Smartlading: Hvordan innovative ladeløsninger kan spare Europa for milliarder av euro på nettoppgraderinger

Den perfekte stormen i det europeiske kraftmarkedet har for alvor avdekket nødvendigheten av å finne innovative løsninger for å muliggjøre EUs ambisiøse elbilpolitikk frem mot 2030.

Den perfekte stormen i det europeiske kraftmarkedet har for alvor avdekket nødvendigheten av å finne innovative løsninger for å muliggjøre EUs ambisiøse elbilpolitikk frem mot 2030.

Zaptecs bidrag

Zaptecs mål med den smarte delen av våre ladeløsninger og -infrastruktur har hele tiden vært todelt. Én: å gjøre det billigere for folk å lade elbilen sin på en trygg måte. To: Å redusere toppbelastningen på strømnettet, for heller å spre belastningen over hele døgnet.

Begge deler er, etter vårt syn, nødvendig for å gjøre elbilismen til et reelt og attraktivt alternativ for vanlige folk. En befolkning som i varierende grad ønsker å bytte ut sin “trofaste” diesel- eller bensinbil til fordel for en elektrisk en.

Som samfunn bør vår viktigste oppgave være å gjøre det så attraktivt å eie elbil at alternativet virker ulogisk. Ikke på bakgrunn av straff. Men fordi selve opplevelsen av å eie en elbil føles moderne – som noe grunnleggende nytt og unikt.

Som selskap er Zaptecs visjon å fjerne lading fra den potensielle “ulemper-listen” når noen vurderer å skaffe seg elbil. Det er et konkret mål. Og det er viktig.

Utfordringen med elektrifisering

Samtidig har det offentlige ordskiftet rundt elbilrevolusjonen dreid seg mest om hvordan elbillading vil påvirke strømnettet. Og spesielt om hvor mye større forbrukstoppene blir i periodene som allerede gir netteierne utfordringer.

Dagens strømnett er dimensjonert for toppbelastninger. Det betyr at alt forbruk som fører til betydelig økt toppbelastning, i utgangspunktet utløser behovet for kostbare oppgraderinger av strømnettet.

EUs 556 milliarder euro

EU har lagt frem en plan om å bruke 556 milliarder euro frem mot 2030 på å oppgradere infrastrukturen for å møte fremtidens energibehov ec.europa.eu/commission)EU estimerer at det vil være omtrent 30 millioner helelektriske kjøretøy i Europa innen 2030.

Tiltak som i betydelig grad bremser eller endrer skalaen i oppgraderingsarbeidet, har potensialet til å spare samfunnet for milliarder av euro.

Da er det paradoksalt at man enda ikke har jobbet systematisk med mulighetene som finnes i smartlading, eller på ideen om at elbiler faktisk kan være et back-up-batteri for det europeiske strømnettet.

Foto av Jan HuberUnsplash

Hvorfor smartlading?

Hjemmelading av elbil bør kun foregå med en smartlader. Årsakene er mange. For det første gir det deg muligheten til å koble bilen til laderen med en gang du kommer hjem fra jobb, men selve ladeøkten starter først når strømprisen er lavest, altså når det samlede strømforbruket i området er minst. På den måten sparer du penger. For det andre kan en smartlader justere tilførselen av strøm til bilen basert på om man har satt en øvre forbruksgrense. På den måten sparer du også penger, ved å holde deg innenfor bestemte forbrukstariffer.

Utfordringene ved “dum” lading

Mange velger likevel å lade elbilen uten smartlader, med argumentet om at man uansett lader billigst på natta. Som jo er et relevant argument. Men dette argumentet forsvinner når volumet av elbiler blir stort nok. Da har man i stedet skapt en ny forbrukstopp på natta. Det er først når volumet blir virkelig stort, at de betydelige utfordringene dukker opp.

Elbilen som backup-batteri for strømnettet

Det blir stadig viktigere å kunne lagre energi på en effektiv måte. Fordi Zaptecs smartladere er koblet til internett, og dermed også til hverandre, er det mulig å forutse og overstyre systemer dersom det oppstår kritiske situasjoner.

Se bare for deg at elbilen din fungerer som batteri for huset dersom det oppstår et strømbrudd. Eller ganske enkelt i tilfeller der du har behov for mye strøm, men strømprisen er spesielt høy. Ideen om å lagre elektrisk energi i husholdninger er selvsagt ikke ny, men blir enda mer aktuell i takt med at bilenes batteriteknologi blir bedre og bedre. Og har du investert i en elbil, har du allerede investert i batteriteknologi som også kan brukes i huset. Dette forutsetter såkalt vehicle-to-grid-teknologi, som er på full fremmarsj i elbilindustrien.

Et annet plausibelt scenario er at strøm- og nettoperatører gir insentiver til elbilister for å lade bilen når det er høy tilførsel av fornybar energi i det europeiske kraftmarkedet. For på den måten å gjøre mobile batterier til en del av den totale energiforsyningen når tilførselen av fornybar ikke er like høy.

Det hele forutsetter at bil, hus og strømnett kommuniserer med hverandre. Og i denne ligningen er Zaptecs teknologi viktig.

I 2010 kunne ingen forutse at elektrisitet ville være den definerende driveren for bilbransjen i 2023. Men allikevel – her er vi.

Vi er kun i startgropa når det gjelder å forstå hvilke positive synergieffekter som kan oppstå i triangelet mellom smartladere, effektiv batteriteknologi og strømnettet.

Det er en diskusjon vi skal delta i – i dag og i fremtiden.