Zaptec tas opp til notering på Merkur Market

Zaptec tas opp til notering ved Merkur Market 6. oktober 2020. Selskapet er et norsk selskap som leverer elbillading til Norge og internasjonalt.
Det norske teknologiselskapet skal bidra til å akselerere elektrifiseringen av transporten i Europa.
Foto: Thomas Brun / NTB
Foto: Thomas Brun / NTB
Vi har gjennomført en emisjon og et nedsalg av aksjer i forkant av børsnoteringen overfor institusjonelle investorer, og ser frem til at aksjen kan handles fritt i markedet», sier Anders Thingbø, administrerende direktør i Zaptec.

Med tilgang til kapitalmarkedet skal vi forsterke vår internasjonalisering og produkt- og tjenesteutvikling», forklarer Thingbø.

Mer bærekraftig transportsektor
En høyere andel elbiler i de fleste land i Europa skaper behov for å utnytte den installerte kapasiteten på strøm til elbillading. Vår norskutviklede teknologi innen last- og fasebalansering muliggjør flest ladepunkter for kundene med raskest lading av alle tilgjengelige ladesystemer i markedet.
Selskapets eksportandel hittil i 2020 er 25%, opp fra 9% i 2019.

Stadig mer uregulerbar og fornybar kraft produseres fra sol- og vindkraft i Europa, noe som skaper kapasitets- og kvalitetsutfordringer i strømnettet. Vår teknologi der ladingen styres av algoritmer i skybaserte løsninger bidrar til å løse disse utfordringene slik at Europa kan nå målene om reduserte CO2 utslipp fra biltransport», sier Thingbø.


Om Zaptec
Zaptec er en ledende utvikler og leverandør av ladesystemer for elektriske kjøretøy og tilhørende teknologi for leilighetsbygg, kontorbygg og store parkeringsanlegg. Selskapets ladere har integrert fasebalanserings-teknologi og utnytter Automatic Power Management software, som tillater lading til vesentlig høyere hastighet enn andre konvensjonelle ladere uten slik teknologi. Gruppen har 32 ansatte og sitt hovedkontor i Stavanger, Norge.