Hvorfor er det slik at sikringen går når jeg lader bilen?

Med Zaptec Sense utnytter du strømmen på best mulig måte, samtidig som du skåner sikringen.

Zaptec Sense hindrer at sikringen går ved lading av elbil

Har du opplevd at strømmen har gått dersom du har vasket klær eller laget mat, samtidig som du har ladet bilen? Når man bruker mye elektrisk utstyr samtidig, kan det elektriske anlegget bli overbelastet, og dermed går sikringen. Dette er spesielt vanlig i eldre hus eller dersom det elektriske anlegget ikke er oppgradert.

Zaptec Sense gir deg kontroll over strømforbruket

Heldigvis har vi kommet opp med en løsning for dette. Med Zaptec Sense utnytter du tilgjengelig strøm på best mulig måte, samtidig som du skåner sikringen. Zaptec Sense kobles til husets strømmåler hvor den måler husets strømforbruk i realtid, og justerer automatisk ladefarten avhengig av hvor mye tilgjengelig strøm du har. Er strømforbruket for høyt og du kobler til elbilen, vil Zaptec Sense redusere strøm til elbillading for å unngå at strømmen går grunnet overbelastning

Bruker du lite strøm, kan Zaptec Sense øke ladehastigheten slik at du får ladet elbilen raskere eller får ladet flere biler samtidig. Du får dermed enda mer strøm til elbilladingen enn hva du ellers ville fått, og alt skjer automatisk. Kombinerer du Zaptec Sense med smartladingen Eco Mode, vil dette kunne bidra til lavere strømregning ettersom du unngår dyre topper i strømforbruket.

Passer til både hus og borettslag

Zaptec Sense er utviklet for å fungere i alle hus og bygg, og kan brukes i enebolig, hytter og leilighetsbygg. Du kan selv installere Zaptec Sense i enebolig og hytte, men for større ladeanlegg som borettslag, sameier og næringsbygg må du få hjelp av en elektriker.

Få støtte fra Enova for å velge smartlading

Enova tilbyr en egen støtteordning for smart strømstyring. Ordningen går ut på at man kan få dekket 35% av investeringen (inntil 10.000 kroner) fra Enova når man skaffer seg smarte styringssystemer for hjem eller fritidsbolig. Du kan lese mer på Enovas nettsider

Slik fungerer Zaptec Sense

  1. Zaptec Sense henter ut informasjonen om strømforbruket.
  2. Videre rapporterer den strømforbruket til skyen.
  3. Ladingen justerer seg deretter automatisk etter husets forbruk.

Unngå at sikringen ryker

Dersom du opplever at sikringen ryker hjemme eller på hytta når du lader bilen, har du behov for en lastbalanserer, slik som Zaptec Sense. Denne sørger for å gi tilstrekkelig med strøm til bilen, selv i hus med mindre strøm tilgjengelig, uten at sikringen ryker.