Zaptec signerer løftet om å bekjempe grønnvasking

Som en del av e-mobilitetssektoren, har vi nylig skapt overskrifter ved å signere Anti-Greenwashing løftet, og dermed signalisere at vi er opptatt av ærlighet, åpenhet og ekte bærekraftsarbeid.

Greenwashing er ifølge RepRisk på fremmarsj, og det er derfor avgjørende at selskaper holdes ansvarlige for sine påstander og handlinger når det gjelder bærekraft. Derfor har vi sluttet oss til de ti prinsippene som er beskrevet i Veileder mot grønnvasking, som er utarbeidet av fremtredende norske organisasjoner, deriblant Skift - Climate Business Leaders, Zero, Framtiden i våre hender og WWF Norge.

Kjernen i løftet er en oppfordring til ærlighet og ansvarlighet. Vi forplikter oss til å avstå fra å bruke vage begreper som "grønn", "bærekraftig" eller "miljøvennlig" uten å fremlegge konkrete bevis på vår innsats og våre resultater. Vi kan ikke lenger gjemme oss bak grønne blader eller fengende slagord uten substans, sier Kurt Østrem, administrerende direktør i Zaptec.

Del:

Et av de viktigste aspektene ved løftet er erkjennelsen av selskapets egen negative påvirkning. Vi erkjenner at bærekraft innebærer å konfrontere ubehagelige sannheter om våre utslipp og vårt miljøavtrykk. I stedet for å feie disse problemene under teppet, forplikter vi oss til å konfrontere dem og arbeide for å forbedre oss. Løftet advarer også mot symbolske handlinger. Det er ikke nok å heise et flagg eller dele en hashtag; reell endring krever konkret handling. Vi forplikter oss til å prioritere meningsfulle initiativer fremfor overfladiske gester, med fokus på initiativer som er i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen.

I tillegg anerkjenner Zaptec viktigheten av etablerte merkemekanismer. Tydelig merking hjelper forbrukerne med å ta informerte valg og fremmer åpenhet i bransjen. Vi forplikter oss til å bruke anerkjente merkesystemer eller arbeide for å etablere slike der de mangler. Ved å signere Anti Greenwashing Pledge setter vi presedens for ekte bærekraft i næringslivet. Det er en erklæring om at vi forplikter oss til integritet, åpenhet og konkret handling når vi lover å ikke drive med grønnvasking og å gjøre alt vi kan for å minimere vårt eget miljøavtrykk.

Vil du vite mer? Les mer om våre bærekraftige forpliktelser og hvordan vi arbeider for å oppnå en nullvisjon.