Bærekraftsallianse: Deler beste praksis med Apple  i elektronikksektoren

Zaptec har nå blitt medlem i verdens største industrikoalisjon dedikert til ansvarlig forretningsatferd i globale leverandørkjeder. The Responsible Business Alliance (RBA) er elektronikkindustriens fellessatning på bærekraftige leverandørkjeder, der medlemmer, interessenter og leverandører samarbeider for å forbedre miljø, arbeidsvilkår og virksomhetsstyring -Nå står vi skulder til skulder med Polestar, Apple og Microsoft, og deler tilnærming med […]

Zaptec har nå blitt medlem i verdens største industrikoalisjon dedikert til ansvarlig forretningsatferd i globale leverandørkjeder. The Responsible Business Alliance (RBA) er elektronikkindustriens fellessatning på bærekraftige leverandørkjeder, der medlemmer, interessenter og leverandører samarbeider for å forbedre miljø, arbeidsvilkår og virksomhetsstyring

-Nå står vi skulder til skulder med Polestar, Apple og Microsoft, og deler tilnærming med resten av bransjen, sier Rigmor Haga, bærekraftsdirektør i Zaptec.

Et medlemskap hos RBA står høyt i elektronikkindustrien, som i tillegg til å dele god praksis, er grunnlagt på prinisipper om samarbeid og standardisering for sosiale, miljømessige og etiske forhold i bransjens leverandørkjeder. I en industri med lav transparens, bidrar RBA til økt sporbarhet, åpenhet og felles metodikk blant medlemmene.

-Det er langt fra sluttprodukt til gruve i vår verden, og det er vårt ansvar å sørge for at alle som er involvert skal kunne jobbe under anstendige forhold. Ambisjonsnivået må være at vi kan produsere uten negativ belastning på menneskene som produserer det, og at vi er en aktiv bidragsyter til samfunnet. Dersom vi ikke spiller på lag med resten av storsamfunnet, er vi ingen problemløser, sier Haga.

-Vi ønsker å kunne operere slik at brukerne kan være trygge på at selskapet ikke er i en situasjon som finansierer væpnet konflikt eller støtter uakseptable forhold for å få produktene skapt. For å få det til, må prosesser revideres og det må stilles krav til leverandører.

Med de nye regelverkene fra EU, vil bærekraftsrapportering sidestilles med finansiell rapportering. Zaptec er på spor til å omfattes av disse reglene fra 2026, men begynner arbeidet nå med å tilpasse sin bærekraftsrapportering for å være klar til disse kravene.