Fly og lad: Sjekk ut det enorme systemet for elbillading på Norges største flyplass

Et steinkast unna Norges største flyplass finner du et av Zaptecs største ladeanlegg. Med 244 aktive ladere på samme parkeringsplass, er Gardermoen Parkering rigget for å møte kundenes ladebehov både nå og i fremtiden. Og med Zaptecs last- og fasebalansering får anlegget enkelt utnyttet den tilgjengelige energien slik at flest mulig biler kan lade samtidig.

Kunde: Gardermoen Parkering

UTFORDRINGEN:

Jakten på en fremtidssikker lader

Gardermoen Parkering var tidlig ute med å tilby sine kunder elbillading, og startet med dette allerede i 2013. Etter et par år så de behov for å oppgradere det gamle ladesystemet, og de startet jakten på en teknisk avansert lader som både kunne bidra til en god kundeopplevelse og som samtidig lett kunne integreres med deres eksisterende programvare. Målet var også å finne en lader som kunne skaleres opp ved behov, og som på et senere tidspunkt ville kunne tilpasses Gardermoen Parkerings valgte betalingsløsning.

LØSNINGEN:

Effektiv og trygg lading

Gjennom anbefaling fra Zaptecs mangeårige partner, Smart Elektro, ble løsningen et smart ladeanlegg med Zaptec Pro. Grunnen til at valget falt på Zaptec, var fordi Gardermoen Parkering opplevde at ladeboksen leverte best på kvalitet. Laderne løste også utfordringen mange store ladeanlegg møter på, med begrenset tilgang på effekt, men ønske om flest mulig ladepunkter. Med Zaptecs patenterte teknologi for fasebalansering fordeles den tilgjengelige energien på den mest optimale måten, slik at flere biler kan lade på én og samme tid og slik at ladeanlegget enkelt kan utvides. Det gjør at Gardermoen Parkering sine kunder får ladet på en trygg og effektiv måte når de er på vei til flyplassen og ute og reiser.

I dybden:

Et ladeanlegg som er bygget for å vare

Flere rader med elbiler som lader ved siden av hverandre, Zaptec-ladere på rekke og rad så langt øyet kan se, og en parkeringsplass dekket av et tykt lag med snø er det som møter oss hos Gardermoen Parkering denne vinterdagen. Ikke langt unna Norges største flyplass, Oslo Lufthavn Gardermoen, ligger parkeringsplassen som har som ambisjon å bli en helgrønn parkeringsaktør.

"Vårt mål er å gi våre kunder en bærekraftig parkeringsopplevelse, som betyr at vi skal produsere strøm med solceller, vi skal ha elektrisk busstransport til og fra flyplassen, og vi skal tilby elbillading til en stor del av våre kunder."

Lars Gustav Haugli, styreleder i Gardermoen Parkering.
Del:

Det er her Zaptec kommer inn i bildet. Sammen med Smart Elektro er det satt opp et skreddersydd ladeanlegg med 244 elbilladere, rigget for å fungere i all slags vær og vind. Også ladestolpene er spesiallaget slik at det er plass til tre ladere på hver stolpe.


"Vi har snart montert rundt 200 Zaptec-ladeanlegg, og Gardermoen Parkering er det definitivt største. Hovedgrunnen til at Zaptec er vårt foretrukne ladesystem er både kvaliteten
på ladeboksene og enkelheten i alt fra montering til drift av anlegget."

Ole Morten Furseth, markeds- og salgsansvarlig i Smart Elektro.
Del:

Gardermoen Parkering hadde allerede fra start planlagt for en mulig utvidelse av parkeringsområdet, og både brukervennlighet og fremtidsaspektet ble diskutert i tidlig fase. Slik er ladeanlegget satt opp for å vare.

"Gardermoen Parkering har vært fremoverlente i hele prosessen og de har planlagt for sitt behov både nå og i fremtiden. De har hatt fokus på å tenke langsiktig og resultatet er et ladeanlegg som vil fungere i mange år."

Øystein Nilsen, prosjektleder i Smart Elektro.
Del:

Kapasitet og fasebalansering – som en motorvei?

I gjennomsnitt står hver bil parkert hos Gardermoen Parkering i ca. én uke, som betyr at det er en kontinuerlig rotasjon av biler som benytter seg av laderne. Lars Gustav Haugli forteller at de ikke har noen kapasitetsproblemer med strømtilførselen til ladeplassene, og at det i snitt ligger på ca. 60 kWh per bil. Fordelingsnøkkelen for strømtilførselen til bilene er satt opp av Smart Elektro sammen med Gardermoen Parkering.

"Hvor stor kapasitet som er tilgjengelig i ladeanlegget, setter vi alltid et nivå under det realistiske totalforbruket, slik at vi er sikre på at anlegget ikke trekker mer strøm enn det skal. Denne fordelingsnøkkelen bestemmer hvordan de ulike bilene skal forsynes med strøm, og det er spesielt viktig hos større ladeanlegg. Slik vil effekten automatisk justeres basert på kapasiteten som er tilgjengelig, slik at alle kan lade samtidig," forklarer Øystein Nilsen.

Dette er også kjent som last- og fasebalansering. Med Zaptecs patenterte løsning for fasebalansering betyr det i prinsipp at et ladeanlegg fra Zaptec kan lade tre ganger så mange biler.

"Se på det som en motorvei med tre filer. Med et tradisjonelt ladeanlegg vil du måtte bli i den filen du opprinnelig valgte, selv om du ser at det er bedre bevegelse i en annen fil, fordi det er barrierer mellom filene. Men med vår fasebalansering vil du kunne velge de filene som har ledig kapasitet og veksle dit automatisk. Det vil si at du får ladet med en høyere hastighet, det gir en jevnere belastning på strømnettet og du får ladet flere biler samtidig."

Fredrik Hegland, ladeekspert i Zaptec.
Del:

Gardermoen Parkering har også selv mulighet til å styre den tilgjengelige effekten som gis til bilene, via skyløsningen Zaptec Portal. Da kan effekten begrenses eller økes i tråd med ønsket nettleietrinn og effekttariffer, klokkeslett eller åpningstider, eller hvis det er andre strømkrevende aktiviteter i området som man vil prioritere effekten til. Det at laderne er enkle å kommunisere med, kombinert med last- og fasebalanseringsløsningen, er grunnen til at det også er lett å utvide anlegget ved behov.

"Alle våre ladere er koblet til vår skyløsning og kommandosenter Zaptec Portal, som kontinuerlig kommuniserer med laderne og gir dem instrukser for hva de skal gjøre. Det gjør det enkelt å skalere anlegget opp, siden du kan legge inn så mange ladere du ønsker i portalen og så vil den automatisk fordele strømmen som er til rådighet. Det er egentlig ingen begrensning på hvor mange ladere du kan sette opp, så lenge du har plass og tilgjengelig strøm," sier Fredrik Hegland.

Gir instrukser til laderne i sanntid

Fredrik forteller at det i ladeverdenen ofte brukes betegnelser som «master» og «slave» for å beskrive forholdet mellom de individuelle laderne og kommandosenteret som gir dem instrukser. Hos Zaptec er det Zaptec Portal som er «masteren» og som kontinuerlig har dialog med de ulike Zaptec Pro-laderne og forteller dem hva de skal gjøre. Zaptec Portal har dermed oversikt over hva alle laderne foretar seg, og vil automatisk gi instrukser til laderne om at de skal begrense eller øke effekten ettersom biler kobler seg til eller fra.

"Alle de individuelle Zaptec Pro-laderne har kontinuerlig dialog med vår Zaptec Portal i sanntid, der de rapporterer om hvor mye strøm de bruker for øyeblikket, om de har lading pågående og hvor mye effekt som går med. Portalen følger hele tiden med på at forbruket ikke overstiger gitte forutsetninger og gir beskjed til nye ladere som kobles på om hvor mye strøm de kan få. Hvis internett forsvinner og anlegget går offline, ligger det også allerede inne en beregnet strømmengde slik at laderne vet hvor mye strøm de kan bruke uten å ta sikringen. Slik sikrer vi lading selv hvis laderne går offline," legger han til.

Siden systemet lar Zaptec ha kontakt med alle installerte ladestasjoner, betyr det også at alle ladere får jevnlige oppdateringer og blir utstyrt med nye funksjoner selv om det er flere år siden montering.

Ladeinfrastruktur for en grønnere fremtid

Gardermoen Parkering har store planer for å nå målet sitt om å bli en helgrønn parkeringsaktør, og er allerede godt på vei. Det neste steget er å få satt opp en betalingsløsning for alle ladestasjonene, slik at systemet fungerer enda mer sømløst.

"Vi er i dialog med Zaptec og programvareleverandør for en betalingsløsning, slik at vi snart vil ha en ordning der hver kunde blir identifisert av bookingen de har gjort og hvor de bruker samme pålogging for laderen de velger. Slik vil de i etterkant få en oversiktlig regning som viser beløpet de har parkert for og beløpet de har ladet for. Det vil gjøre kundeopplevelsen enda bedre og er noe vi ser frem til å få på plass," sier Lars Gustav Haugli, styreleder i Gardermoen Parkering.

Sammen med Smart Elektro og Gardermoen Parkering, er vi stolte av å bygge ladeinfrastruktur for en grønnere fremtid.