Duurzaamheid

Wij zetten ons volledig in om een weg te banen naar een toekomst zonder uitstoot, waar technologie en avontuur floreren, met respect voor mens en planeet.

Wij hebben ons toegewijd aan

Onze visie is simpel: praktische, efficiënte laadoplossingen creëren voor elektrisch vervoer die naadloos passen in de huidige energie-infrastructuur.

De kern van onze technologie is geavanceerde belasting- en fasebalancering: een functionaliteit die alle beschikbare energie slim verdeelt, de last op het overspannen netwerk verlicht en ervoor zorgt dat energie gebruikt wordt wanneer het het hardst nodig is.

We voelen ons verplicht om oplossingen te maken voor beter energiegebruik die de weg plaveien voor de wijdverspreide adoptie van elektrisch vervoer.

Door onze energievraag glad te strijken, kunnen onze laders werken binnen het bestaande stroomnet, waardoor de noodzaak voor kostbare en complexe opwaarderingen en uitbreidingen van het net wordt uitgesteld. Het is een directe aanpak om de groei van het gebruik van elektrisch vervoer te besturen, zonder onze huidige systemen nóg meer te overbelasten.

Deze praktische, no-nonsense benadering drijft ons ook wanneer we nieuwe producten bedenken. Elk nieuwe idee moet helpen om elektrische auto's voor meer mensen een makkelijke keuze te maken.

Het behalen en behouden van de hoogste normen op het gebied van mensenrechten en welzijn van werknemers in onze hele waardeketen. Wij geloven in het bewaken van een cultuur waarin mensen worden gerespecteerd, gewaardeerd en in staat worden gesteld om te excelleren. De weg van ruwe materiaal naar eindproduct in elektronica is lang en complex en het recht op fatsoenlijke arbeidsomstandigheden moet in de complete complexe leveringsketen worden gerespecteerd. Daarom blijven mensenrechten een belangrijke prioriteit voor ons.

Wat we gedaan hebben:

 • In 2023 heeft Zaptec zijn beleid ontwikkeld om mensenrechten te beschermen en verdedigen.
 • We zijn lid geworden van de Responsible Business Alliance om samen te werken met de rest van de elektronicasector.
 • We hebben onze gedragscode voor leveranciers bijgewerkt en we hebben mensenrechtenrisico's in onze waardeketen in kaart gebracht.

Wat we nog gaan doen:

 • In 2024 bereiden we ons voor op een uitgebreid due diligence proces op het gebied van mensenrechten. We zullen hier opnieuw verslag over uitbrengen vóór 1 juli 2024.

We dragen actief bij aan de wereldwijde inspanning om klimaatverandering te beperken en stemmen onze strategieën en bedrijfsvoering af op het behalen en overtreffen van de doelstellingen van het Akkoord van Parijs.

Niet alleen beïnvloeden wij klimaatverandering, maar klimaatverandering beïnvloedt ons bedrijf ook. Wij geloven dat iedereen een rol heeft in het bestrijden van klimaatverandering. Naast het streven naar begrip en vermindering van de negatieve klimaatimpact van ons product, zien we ook een kans om technologie te ontwikkelen die bijdraagt aan het aanpakken van klimaatverandering door de versnelling van elektrificatie mogelijk te maken.

Wat we gedaan hebben:

 • In 2023 ging Zaptec de samenwerking aan met Normative. We ontwikkelden onze eerste reeks berekeningen van broeikasgasuitstoot voor 2022 en zullen ook onze uitstootgegevens voor 2023 publiceren zodra we de gegevensverzameling en -analyse hebben voltooid.
 • We hebben ook de handen ineengeslagen met Variable en zullen in 2024 de koolstofvoetafdruk van de producten in ons portfolio in kaart brengen.

Terwijl we ervoor zorgen dat onze activiteiten het natuurlijke milieu in ere houden en er positief aan bijdragen, streven we naar een praktische benadering om afval te minimaliseren en het duurzaam gebruik van bronnen te bevorderen.

Door ons te richten op circulariteit willen we bijdragen aan het verminderen van de toenemende volumes elektronisch afval door waardevolle materialen terug in de kringloop te brengen en het natuurlijke milieu te beschermen. Jaarlijks wordt meer dan 50 miljoen ton elektronisch afval gegenereerd, waarvan maar ongeveer 20% op de juiste manier wordt gerecycled. Daarom willen we de levensduur van onze producten verbeteren en ze waar mogelijk repareren om hun bruikbare levensduur te verlengen.

Wat we gedaan hebben:

 • Een mineralenbeleid ontwikkeld en stelling genomen tegen diepzeebodemwinning.
 • In 2023 hebben we 517 laadpalen gerenoveerd en op een verantwoorde manier 974 laadpalen gerecycled.
 • Actief begonnen met het verhogen van het percentage gerecyclede materialen en mineralen. Bekendmaking hiervan volgt in 2024 wanneer de gegevens zijn geverifieerd.

Wat we nog gaan doen:

 • We zullen ons plan met betrekking tot mineralen ontwikkelen.
 • Voortdurend op zoek gaan naar meer duurzame materialen.
 • Richtlijnen ontwikkelen voor duurzaam ontwerp en product.
 • We zullen ons refurbish- en recyclingsprogramma blijven ontwikkelen. Onze toewijding aan duurzaamheid gaat verder dan de 5 jaar garantie, we repareren laadstations zelfs als de problemen het gevolg zijn van onopzettelijke schade of gebruikelijke slijtage. Ons doel is duurzaamheid te bevorderen door te repareren wanneer mogelijk en langdurig gebruik van onze laadstations te stimuleren, elektronisch afval te verminderen en klanttevredenheid op de lange termijn te waarborgen.

Wij hechten waarde aan openheid en eerlijkheid en rapporteren transparant over onze duurzaamheidsinspanningen, onze vooruitgang en onze impact, met als doel verantwoording af te leggen en voortdurende verbetering te waarborgen.

Wij zien transparantie als een facilitator van duurzame prestaties: om iets te besturen, moeten we het eerst begrijpen. En om het te begrijpen, hebben we eerlijke en betrouwbare informatie nodig om mee te werken. Als onderdeel van onze toewijding om eerlijk te zijn over onze duurzaamheidsinspanningen, heeft Zaptec de principes tegen greenwashing ondertekend.

Wat we gedaan hebben:

 • De principes tegen greenwashing ondertekend.
 • Ons beleid tegen corruptie vastgesteld.
 • Ons duurzaamheidsverslag voor 2023 wordt uitgebracht in het eerste kwartaal van 2024.

Onze hoeksteen

In 2023 werd Zaptec lid van de Responsible Business Alliance (RBA), een stap die onze toewijding uitspreekt aan de RBA-gedragscode en aan de samenwerking met branchegenoten en concurrenten om de menselijke- en milieupuzzels in de elektronicawereld aan te pakken. Onze beloften aan de principes van de RBA beïnvloeden niet alleen onze keuzes; ze vormen de hoeksteen van ons door duurzaamheid gedreven leiderschap.

UN Global Compact

Zaptec's betrokkenheid bij het UN Global Compact is een belangrijke stap in onze reis naar duurzame bedrijfsactiviteiten. Door ons te conformeren aan de Tien Universele Principes van het Compact, zeggen we toe dat we verantwoorde bedrijfsactiviteiten najagen, met respect voor voor mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti-corruptie. We sluiten ons aan bij een netwerk van bedrijven en belanghebbenden die een vergelijkbare focus kennen en werken samen om een positieve impact te maken die verder reikt dan wat we als Zaptec alleen kunnen doen.