Smart elbillading i Norges største borettslag

I dag har borettslaget over 800 parkeringsplasser med elbillading, knyttet til 80 ladestasjoner fordelt på 26 lokasjoner rundt omkring på borettslaget.
Med elbilladere fra Zaptec kan beboerne i Risvollan Borettslag utnytte kapasiteten optimalt samtidig som kostnadene fordeles rettferdig.
Rundt 5 kilometer fra Trondheim sentrum ligger Risvollan Borettslag, som med sine 1113 leiligheter utgjør Norges største frittstående borettslag. Etter hvert som flere av beboerne skaffet seg elbil, meldte behovet for å oppgradere infrastrukturen seg.

Vi merket at etterspørselen etter elbilladere økte. Kapasiteten var ikke på plass, og vi måtte si nei til flere som ønsket tilgang til elbillader, forteller Henriette Kvam, daglig leder i borettslaget.

Elbillading med Zaptec i Risvollan borettslag
Daglig leder i Risvollan Borettslag, Henriette Kvam, var med i anskaffelsen av ladesystem for borettslaget. Foto: Bydelsavisa Strinda
Etter en grundig vurdering av ulike leverandører falt valget på Stavanger-baserte Zaptec som samarbeider med den lokale energileverandøren NTE. Oppgraderingen startet i 2018, og i dag har borettslaget over 800 parkeringsplasser med elbillading, knyttet til 80 ladestasjoner fordelt på 26 lokasjoner rundt omkring på borettslaget.

Zaptec er et veldig smart system, og både beboerne og administrasjonen er fornøyd. Nå har vi nok kapasitet til alle som trenger det, og strømmen fordeles på en smart måte, sier Kvam.

Les også: Ekspertene er enige: Boligselskaper bør investere i smarte ladeløsninger for elbil

Rettferdig fordeling
Da administrasjonen i borettslaget skulle gå i gang med oppgraderingen, ville de skape en mest mulig rettferdig fordeling av både strøm og kostnader.

Dette er et stort borettslag, og alle får ikke elbillader. Men alle har heller ikke behov for det, og vi ønsker ikke å belaste de som ikke bruker det. Dette systemet fordeler energien på en smart og rettferdig måte, og man betaler kun for sitt eget forbruk, sier Kvam.

Beboerne som har behov for elbillader betaler for laderen selv. Deretter oppretter de en brukerprofil og registrerer et bankkort. Når man skal lade logger man inn på ladestasjonen og identifiserer seg ved hjelp av en smarttelefon eller en RFID-brikke. Ladestasjonen registrerer forbruket, og belaster bankkortet til brukeren én gang i måneden.

Beboerne eier laderen sin selv. Når de flytter kan de ta den med seg, eller la den bli igjen for å øke boligverdien. Utover det betaler man bare en liten påkoblingsavgift, og blir belastet for sitt eget forbruk, forklarer Kvam.

I et Zaptec ladesystem klargjøres alle parkeringsplassene for elbillading, og det er lagt til rette for rask påkobling av nye ladestasjoner.
Fleksibel og fremtidsrettet løsning
Anders Bashev er Key Account Manager i energiselskapet NTE, som har satt opp infrastrukturen for elbilladerne i Risvollan Borettslag.

Zaptec er et av de mest intelligente ladesystemene på markedet. Det har en enkel oppbygning, og utnytter og fordeler kapasiteten på en smart måte. La oss si at man har ti ladestasjoner som er koblet opp mot én hovedsikring. Hele systemet kobles deretter opp mot internett, og fordeler effekten optimalt mellom ladestasjonene.

Om man har behov for å utvide eller gjøre endringer senere er det enkelt når systemet først er på plass.

Alle borettslag og bedrifter er forskjellige, og dette ladesystemet er veldig fleksibelt. Det er kunden som eier anlegget og har styringen, og man trenger ikke binde seg til noen spesifikke leverandører. De står for eksempel fritt til å velge strømleverandør, og man kan koble til andre systemer som solcellepaneler og lignende.

Les også: Zaptecs løsninger for elbillading i borettslag og sameier

Videoen forklarer hvordan Zaptecs ladesystem fungerer i større anlegg som borettslag og sameier.
Lurt å tenke fremover
Antallet elbiler og hybridbiler øker jevnt, og det samme gjør behovet for ladeplasser. Tilrettelegging for elbillading kan gjøre et borettslag eller en arbeidsplass mer attraktiv.

Det finnes et hav av ladesystemer å velge mellom, noen er bedre og andre dårligere. Derfor er det viktig å orientere seg i markedet, og tilegne seg mest mulig kunnskap, sier Bashev.

Henriette Kvam i Risvollan Borettslag anbefaler også at man tar seg god tid til utredning.

Det er veldig mange spørsmål å ta stilling til. Hvor mye koster det å installere, hvordan fordeler man utgiftene og hvordan betaler man? Alt dette må komme tydelig frem, og det må kommuniseres til beboerne på en forståelig måte. Det blir aldri nok, og tydelig nok kommunikasjon, så det lønner seg å ha mest mulig informasjon på bordet før man bestemmer seg og går ut med noe, sier Kvam.

NTE installerer Zaptec ladestasjon for elbillading i Risvollan borettslag
Zaptecs ladesystem er en unik norsk teknologi som gir raskest mulig lading av elbil og utnytter tilgjengelig strøm på en kostnadseffektiv måte.