, hver enkelt beboer har også tilgang til oversikten.

– Det er lett å bruke appen til å sjekke om regningen stemmer overens med strømforbruket. Økonomi er viktig for folk, sier Trond.

Harald er enig.

– Det er stort sett det jeg bruker appen til. Det er alltid greit å ha en oversikt.

Rettferdig og intuitivt

Nedre Ulsetskogen Huseierforening består av totalt 86 boliger som deler strømnett. Selv om hver enkelt beboer eier eget hus og egen garasje er det viktig å finne gode og rettferdige løsninger for fellesskapet.

– I og med at vi har den infrastrukturen som vi har handler det mye om fordeling av strøm og kapasitet på strømnettet. Dersom vi hadde operert med forskjellige typer enkeltstående ladere hadde det ikke vært forenelig med en rettferdig fordeling av strømmen, forteller Trond.

Zaptecs smartløsning, «hjernen i skyen», etablerer automatisk en køordning og sørger for at alle i nabolaget får strømbehovene sine møtt på en rask og effektiv måte. Det skal sikre et stabilt og forutsigbart ladesystem.

– Så langt har jeg aldri opplevd at jeg ikke har fått ladet når jeg trenger det, forteller Harald.

Det høye antallet boliger i foreningen byr i tillegg på en annen utfordring når det gjelder å finne felles løsninger.

– Vi er et nabolag med et bredt spekter av folk, ikke minst i alder, forteller Trond.

Å sette seg inn i nye, digitale løsninger og strømmåling via applikasjoner er neppe et problem for yngre generasjoner som allerede har det i fingrene. Men for Trond var det også viktig at terskelen for å bytte til elbil skulle være lav for de eldre beboerne.

– Inntrykket jeg har er at også de eldre synes at systemet er brukervennlig. Det er ekstremt intuitivt.

Vil utvide

– Den ser jo ganske fin ut, da.

I garasjen sin virker Harald glad i løsningen nabolaget hans har gått for. Det er han ifølge styreleder Trond ikke alene om.

– De fleste virker fornøyde. Og personlig er jeg overbevist om at denne typen løsninger bidrar positivt til nærmiljøet vårt.

På nettsiden til boligeierforeningen informeres nye beboere og potensielle elbileiere om muligheten de har til å koble seg på Zaptec-systemet. Veien er kort for å bestille en enhet og nye kunder får fordelaktige priser.

I en verden der stadig flere velger elektrisk er det viktig å kunne utvide. Det er lett når infrastrukturen allerede er på plass.

– Vi vurderer å etablere ladestolper i nabolaget der folk kan kjøpe strøm og lade. Det vil gi oss en inntekt og være en praktisk løsning for gjester og lignende.

Trond legger ikke skjul på at målet er at alle snart skal kjøre elektrisk.

– Jeg ser helt enkelt ingen grunn til at det ikke skal være mulig.

Finn ut mer om systemladeren Zaptec Pro

Systemladeren som er designet for effektiv lading på alle nivå – enten det gjelder én enkelt ladestasjon eller tusen.