Zaptec Portal

Kostnadsfritt administrasjonssystem som gir deg oversikt over ladestasjonen. Se ladehistorikk, registrer brukere, oppdater og overvåk i sanntid.
Visste du at ZapCharger Pro kommer inkludert med et fullverdig skysystem helt kostnadsfritt? Zaptec Portal er en webportal hvor du som eier eller servicepartner av en installasjon skal kunne få full oversikt over drift av ladestasjonene. Her vil du blant annet ha tilgang til monitorering, ladestatistikk, laderapporter, brukerregistering med mer.

portal.zaptec.com

Installasjonsoversikt

Monitorering av ladestasjonene i system med nåtidstatus på lading. Bruk av faser på strømkurs og informasjon om ferdigladet elbiler.

Ladestatistikk

Grafisk fremstilling av kWh forbruk for hele ladesystemet og per ladestasjon.

Laderapport

Tabell over forbruk per ladestasjon eller bruker med antall ladinger, tidsløp og forbruk i kWh.

Brukerregistrering

Hver ladestasjon har muligheten til å bli koblet opp mot en brukerprofil. Administrator i ladesystemet vil også ha muligheten til å legge til nye brukere med epostadresse.

Brukergruppe

Muliggjør åpen gjestelading og låst privatlading i ett og samme ladesystem.

Markedsledende lastbalansering inkludert:

Ved å koble til en ZapCharger Pro til internett vil denne få tilgang til en helt ny verktøykasse av funksjonalitet. I nettskyen kjører vi markedets mest avanserte lastbalanseringssystem med mål om å utnytte så mye som mulig av tilgjengelig energi over tid.

Lastbalansering

Balanserer energi ut fra avsatt tilgjengelig effekt til alle aktive ladestasjoner i ladesystemet til enhver tid.

Fasebalansering

Balanserer effektuttaket mellom fasene slik at det ikke oppstår skjevbelasting. Dette resulterer også i høyere energiutnyttelse.

Fremtidig Oppgraderinger

Som vår ladestasjon ZapCharger Pro er også vår webportal et levende produkt med nye oppgraderinger i form av forbedret ytelse og funksjonalitet. Oppgraderinger på basispakken gjennomgått over vil også være kostnadsfri, aktivering av annen funksjonalitet som betalingsløsninger, strømsparing, booking og integrasjon mot diverse SD anlegg vil normalt kunne medføre en kostnad.[:]