Smart Energi og Zaptec inngår partnerskap

Få elbillading fra Zaptec og betal den ned over strømregningen du får fra Smart Energi. Elbillading til enda flere i Fredrikstad og omegn.
Det Fredrikstadbaserte strømselskapet Smart Energi og Zaptec inngår samarbeid. Dette gir kundene større fleksibilitet til å få en integrert løsning med strøm og elbillading som passer dagens og morgendagens behov. En del av samarbeidet er å la kundene få nedbetale elbilladeren over strømregningen. Dermed er det enda flere måter å få elbillading som en integrert del av hjemmet.

Vi har innhentet tilbud og vurdert løsninger for smart lading i inn- og utland med bistand fra eMobility Norway. Valget vårt falt på Zaptec da vi ønsket å tilby kundene en robust ladestasjon som utnytter tilgjengelig kapasitetet i nettet mest mulig optimalt, sier daglig leder i Smart Energi, Hilde Bekkevard.

Smart Energi og Zaptec har tidligere jobbet sammen på samme prosjekter, blant annet i Verksbyen i Fredrikstad. Her leverte Smart Energi strømavtaler, og Zaptec elbillading. Dette for å gi den nye bydelen gode løsninger innen fremtidens energiløsninger. Verksbyen er en helt ny smart og bærekraftig bydel i Fredrikstad, drevet med solenergi. Utvikleren er Arca Nova som har samarbeidet over lengre tid med Smart Energi om å lage energifellesskap som utnytter solenergien best mulig.

Verkshagen - sirkel 3
Vekrshagen i Fredrikstad
Samarbeidet med Smart Energi gir oss et springbrett inn i smarthus-satsningen i Fredrikstad og omegn. Dette passer godt med Zaptecs ambisjoner om å gi våre kunder enda flere fleksible løsninger for elbillading som passer både dagens og morgendagens behov, sier daglig leder i Zaptec, Anders Thingbø.

Med Zaptec på laget kan vi endelig tilby ladestasjoner som våre sol- og strømkunder har etterspurt. I tillegg jobber vi nå med å sette opp en integrasjonsplattform for å berike strømdataene med ladedata slik at vi kan gi kundene bedre oversikt over sin egen strømhverdag, forteller Bekkevard.

Som en del av tilbudet får strømkunder av Smart Energi muligheten til å benytte appen fra Zaptec for å starte lading, se forbruk og nedbetale laderen over strømregningen. Dette gir enda flere muligheter til å få en fremtidsrettet og trygg elbillading som passer kundenes behov.

For oss er det viktig at enda flere får smart og trygg elbillading når de trenger det, og samarbeidet med Smart Energi gjør det enda enklere å få elbillading for alle ved hjelp av den nye finansieringsløsningen, avslutter Thingbø.


Smart Energi er en landsledende aktør innen grønn energi. Smart Energi ønsker å være Norges mest miljøvennlige strømselskap og har tatt føringen i Norge på det grønne skiftet. Selskapet har vært en av de viktigste drivkreftene for at solcellepaneler har fått plass i det norske markedet og i manges bevissthet. Et utvidet tjenestetilbud med elbillading, app og løsninger for et klimavennlig liv i borettslag og sameier er en naturlig forlengelse av selskapets utvikling. Selskapet har hovedkontor i Fredrikstad og inngår i Fredrikstad Energi konsern som også har kontorer på Askøy, Vinterbro og i Kragerø.
Zaptec er en teknologibedrift som på kort tid har blitt markedsledende på fremtidsrettede ladesystemer for elbiler. Zaptec har sterke internasjonale vekstambisjoner, og er allerede på plass i en rekke land i Europa. Zaptec har utviklet en unik teknologi som gjør det mulig å lage brukervennlige ladestasjoner som er koblet til skyen, og som kan tilpasses brukerens behov – også i fremtiden. Laderene produseres lokalt på Tau i Rogaland. Zaptec har hovedkontor i Stavanger, og kontorer i Oslo og Stockholm.