Smartlader elbil: Unngå overbelastning av sikringen

Opplever du at sikringen går ved lading av elbilen din? Med en smartlader til elbil slipper du å tenke på overbelastning av sikringen.

Er du redd for at hovedsikringen skal gå når du lader elbilen?

Belastningen på hovedsikringen varierer fra time til time, fra hverdag til helg og fra årstid til årstid. Både for eneboliger og bygg med større parkeringsanlegg kan det være en utfordring å få nok strøm til tradisjonelle elbilladere. Dette er fordi hovedsikringen ikke er dimensjonert for å tåle at alt som går på strøm i huset, står på samtidig – akkurat som veiene ikke er dimensjonert for at alle skal kjøre bil på samme tidspunkt, eller internettkapasiteten ikke er dimensjonert for at alle brukere skal kunne strømme video samtidig. Det vil stoppe opp.


Derfor er det viktig å spre belastningen over tid slik at elbilen lader til en tid på døgnet med bedre kapasitet.

En smartlader til elbil tilpasser seg husets strømforbruk

For å kunne spre belastningen på hovedsikringen trenger ladestasjonen din å vite hvor mye ledig kapasitet det er. Deretter kan den lade med det som er tilgjengelig – ikke for mye, og ikke for lite. Ladingen tilpasses strømforbruket – hele tiden. Matlagingen kan ikke vente, men å la elbilen lade med litt mindre effekt i en begrenset periode går som regel greit. Med en ladestasjon som støtter sikringsvern, vil ladestasjonen hele tiden være oppdatert på hvor mye strøm den kan gi til bilen uten å overbelaste hovedsikringen.

Samme prinsippet gjelder uansett om det er en husholdning med én til to ladestasjoner eller et bygg med 100 ladestasjoner. Et moderne ladesystem som kjenner den tilgjengelige kapasiteten, kan hele tiden fordele strøm til de ladestasjonene som er i bruk. Det gir mye strøm til noen få smartladere eller mindre strøm til flere, uten at sikringen går.

Oppdag den smarte hjemmeladeren Zaptec Go
som sammen med Zaptec Sense sørger for at sikringen ikke ryker når du lader elbilen.